Selvhjelp ved tinnitus

Selvhjelp ved tinnitus – Hvordan mestre plagsom øresus – 2. utgave

Nå med info om lydoverfølsomhet og puls-synkron tinnitus, bl.a. artikkel av Jastreboff

Utgave 1 er solgt i over 3.000 eksemplarer!

Forfatter: Stein Thomassen. Format: både vanlig bok og ebok.
Vanlig bok: 102 sider i A4-format (tilsvarer 215 sider pocket), mykt omslag, ISBN 9788292937174.
Ebok: epub-format som passer for alle skjermstørrelser, ISBN 9788292937198.


«… en fremragende lille bog om tinnitus. Den er letlæselig og tilgængelig …» (Den danske «Høreforeningens» medlemsblad nr 6-2009 om utgave 1)

«Personer med plagsom øresus finner bra veiledning til selvhjelp i denne utgivelsen …» («Tidsskrift for Den norske legeforening» nr 20-2009 om utgave 1)

1 år etter lanseringen mente leserne dette om boken (utgave 1):
50%: veldig nyttig. 38%: ganske nyttig. 10%: ikke noe særlig. 2%: dårlig.


Kjøpe boken?

I butikk:

På internett:

         


Beskrivelse

Det ER noe å gjøre med plagsom tinnitus – og lydoverfølsomhet!

Boken er myntet på deg som lider – og på pårørende og ansatte i helsevesenet. Den bruker et lettfattelig hverdagsspråk men går likevel i dybden. Og i dybden må du når det gjelder plagsom tinnitus og lydoverfølsomhet.

Som tinnitusplaget er ditt største problem din reaksjon på tinnitus-lyden. Og din verste fiende er manglende kunnskap. Ved hjelp av omfattende informasjon om hva tinnitus er og hvordan tinnitus blir plagsom, rydder boken misforståelser av veien. Slik åpnes muligheten for å kunne bryte sirkelen slik at koblingen mellom tinnituslyden og din negative reaksjon svekkes mest mulig.

Mange plages av lydoverfølsomhet også kalt hyperakusis, redusert toleranse for lyder, øverfølsom hørsel, nedsatt ubehags­terskel for lyder, lydømfintlig, lydfobi, nedsatt lydtoleranse, overfølsom for lyder, misofoni, lydskrekk, angst for lyder, lydaversjon, lydirritasjon, lydhating…… Hva ligger bak plagsomheten? Hvilke mekanismer er i sving? Hvordan kan det behandles?

Kunnskap er makt!


Innholdsfortegnelse

Del 1 – Innføring

1.1 – Innledning
Hva er tinnitus?
Hvem er boken myntet på?
Hvordan kan boken hjelpe?
Ansvarsfraskrivelse
Tinnitus-lyd
Tinnitus-plage
Hvor vanlig er tinnitus?
Hvordan oppstår tinnitus?
Uvitenhet og feilinformasjon
Behandling som fungerer

1.2 – Hva bør du gjøre?
Unngå stillhet
Lydoverfølsom også?
Stress ned
Bestill time hos lege
Unngå søvnproblemer
Skaff deg kunnskap
Gå til fysioterapeuten
Lær deg avspenning
Hos øre-legen
Hos audiografen
Gå på mestringskurs
Finn behandling
Pårørende
Støttegrupper

1.3 – Jakten på behandling
Lykke
Fortvilelse
På leting
Deprimert
Arbeidsufør
Gal?
Maskering
Medikamenter
Alternativ behandling
Spesialist
Akupunktur
Tinnitus-forening
I mål

1.4 – Behandling som fungerer
Tilvenning
Mestring
TRT
Lydterapi
Kognitiv terapi
Avspenning
Fysioterapi
Medikamenter
Andre behandlingsmetoder
Dokumentasjon / bevis

Del 2 – Vi går i dybden

2.1 – Hørselsystemet
Øret – en avansert mikrofon
Hjernestammen – et avansert lydstudio
Bevisst hørsel – oppmerksomhet og grubling
Flykte eller slåss

2.2 – Kilden til tinnituslyden
I øret
I hjernen

2.3 – Virkemåten til plagsom tinnitus
Lært reaksjon (betinget refleks)
Plagsom tinnitus som lært reaksjon

2.4 – TRT-behandling
Kort innføring
Forundersøkelser
Opplæring
Lydgenerator
Varianter av TRT

2.5 – Lydterapi
Maskering
Gjøre tinnitus svakere
Unngå stillhet
Ta bort oppmerksomhet fra tinnitus?
Rosa eller hvitt brus?
Riktig bruk
OBS!
Viktige punkter
OBS ang lydterapi og TRT

2.6 – Kognitiv behandling
Automatiske tanker
Tankene styrer
Feilaktige og unyttige tanker
Behandlingens innhold
Behandling

2.7 – Avspenning
Mental avspenning
Muskel-avspenning

2.8 – Søvn
Enkle tips
Arbeidskrevende tips
Tøffe tips

Del 3 – Diverse info

3.1 – Bøker
På norsk
På svensk
På engelsk

3.2 – Andre info-kilder
På internett
Brosjyrer

3.3 – Kurs
Knyttet til sykehusene
HLF (Hørselshemmedes Landsforbund)

3.4 – Steder som behandler / rehabiliterer / holder mestringskurs
OBS!
Oversikten

3.5 – Tips til legen
Puls-synkron tinnitus
Vanlig tinnitus

3.6 – Tips til audiografen

3.7 – Måle din tinnitusreaksjon

3.8 – Ordliste

3.9 – Referanser

3.10 – Om forfatteren

Del 4 – Lydoverfølsomhet

4.1 – Overfølsom for lyder
Plagsomt?
Kunnskap er viktig!
Hvor vanlig er lydoverfølsomhet?
Hvordan oppstår overfølsomheten?
Behandling som fungerer?
TRT-behandling
Kognitiv terapi
Habitueringsterapi?
Beslektet med tinnitus?
Ørepropper?
Høreapparat?
Oppsummering

4.2 – Recruitment
Loudness recruitment (styrke-rekruttering)
Neural recruitment (nerve-rekruttering)

4.3 – Høreapparat for lydoverfølsomme?
Høreapparater når lyder oppleves for sterke?
Ved recruitment
Ved hyperakusis
Ved lydfobi
Ved misofoni

4.4 – Nedsatt lydtoleranse – Hyperakusis og Misofoni (av Jastreboff)
Innledning
Når man reagerer negativt
Definisjon
Utbredelse
Diagnostisering
Behandling
Oppsummering

4.5 Støyplagede egentlig lydoverføl-somme?
Kjerringa mot strømmen
Støy er støy?
Orakelsvar
Misforstått støy?

Stikkord


(Info ajourført 2018-11-09 @ 08:26)

Sharing is caring!