Kurs

Dette er en oversettelse av siden Training på Pawel Jastreboff’s nettsted www.tinnitus-pjj.com. Norsk oversettelse: Stein Thomassen – tinnitustips.no – (2017-02-24)

Tinnitus & Hyperacusis Center
Pawel J. Jastreboff, Ph.D., Sc.D.
Emory University, Atlanta, Georgia, USA

MENY: HomeOpprinnelseHovedtrekkMisofoniKursTRT-forening

Opplæring – kurs

OBS:
Dette kurset vil også bli avholdt på Oslo lufthavn Gardermoen 25-27 august 2017.
Mer info her.

Kurset «TRT for håndtering av tinnitus og hyperakusis» (Tinnitus Retraining Therapy for Management of Tinnitus & Hyperacusis) er rettet mot deltakere som er involvert i klinisk håndtering av pasienter med tinnitus og/eller hyperakusis. Hensikten med kurset er å undervise i TRT’s teoretiske grunnlag og kliniske implementering, basert på en nevrofysiologisk modell for tinnitus og hyperakusis, slik at deltakerne vil være i stand til å hjelpe pasienter ved hjelp av denne habitueringsorienterte tilnærmingen. Kurset er til nytte ikke bare for behandlere som ønsker å bruke TRT, men også for andre som behandler tinnitus, hyperakusis og misofoni.

Mars-kurset er allerede fullt. Det neste TRT-kurset er planlagt gjennomført i Columbia, Maryland 23 – 25 april 2017. Kurset er godkjent av AAA for 2.0 (Tier 1) CEUs. Canadiske deltakere har rett til 24 timer CEE fra CASLPA.

Dette er et interaktivt kurs med en liten gruppe deltakere. På slutten av de 3 dagene bør deltakerne føle seg komfortable med begynne å arbeide med tinnitus-, hyperakusis- og misofoni-pasienter nesten umiddelbart. Omfattende kursmateriale blir utdelt.

Hvis du er interessert i å delta på vår-kurset, vennligst send epost til Drs. Margaret & Pawel Jastreboff (JHDF2008@gmail.com) eller fax 443-218-4007 for å motta detaljert informasjon.

Originalen ble oppdatert 19 februar 2017

OBS:
Dette kurset vil også bli avholdt i Oslo 25-27 august 2017.
Mer info her.

MENY: HomeOpprinnelseHovedtrekkMisofoniKursTRT-forening