Balanseproblemer og hørselsnedsettelse.

I forbindelse med avvikling av bloggen HøreTrøbbel.no har TinnitusTips arvet en del artikler derfra. Hovedfokuset er på hørselsnedsettelse og balanseproblemer, for eksempel et video-foredrag om menières sykdom og et om SSCD/SCDS.

De arvede artiklene finner du i Blog-seksjonen.

De andre artiklene HøreTrøbbel hadde, kan du finne hos WayBackMachine.com som er et historisk arkiv for nettsider.