BOK – Selvhjelp ved tinnitus.

Bilde av forsiden til boken Selvhjelp ved tinnitus, 2. utgave.

Oppdatert 17.09.2021.

Kjøp boken hos:

Ark selger boken Selvhjelp ved tinnitus.    Logoen til Tanum.    Logoen til Haugenbok.     Logoen til Norli.    Logoen til bookis.no.  ebok selger boken Selvhjelp ved tinnitus.  Logoen til Apple Bøker. SmashWord sin logo.


 

Selvhjelp ved tinnitus – Hvordan mestre plagsom øresus – 2. utgave.

Denne utgaven inneholder også info om lydoverfølsomhet og puls-synkron tinnitus, bl.a. artikkel av Jastreboff.

Nå solgt 3.700!

Forfatter: Stein Thomassen. Format: både vanlig bok og ebok.
Vanlig bok: 102 sider i A4-format (tilsvarer 215 sider pocket), mykt omslag, ISBN 9788292937174.
Ebok: epub-format som passer for alle skjermstørrelser, ISBN 9788292937198.


«… en fremragende lille bog om tinnitus. Den er letlæselig og tilgængelig …» (Den danske «Høreforeningens» medlemsblad nr 6-2009 om utgave 1).

«Personer med plagsom øresus finner bra veiledning til selvhjelp i denne utgivelsen …» («Tidsskrift for Den norske legeforening» nr 20-2009 om utgave 1).

1 år etter lanseringen mente leserne dette om boken (utgave 1).
50%: veldig nyttig. 38%: ganske nyttig. 10%: ikke noe særlig. 2%: dårlig.


Beskrivelse.

Det ER noe å gjøre med plagsom tinnitus – og lydoverfølsomhet!

Boken er myntet på deg som lider – og på pårørende og ansatte i helsevesenet. Den bruker et lettfattelig hverdagsspråk men går likevel i dybden. Og i dybden må du når det gjelder plagsom tinnitus og lydoverfølsomhet.

Som tinnitusplaget er ditt største problem din reaksjon på tinnitus-lyden. Og din verste fiende er manglende kunnskap. Ved hjelp av omfattende informasjon om hva tinnitus er og hvordan tinnitus blir plagsom, rydder boken misforståelser av veien. Slik åpnes muligheten for å kunne bryte sirkelen slik at koblingen mellom tinnituslyden og din negative reaksjon svekkes mest mulig.

Mange plages av lydoverfølsomhet også kalt hyperakusis, redusert toleranse for lyder, øverfølsom hørsel, nedsatt ubehags­terskel for lyder, lydømfintlig, lydfobi, nedsatt lydtoleranse, overfølsom for lyder, misofoni, lydskrekk, angst for lyder, lydaversjon, lydirritasjon, lydhating…… Hva ligger bak plagsomheten? Hvilke mekanismer er i sving? Hvordan kan det behandles?

Kunnskap er makt!


Innholdsfortegnelse.

Del 1 – Innføring.

1.1 – Innledning.
Hva er tinnitus?
Hvem er boken myntet på?
Hvordan kan boken hjelpe?
Ansvarsfraskrivelse.
Tinnitus-lyd.
Tinnitus-plage.
Hvor vanlig er tinnitus?
Hvordan oppstår tinnitus?
Uvitenhet og feilinformasjon.
Behandling som fungerer.

1.2 – Hva bør du gjøre?
Unngå stillhet.
Lydoverfølsom også?
Stress ned.
Bestill time hos lege.
Unngå søvnproblemer.
Skaff deg kunnskap.
Gå til fysioterapeuten.
Lær deg avspenning.
Hos øre-legen.
Hos audiografen.
Gå på mestringskurs.
Finn behandling.
Pårørende.
Støttegrupper.

1.3 – Jakten på behandling.
Lykke.
Fortvilelse.
På leting.
Deprimert.
Arbeidsufør.
Gal?
Maskering.
Medikamenter.
Alternativ behandling.
Spesialist.
Akupunktur.
Tinnitus-forening.
I mål.

1.4 – Behandling som fungerer.
Tilvenning.
Mestring.
TRT.
Lydterapi.
Kognitiv terapi.
Avspenning.
Fysioterapi.
Medikamenter.
Andre behandlingsmetoder.
Dokumentasjon / bevis.

Del 2 – Vi går i dybden.

2.1 – Hørselsystemet.
Øret – en avansert mikrofon.
Hjernestammen – et avansert lydstudio.
Bevisst hørsel – oppmerksomhet og grubling.
Flykte eller slåss.

2.2 – Kilden til tinnituslyden.
I øret.
I hjernen.

2.3 – Virkemåten til plagsom tinnitus.
Lært reaksjon (betinget refleks).
Plagsom tinnitus som lært reaksjon.

2.4 – TRT-behandling.
Kort innføring.
Forundersøkelser.
Opplæring.
Lydgenerator.
Varianter av TRT.

2.5 – Lydterapi.
Maskering.
Gjøre tinnitus svakere.
Unngå stillhet.
Ta bort oppmerksomhet fra tinnitus?
Rosa eller hvitt brus?
Riktig bruk.
OBS!
Viktige punkter.
OBS ang lydterapi og TRT.

2.6 – Kognitiv behandling.
Automatiske tanker.
Tankene styrer.
Feilaktige og unyttige tanker.
Behandlingens innhold.
Behandling.

2.7 – Avspenning.
Mental avspenning.
Muskel-avspenning.

2.8 – Søvn.
Enkle tips.
Arbeidskrevende tips.
Tøffe tips.

Del 3 – Diverse info.

3.1 – Bøker.
På norsk.
På svensk.
På engelsk.

3.2 – Andre info-kilder.
På internett.
Brosjyrer.

3.3 – Kurs.
Knyttet til sykehusene.
HLF (Hørselshemmedes Landsforbund).

3.4 – Steder som behandler / rehabiliterer / holder mestringskurs.
OBS!
Oversikten.

3.5 – Tips til legen.
Puls-synkron tinnitus.
Vanlig tinnitus.

3.6 – Tips til audiografen.

3.7 – Måle din tinnitusreaksjon.

3.8 – Ordliste.

3.9 – Referanser.

3.10 – Om forfatteren.

Del 4 – Lydoverfølsomhet.

4.1 – Overfølsom for lyder.
Plagsomt?
Kunnskap er viktig!
Hvor vanlig er lydoverfølsomhet?
Hvordan oppstår overfølsomheten?
Behandling som fungerer?
TRT-behandling.
Kognitiv terapi.
Habitueringsterapi?
Beslektet med tinnitus?
Ørepropper?
Høreapparat?
Oppsummering.

4.2 – Recruitment.
Loudness recruitment (styrke-rekruttering).
Neural recruitment (nerve-rekruttering).

4.3 – Høreapparat for lydoverfølsomme?
Høreapparater når lyder oppleves for sterke?
Ved recruitment.
Ved hyperakusis.
Ved lydfobi.
Ved misofoni.

4.4 – Nedsatt lydtoleranse – Hyperakusis og Misofoni (av Jastreboff).
Innledning.
Når man reagerer negativt.
Definisjon.
Utbredelse.
Diagnostisering.
Behandling.
Oppsummering.

4.5 Støyplagede egentlig lydoverfølsomme?
Kjerringa mot strømmen.
Støy er støy?
Orakelsvar.
Misforstått støy?

Stikkord.