Kontakt.

Oppdatert 30.07.2023.

Du kan kontakte oss ved å sende epost til post@tinnitustips.no.

Ved å kontakte oss via epost bekrefter du har lest vår Personvern-side og at du tillater at vårt system registerer opplysningene som følger med i eposten.

Vi oppbevarer epostene så lenge vi mener det er fornuftig og nødvendig, men veldig sjelden mer enn 6 mndr. Dette avhenger bl.a. av henvendelsens art.

Å sende epost er i seg selv vanligvis ikke avlyttingssikkert. Men vi har et epost-system som oppbevarer epostene på en avlyttingssikker måte etter at vi har mottatt dem.

Vårt epost-system ligger hos ProtonMail og er derfor svært godt sikret mot datainnbrudd.