Kurs – Mestre tinnitus og lydoverfølsomhet

Et kurs om årsaker, virkemåte og behandling

Arrangør: HLF Oslo (hørselsforeningen i Oslo). Foreleser: Stein Thomassen, forfatter av bøkene Selvhjelp ved tinnitus og Nedsatt toleranse for lyder.

Målsetning:

På en engasjerende og lettfattelig måte gi grundig kunnskap om årsaker, virkemåte og behandling i forbindelse med plagsom tinnitus (øresus) og lydoverfølsomhet (hyperakusis, misofoni, fonofobi). Poenget med denne kunnskapen er å øke sjansene for å lykkes med å styre mot en bedre hverdag, bl.a. ved å lettere kunne vurdere hjelpeapparates tilbud.

Innhold:

Årsaker, virkemåte, behandlingsmetoder. Jastreboffs nevrofysiologiske forklaring. Lydterapi og TRT ihht Hazell & Jastreboff. Tinnitus-orientert kognitiv terapi ihht Henry & Wilson / Kaldo & Andersson. Den røde tråden er:

  • Hva kan tinnitus-lyd og nedsatt lydtoleranse komme av?
  • Hva gjør at mange synes det er plagsomt?
  • Hvorfor ikke bare la være å bry seg om lyden?
  • Hva slags behandlinger fungerer for de fleste. Hvordan fungerer de?

Det høres tørt ut, men de fleste deltagerne rives med og synes dette er spennende og interessant.

Påmelding og info:

Varighet: 10-12 timer (fordelt på 2 dager).
Tidspunkt: Muligens en eller annen gang i 2018 .
Sted: HLF Oslo, Brynsveien 13, 1 etasje.
Pris: x kr (HLF-medl får rabatt). Kontant betaling.
Påmelding: via post@hlfoslo.no eller TinnitusTips sitt kontaktskjema.