Mestring = habituering?

Tilvenning

Spesielt når det gjelder lyd­skrekk (fonofobi) og lyd­irritasjon (misofoni), er det mye å hente hos vår evne til å tilvenne oss lyder slik at vi ikke reagerer på dem, ja kanskje til og med ikke legger merke til dem. På samme måte som hørselssystemet vårt venner seg til tusenvis av lyder og sjelden bryr seg om dem, kan vi trenes opp til å ikke bry oss om lydene som vi nå reagerer så kraftig på. Når lydene ikke fører til negative reaksjoner, er lydene ikke noe problem lenger. Tilvenning (habituering) gjør at vi kan bo kloss inntil jernbane­linjen eller motor­veien uten å reagere problematisk på lydene derfra. Vi venner oss til lyden fra kjøleskapet som slår seg av og på, støyen i bilen når vi kjører fort, lyden fra vår egen pusting osv. Vanligvis skjer tilvenning automatisk, men noen ganger stikkes kjepper i hjulene, og vi venner oss ikke til lyden. Når vi plages av vår lyd­skrekk (fonofobi) og lyd­irritasjon (misofoni), er det som regel fordi noe har stoppet tilvennings­prosessen.
Tilvennings-alternativet fremstår kanskje ikke som forlokkende til å begynne med, men er et meget kraftfullt alternativ som fungerer for de aller fleste. Behandlere og forskere bruker ofte ordet habitu­ering i stedet for tilvenning.

Filtrering

Hvor mange ganger kaster det hvite laget ballen? Det er 2 baller, så det kan være litt vanskelig å telle riktig. Se på videoen Monkey Business Illusion.

Ganske tanke­vekkende, eller hva? Vi er utstyrt med et system som filtrerer bort inntrykk og tanker som ikke er viktige i øyeblikket. Vår bevissthet kan nemlig ikke arbeide skikkelig med mer enn én ting om gangen. Denne filtreringen er nødvendig for å ikke overbelaste hjernens bevisste områder.

Ting som kommer langt ned på prioriterings­listen (altså ikke har noen særlig viktighet), kan vanskeligere oppfattes av bevisstheten og vanskeligere sette i gang følelses­messige og kroppslige reaksjoner. Denne filtreringen skjer på det under­bevisste planet.

Det at en ting etter hvert mister sin høye prioritet / viktighet, kaller vi for tilvenning (habituering). TRT-behandlingen er konstruert nettopp for å nyttiggjøre seg tilvennings­mekanismen.

Mestring

Mestring har med selv­beherskelse å gjøre. Mestrings­teknikker er øvelser eller ting du gjør for å tåle mer eller takle en situasjon bedre. Ifbm tinnitus og lyd­over­følsom­het betyr det at du lærer deg metoder som gjør at lydene ikke får deg til å føle deg like ille. Du vil da tåle situasjonen bedre slik at den ikke oppleves som like hemmende. På lang sikt (1-2 år) vil bruk av mestrings­teknikker ofte føre til tilvenning. Da trenger man ikke lenger å legge noe arbeid i å utstå eller takle. Da skjer det automatisk at man ikke reagerer like heftig som før. I kognitiv behandling av lyd­over­følsom­het tar man i bruk en rekke mestrings­teknikker.

Stein Thomassen, 2011