Ordliste

Agonist
Medikament eller annet stoff som utløser en hendelse eller virkning.

Akupunktur
Se i Wikipedia.

Akustisk sjokk
En plutselig, uventet og svært kraftig lyd, f.eks. i telefonrøret.
Se både Dineen & Westcott.

Allergen
Noe som kan skape allergi hos folk ikke allerede er allergiske. F.eks. pollen, støv, forurensning, kjemikalier osv. Se Wikipedia.

Alternativ medisin
Se Wikipedia.

Ambolt
En av de 3 små knoklene i mellomøret (hammer, ambolt, stigbøyle).
Se Wikipedia.

Anatomi
Anatomi = læren om hvordan kroppen er bygget opp. Se Wikipedia.

Angst
Se Wikipedia.

Antagonist
Et medikament eller stoff som blokkerer en reaksjon eller virkning.

Antibiotika
Medikamenter eller stoffer som dreper eller bremser opp formeringen av bakterier. Se Wikipedia.

Antigen
Et stoff som kroppen oppfatter som fremmed. Kroppen svarer med å danne antistoffer. Se Wikipedia.

Antistoff
Proteiner som kroppen produserer når et antigen kommer inn i kroppen. Antistoffene angriper antigenene for å ødelegge dem.
Se Wikipedia.

Arterie
Arterie = pulsåre.

Audiograf
Yrkesgruppe som bl.a. måler hørselen og tilpasser høreapparater.
Se utdanning.no.

Audiometri
Audiometri = hørselstest.
Se Wikipedia.

Audiopedagog
Spesiallærer for hørselshemmede barn, ungdom og voksne.
Se utdanning.no.

Autogen trening
Autogen trening = avspennings-metode man utfører selv, en slags selvsuggesjons-metode.

Autonome nervesystem
Se Wikipedia.

Basalgangliene
Se Wikipedia.

Biofeedback
Se Wikipedia.

Bulimi
Spiseforstyrrelse. Man føler en tvang til å spise mer enn man trenger. Se og Wikipedia.

CAT
Se Wikipedia.

Cellegift
Fellesbetegnelse for legemidler som dreper eller skader kroppens celler. Cellegift brukes ofte i behandlingen av kreft for å bremse den normale celledelingen. Bruk av cellegift kalles kjempterapi.
Se Wikipedia.

Cerebellum
Lillehjernen. Ligger under og bak storehjernen.

Cerebrospinalvæske
Klar væske som ligger i hjernens hulrom. Beskytter hjernen mot støt og slag. Også viktig i hjernens stoffskifte.

Cerebrum
Storhjernen. Den sentrale øvre del av nervesystemet.

Cochlea
Sneglehuset / det indre øret.
Se Wikipedia.

Cortex
Hjernebarken. Se Wikipedia.

CT
Se Wikipedia.

DB
Desibel. Se Wikipedia.

Depresjon
Se her.
2010.06.01

Desibel
dB. Se Wikipedia.

Droger
Se Wikipedia.

Eksponeringsterapi
Se Wikipedia.

Etiologi
Årsak (til forskjellige sykdommer).
Se Wikipedia.

Fobi
Se Wikipedia.

Fonofobi
Fonofobi (lydskrekk) er en ekstrem utgave av misofoni. (Misofoni innebærer at man har en motvilje mot bestemte lyder.)

Fysiologi
Læren om hvordan kroppen fungerer.

Fysiologisk
Måten kroppen fungerer = kroppslig virkemåte.

Fysioterapeut
Se i Wikipedia og utdanning.no.

Gestalt-terapi
Se Wikipedia.

Habituering
Tilvenning. Se artikkel.

Hammer
En av de 3 små knoklene i mellomøret (hammer, ambolt, stigbøyle).
Se Wikipedia.

Hazell
Dr. Jonathan Hazell. Se artikkel.

Hjernebarken
Se Wikipedia. Se også her.

Homeopati
Se i Wikipedia og utdanning.no.

Hyperakusis
Hyperakusis innebærer at man opplever lyder som altfor kraftige selv om andre ikke gjør det. Lyder som andre finner akseptable, kan være smertefulle i øret til en som er rammet av hyperakusis. Derfor forsøker folk med hyperakusis å unngå sterke lyder. Dette kan gå så langt som at man unngår alle steder som er bråkete, f.eks. kino, travle gater, fotball-kamper, kjøpe-sentere osv.

Hypnose
Se Wikipedia.

Hz
Hertz = svingninger pr sekund. Se Wikipedia.

Hørselshemning
Redusert hørsel. Se Wikipedia.

Hørselstap
Redusert hørsel. Se Wikipedia.

Hørselstest
Audiometri. Se Wikipedia.

Jastreboff
Pawel Jastreboff. Se artikkel.

Kinesiologi
Se Wikipedia.

Kiropraktor
Se i Wikipedia og utdanning.no.

Kjemoterapi
Fellesbetegnelse for bruk av cellegift (legemidler som dreper eller skader kroppens celler). Cellegift brukes ofte i behandlingen av kreft for å bremse den normale celledelingen. Bruk av cellegift kalles kjempterapi.
Se Wikipedia.

Kognitiv terapi
Samtaleterapi som har som mål å korrigere negative tanker som har festet seg i underbevisstheten på sviktende grunnlag. Se også vår artikkel om kognitiv terapi.

Kronisk
Varig.

Lillehjernen
Cerebellum. Ligger under og bak storehjernen.

Logoped
Hjelper personer med ulike former for kommunikasjonsvansker, særlig stemmevansker, språk- og talevansker og svelgevansker. Les mer.

Lydallergi
Se Lydoverfølsomhet.

Lydoverfølsomhet
Nedsatt toleranse for lyder.
Ganske mange tinnitus-rammede lider også av en eller annen form for lydoverfølsomhet. Det er svært vanlig å ha en viss grad av både hyperakusis (lyd-overfølsomhet) og misofoni (mislike visse lyder). Hyperakusis innebærer at man opplever lyder som altfor kraftige selv om andre ikke gjør det. Lyder som andre finner akseptable, kan være smertefulle i øret til en som er rammet av hyperakusis. Derfor forsøker folk med hyperakusis å unngå sterke lyder. Dette kan gå så langt som at man unngår alle steder som er bråkete, f.eks. kino, travle gater, fotball-kamper, kjøpe-sentere osv. Misofoni innebærer at man har en motvilje mot bestemte lyder. Fonofobi (lydskrekk) er en ekstrem utgave av misofoni.

MR
Se Wikipedia.

MRI
Se Wikipedia.

Meditasjon
Se i Wikipedia.

Mellomøret
Hulrommet innenfor trommehinnen. Se Wikipedia.

Misofoni
Motvilje mot bestemte lyder. (Fonofobi (lydskrekk) er en ekstrem utgave av misofoni.)

Nagler
Dr. Stephen Nagler. Se artikkel.

Nervesystemet
Se Wikipedia.

Nevrofysiologiske modell
Se artikkel.

Nevrolog
Se hos utdanning.no.

Nevroner
Se Wikipedia.

Otosklerose
Fastvokste øreknokler i mellomøret. Medfører nedsatt hørsel og kan forårsake tinnitus.
Se Wikipedia.

Pavlovs hund
Se Wikipedia.

Placebo
Se Wikipedia.

Psykiater
Se her og her.

Psykiatri
Se her.

Psykofysiologi
Se Wikipedia.

Psykolog
Se her og her.

Psykologi
Se her.

Psykomotoriker
Se tidsskriftet.no.

Psykoterapi
Se her.

Recruitment
Se her.

Refleks
Se Wikipedia.

Sentralnervesystemet
Se Wikipedia.

Sheldrake
Jacqueline Sheldrake. Se artikkel.

Sneglehuset
Cochlea / det indre øret. Se Wikipedia.

Soneterapi
Se Wikipedia og utdanning.no.

Stigbøyle
En av de 3 små knoklene i mellomøret (hammer, ambolt, stigbøyle). Se Wikipedia.

Storhjernen
Cerebrum. Den sentrale øvre del av nervesystemet. Se Wikipedia.

Svingninger pr sekund
Hertz (Hz). Se Wikipedia.

Tilvenning
Habituering. Se artikkel.

Tinnitus
Øresus = piping i ørene. Se Wikipedia.

Transcendental meditasjon
Se i Wikipedia.

Traume
Skade (fysisk eller psykisk). Se Wikipedia.

Ørebenene / Øreknoklene
De 3 små knoklene i mellomøret (hammer, ambolt, stigbøyle). Se Wikipedia.

Ørelys
Et rør laget av et tøystykke innsatt med voks. Puttes i øret og tennes. Brennes halvveis ned. Hevdes å fjerne ørevoks og andre avfallsstoffer i øregangen. Noen mener også at ørelys kan trekke ut avfallsstoffer fra det indre øret, altså gjennom trommehinnen, og at det har positiv virkning på tinnitus. Les mer.
ADVARSEL: Smeltet voks kan i uheldige tilfeller dryppe ned gjennom ørelysets hule innside og treffe trommehinnen.

Øresus
Tinnitus = piping i ørene. Se Wikipedia.

Andre ordlister
Medisinsk ordbok hos nettdoktor.no

Diverse spørsmål

Legen sier man ikke kan gjøre noe med tinnitus, og jeg bare må lære å leve med det. Er det sant?
Både ja og nei. I de fleste tilfeller kan man ikke gjøre så mye for å fjerne årsaken til tinnitus. Imidlertid finnes det metoder for å trene hjernen til å overhøre lyden. På den måten kan brodden tas bort fra tinnitusen, slik at man kan komme tilbake til et mer normalt hverdagsliv. Mange trenger hjelp til denne treningen.

Står det helsepersonell bak tinnitus-tip.no?
Nei. Ingen hos tinnitus-tips.no har helse-utdanning. Imidlertid har vi en ekte interesse for problemstillingen, og har bestemt oss for å spre kunnskap om lidelsen. Kunnskap er ofte en svært viktig del av det som trengs for å overkomme sine tinnitus-problemer. Rykter og overtro kan nok av og til gi uttelling, men kunnskap er mye mer effektivt.