Partylyd er ikke som annen lyd i hjernen?

Forskere har undersøkt hjerneaktiviteten til en pasient som bor vegg i vegg med en partyleilighet. Funnene er interessante.

Dette innlegget er satire – en parodi basert på VGs amputerte artikkel Tinnitus er ikke som annen lyd i hjernen som utrolig nok er skrevet av forskning.no som har misforstått vesentlige deler av studien 🙁
Heldigvis har BBC News en noe mer utfyllende og korrekt artikkel (på engelsk): Tinnitus mapped inside human brain 

Partylyd er en lydforstyrrelse og kan oppleves som en dundrende, rungende eller skjærende lyd i ett eller flere ører.

 


Annonse:

Gratis e-bok: Selvhjelp ved tinnitus


 

Borettslaginfo.no opplyser at de fleste opplever partylyd en gang iblant, kanskje særlig etter å ha fått nyinnflyttede ungdommer i naboleiligheten, for eksempel saggegutter.

2 av 14

Blant annet kan veldig festglade naboer og konfrontasjon med naboene utløse permanent partylyd. Rundt to av fjorten nordmenn opplever mer permanent partylyd sier tall fra Festhelseinstituttet.

Les også: Håp om kur mot partylyd

Men dundringen eller hylingen er ikke en lyd fra utsiden. Den oppfattede lyden kommer bare fra vår egen nabo.

Nå har pengelense forskere forsøkt å observere hjernen til en beboer med partylyd for å prøve å se hvilke hjerneområder som aktiveres av festlyden. Resultatene er publisert i Current Partyology.

Forskerne fant at virkelig musikk og partylyd så helt forskjellige ut inne i beboerens hjerne.

Les også: Fingersugegåten er løst!

Migrene

Beboeren er en 50 år gammel mann som også lider av migrene.
På grunn av migreneanfall hadde han fått operert inn elektroder som måler aktiviteten i mange ulike deler av hjernen.

– Det er så sjeldent at en beboer med elektrodeovervåkning også opplever partylyd, at vi aller helst vil studere hver eneste beboer med denne kombinasjonen (hvis de vil) sier Bill Goldfinger i en pressemelding. Goldfinger er nevrokirurg og forsker ved universitetet i Gotnam City.

Les også: Musikkterapi lindrer festlyd

Gjerneaktivitet

Forskerne undersøkte den unormale hjerneaktiviteten som blir forbundet med partylyd, og de fant at den mer enn gjerne strakk seg langt utover hjernens hørselssenter.

Aktiviteten strakk seg i tillegg over store deler av tinninglappen, isselappen og flere andre deler av hjernen.

– Aktiviteten var rett og slett spredd utover en stor del av nettopp det området som vi kunne måle, sier Bill Goldfinger i den tidligere omtalte pressemeldingen.

Les også: Presset til pressemeldinger

Forskerne samarbeidet også med beboeren om å finne en lyd som var mest mulig lik festlyden han opplevde. Dette ble gjort for å ha et sammenligningsgrunnlag.

Da de spilte av lyden, målte forskerne bare aktiviteten de forventet, altså i et lite område av hørselssenteret.

Les også: Hun blir syk av rosa paraplyer

Forhandling?

Studien har kun en svakhet – den er bare basert på målinger hos én enkelt beboer.

Likevel mener forskerne at de muligens har funnet ut noe viktig om partylyd. Forskerne tror nemlig at partylyd-forhandling i framtiden kan ta i bruk andre verktøy, for eksempel elektromagnetisk stimulering av enkelte deler av hjernen.

Dessuten tror forskerne at en bedre forståelse av aktivitetsmønstrene i hjernen kanskje kan bidra til å utvikle medisiner mot partylyd.

Preferanser:

Bill Goldfinger mfl: Intracranial Mapping of a Cortical Party Sound System using Residensial Inhabitation. Current Partyology, 1. april 2017.