Spin i vitenskaplige studier.

Forsker ved siden av tavle.
Illustrasjon: Mohamed Hassan – Pixabay.com

Når forskere velger å omtale forskningsresultatene som bedre enn de faktisk er, eller trekke konklusjoner som ikke har skikkelig grunnlag i forskningsresultatene, kalles det spin. Tenk spinn-doktor for å få en idé. Spin i studier faktisk ganske vanlig.

I begynnelsen av en forskningsrapport (vitenskaplig artikkel) serveres et sammendrag (abstrakt) av studien (forskningen). Det er forholdsvis vanlig at forskere overdriver studiens resultater og trekker overdrevne konklusjoner i sammendraget.

 


Jastreboffs legendariske TRT-kurs er nå nett-basert.
Neste kurs starter 18. mars.


 

Mot slutten av studierapporten er det vanligvis et kapittel hvor forskerne kommenterer og diskuterer studiens resultater og gjør en tolkning av disse resultatene. Også her er det forholdsvis vanlig å være mer positiv enn studiens resultater gir grunnlag for.

Hvordan oppstår spin?

Spin kan være utført bevisst eller ubevisst. Kanskje forsøker forskerne å få flere til å bli oppmerksom på studien. Kanskje er de bare så opprømt over resultatene at de automatisk og ubevisst tyr til spin.

Hvem av oss er forresten interessert i en studie som ikke kan oppvise interessante resultater? Slik er det sannsynligvis også med mange av fagfolkene som leser fagtidsskrifter. De er tross alt mennesker. Dermed kan det hende at redaktørene i fagtidsskrifter favoriserer publisering av studier som har gitt interessante resultater. Og da kan det være fristende for noen artikkelforfattere (forskere) å overdrive resultatene når de skriver forskningsrapporter.

Noe lignende kan nok ofte skje med journalister som skal videreformidle forskningsresultatene til vanlige folk. Ingen gidder å lese om hunden som bet postbudet. Men alle vil lese om postbudet som bet hunden. Dette vet redaktører av aviser og populærvitenskaplige magasiner. Journalistene vet det også. Association of Health Care Journalists har noen intressante betraktninger der.

Hva med spredning via ulike internettbaserte kanaler? Mange mener for eksempel at spin er svært vanlig i blogger. For der er «journalisten» og «redaktøren» ofte samme person (slik det også er hos TinnitusTips.no).  

Dermed kan det ofte bli både 2 og 3 lag med spin før en studie når ut til vanlige folk.

Hvor vanlig er spin i studier?

Hvor utbredt det er med spin i studier, varierer avhengig av hvor og hvordan man fastsetter grensen for hva som er spin. Läkartidningen skrev i august 2019 at «Mer än hälften av abstrakt i psykiatriska tidskrifter innehöll spin«.

I sammendraget til studien «Evaluation of spin in the abstracts of otolaryngology randomized controlled trials«Evaluering av spin i sammendragene til randomiserte kontrollerte studier innen øre-nese-hals-feltet«) oppgis at spin ble funnet i sammendraget til ca 70% av studiene. I mer enn halvparten av studiene befant spinnet seg i sammendragets resultat-avsnitt og/eller sammendragets konklusjon-avsnitt.

Til og med i studier som forsker på spin i studier, forekommer spin! Men kun i ca 15% av spin-studiene, altså langt sjeldnere enn i andre vitenskaplige studier.

Redusert tillit til vitenskap.

Hvis du gang på gang opplever at studiene du leste om, egentlig ikke hadde de resultatene som du ble servert, så drar du sannsynligvis lærdom av det. Eller hvis du gang på gang hører om studier som trekker konklusjoner som strider mot «sunt bondevett» uten å fremlegge fornuftig forklaring. Forskerforbundet har en artikkel som dveler litt ved slike tanker.

Heldigvis ser det ut til at Covid-19-situasjonen har medført betydelig bedring i folks tillit til vitenskap. Likevel er mange forskere engstelige for at tilliten vil synke igjen når vi får en effektiv vaksine og hverdagen atter blir normal. For å sikre at folk flest har stor tiltro til forskning og vitenskap, er de ivrige på at spin må holdes på et minimum ved publisering og formidling av forskningsresultater.

Sunn skepsis.

Forskning på spin i studier viser at det er god grunn til å utvise en viss skepsis når man leser om forskningsresultater i fagtidsskrifter. Å selge skinnet før bjørnen er skutt, er tydeligvis ikke uvanlig innen formidling av vitenskaplig forskning.


Kommentarer?

Har du lyst til å lese eventuelle kommentarer, eller kommentere selv, må du rulle deg litt lenger ned på siden.

Abonnere?

Prateboble som sier Follow my blog.

Ønsker du å bli varslet hver gang en ny artikkel publiseres? Klikk her for å abonnere på innleggsvarsling.


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *