TRT-behandling?

Mange krever at tinnitus-lyden må bli fullstendig borte. Dette er ikke oppnåelig for de fleste i dag. Men mens vi venter på vidunderkuren, finnes en god nr 2 som nesten alle kan dra nytte av, og det er å redusere lydens plagsomhet. Dersom vi kan slutte å reagere på lyden, har vi jo ikke noe problem lenger. For det er nettopp vår negative reaksjon på lyden som er problemet vårt.

Tilvenning (habituering)

På samme måte som hørselssystemet vårt venner seg til tusenvis av lyder og sjelden bryr seg om dem, kan vi trenes opp til å ikke bry oss om tinnitus-lyden. Når lyden ikke fører til negative reaksjoner, er lyden ikke et problem lenger. Tilvenningsmekanismen gjør at vi kan bo kloss inntil jernbanelinjen eller motorveien uten å reagere problematisk på lydene derfra. Vi ergrer oss heller ikke over lyden fra kjøleskapet som slår seg av og på, støyen i bilen, lyden fra vår egen pusting osv. Vanligvis skjer tilvenning automatisk, men noen ganger stikkes kjepper i hjulene, og vi venner oss ikke til lyden. Når tinnitus har blitt plagsom, er det fordi noe har stoppet tilvenningsprosessen.
Tilvennings-alternativet fremstår kanskje ikke som forlokkende til å begynne med, men er et meget kraftfullt alternativ som fungerer for de aller fleste. Mennesker og dyr har en godt utviklet evne til å tilvenne seg lyder og andre sanseinntrykk. Dette er nødvendig for å ikke overbelaste hjernens bevisste områder. Vår bevissthet kan nemlig ikke arbeide med mer enn én ting om gangen. Derfor er vi utstyrt med et system som filtrerer bort inntrykk og tanker som ikke er viktige i øyeblikket. Her er et godt eksempel på hvor kraftfull denne filtreringsmekanismen er: Museumsvaktene.
Tilvenningsmekanismen sørger for at inntrykk som åpenbart ikke har noen viktighet, kommer langt ned på prioriteringslisten og dermed sjelden kan sette i gang noen følelsesmessig og kroppslig reaksjon. Tilvenning skjer på det underbevisste planet. TRT-behandlingen er konstruert nettopp for å nyttiggjøre seg tilvenningsmekanismen.

 


Annonse:

Gratis e-bok: Selvhjelp ved tinnitus


 

TRT

På godt norsk kan vi kalle TRT (Tinnitus Retraining Therapy) for tinnitus omlærings-behandling. Poenget er å avlære / omprogrammere hjernens negative reaksjon på tinnitus-lyden, altså bli vant til lyden slik at vi ikke reagerer på den. Tusenvis av mennesker har fått et bedre liv etter å ha gjennomgått TRT-behandling. Metoden er virksom for de aller fleste, men resultatene kan variere mye og er bl.a. i stor grad avhengig av at behandleren tar oppgaven seriøst.
Behandlingen er todelt; opplæring i tinnitusens virkemåte, og bruk av lydterapi. Opplæringen er nødvendig for å avdramatisere tinnitusens betydning og vise hjernen at lyden ofte bare er en naturlig bivirkning av hørselssystemets virkemåte. Dette vil fremskynde tilvenningsprosessen. Opplæringen kalles rådgivning og er av helt vesentlig betydning. Lydterapien skal sørge for at tinnitus-lyden blir mindre fremtredende og dermed lettere å tilvenne seg. Den skal også sikre at hørselssystemet ikke tvinges til å forsterke lyder unødvendig mye.
Jastreboff og Hazell utviklet TRT-behandlingen på slutten av 1980-tallet. Dessverre er det veldig få TRT-behandlere i Norge. Mange behandlere bryter med flere av Jastreboff og Hazells retningslinjer og kaller derfor sin behandling for TRT-basert.

Lydterapi

Det finnes mange slags lydterapier. På 1970- og 1980-tallet mente mange behandlere at maskering (overdøving) av tinnitus-lyden ville gi god virkning. Maskering ble utført med ørepropp-lignende apparater som ga fra seg en lyd som skulle overdøve tinnitus-lyden. Tanken var at man dermed fikk en pause fra tinnitus-lyden. På den måten skulle man lettere kunne takle sin tinnitusplage. Behandlerne tenkte seg også at når man vennet seg til maskeringslyden, ville man ofte også bli tilvennet tinnitus-lyden. Omtrent halvparten av pasientene var i stand til å maskere sin tinnitus. Imidlertid ga denne metoden liten eller ingen varig virkning. Lindringen opphørte så snart man tok av seg apparatene. Dessuten kunne man gå mange år uten å bli bedre. Åpenbart kom tilvenningsprosessen sjelden i gang. Maskering av tinnitus-lyden er i dag ikke anbefalt av seriøse behandlere. Unntaket er når man i tøffe perioder trenger en kort pause fra tinnitus-lyden sin.
I TRT-behandlingen benytter man ofte en lydgenerator som gir fra seg en brusende lyd som skal sørge for at tinnitus-lyden blir mindre fremtredende og dermed lettere å tilvenne seg. Bruselyden skal også forhindre stillhet. Dette sikrer at hørselssystemet ikke tvinges til å øke den generelle forsterkningen av lyder, altså sikrer at den underbevisste hørselens automatisk styrkeregulering holder seg i normalstilling. Det er et stort poeng at bruselyden ikke skal overdøve tinnitusen. Lydgeneratoren ser ut som et maskeringsapparat, men brukes altså på en annen måte.
I lettere tilfeller av plagsom tinnitus (og i kognitiv behandling) benyttes sjelden brusegeneratorer. I stedet er man bevisst på å ha lyder rundt seg i de aller fleste situasjoner. Å systematisk benytte seg av lydene som finnes i omgivelsene, er forresten temmelig enkelt å gjøre på egenhånd. Du er på ingen måte begrenset til bruselyder. Finn den lyden du synes passer best for deg!

Lydoverfølsomhet

TRT-behandling passer også ypperlig for både hyperakusis og lydfobi.
Hyperacusis anses som oftest å være den underbevisste hørselens automatisk styrkeregulering som har kommet i skade for å skru opp lydstyrken for mye. Dermed vil man oppleve lydene som mye sterkere enn hva normalthørende gjør.
Ved lydfobi setter bestemte lyder i gang følelsesmessige reaksjoner som i gjen setter i gang kroppslige reaksjoner. Lydfobi kan på mange måter sammenlignes med høydeskrekk, dueskrekk, sceneskrekk o.l.

Stein Thomassen, 2011

2 kommentarer til “TRT-behandling?

 1. For 8 år siden fikk jeg en fryktekig smerte i øret under landing, Har alltid hatt problemer med å utligne umder flyturer mendenn var riktig ille fordi jeg antagelig vis hadde bihule btennelse.
  Etter en stunf følte jeg at det klukket som om jeg hadde væske i øret. I tilegg hadde jeg en plagsom øresus, Trodde akt dette ville forsvinne etter en stud. Det gjorde det ikke, Først time hos fastlegen og henvist videre til ØNH spesialist, Han målte trykkrt i øret og fant at det ikke var bevegelse i trommehinna, Gikk lenge på nesesprayer og væska ble bort etter godt over 6 mnd. Trodde at nå ville alt bli bra, Tidengikk og tinnitusen forsvant ikke, Ny undersøkelse hos lege og henvisning til audioterapaut som arbeidet for fult med dette, Han ble min redning, Hadde 10 timer TRT og lærte også avslappingsmetoder. Jeg var ikke redd for å miste forstanden lenger, Han ordnet også lydpute til meg. Jeg var dessverre en av de siste pasientene han hadde før stortinget bestemte seg for å legge ned heile tilbudet. De skulle komme med bedre tilbud til oss som var rammet, men hva har skjedd? Ingen ting.
  Etter ca 8 mnd. frem og tilbake i jobben ble stillingen min redusert til 80% med oppdekking fra den kommunale pensjonskassa. Dette har fungert ganske bra men har måtte melde meg ut av arbeidslivet i enkelte perioder. Det har gjerne vært nok å jobbe litt mindre.
  For litt over et år siden kjente jeg at tinnitusen ble mer og mer tilstedeværende i styrke, og jeg ble mer og mer frustrert, Jeg arbeider i en barnehage så noen mener at jeg bør bytte arbeidsplass.
  Men det er ikke lett å være 52 år og vært på samme arbeidssted i 15 år. Det er her jeg vil være og det er her jeg har mine gode kollegaer. Nå er jeg i en prosess med nav om søkning på 50% ufør. Jeg vil jo jobbe noe. Sånn økonomisk blir det mindre selv ved oppdekking av pensjonskassa. Jeg har også en uførekapital som jeg tegnet for 15 årsiden. Håper den gjelder for øresus også.
  Dette var bare et sukk fra meg som har ventet i snart 8 år på at det snart vil komme en vidunderpille som gjør underverker.
  Takk for meg. Hvis noen ønsker kontakt send en mail til meg.

 2. Takk for interessant (men trist) informasjon, Kari.
  Ja, det er tragisk at denne audiopedagogen som drev TRT-behandling, ikke kunne fortsette lenger. Særlig når Helsedirektoratet sommeren 2005 i en rapport anbefalte at TRT skulle være den foretrukne behandlingen for de sterkt plagede.

  For et år siden trengte jeg å låne en såkalt samtaleforsterker for at jeg med mine høreapparater skulle kunne høre foredragsholdere og andre personer litt bedre. Jeg bestilte en time for å få tingene utlevert og få en kort orientering om hvordan utstyret skulle brukes. Da ble jeg innvilget 25(!) timer behandling hos audiopedagog – helt gratis (ingen egenandel). Og uten at jeg hadde flagget noe som helst behov. I lys av dette, er det jo helt sykt at en TRT-behandler ikke skal kunne komme inn under systemet med statlig refusjon og egenandelsbetaling.

  Stein Thomassen

Det er stengt for kommentarer.