Selvhjelp ved tinnitus.

Bilde av forsiden til boken Selvhjelp ved tinnitus, 2. utgave.

Oppdatert 08.07.2023.

Du kan laste ned gratis e-bok i pdf-format her. Papirutgaven er utsolgt og det vil ikke bli trykket opp flere.


Selvhjelp ved tinnitus – Hvordan mestre plagsom øresus – 2. utgave.

Boken Selvhjelp ved tinnitus inneholder nå også info om lydoverfølsomhet og puls-synkron tinnitus, bl.a. artikkel av Jastreboff.

Nå solgt 3.800!

Forfatter: Stein Thomassen. Format: både vanlig bok og ebok.
Vanlig bok: 102 sider i A4-format (tilsvarer 215 sider pocket), mykt omslag, ISBN 9788292937174.
Ebok: epub-format som passer for alle skjermstørrelser, ISBN 9788292937198.


«… en fremragende lille bog om tinnitus. Den er letlæselig og tilgængelig …» (Den danske «Høreforeningens» medlemsblad nr 6-2009 om utgave 1).

«Personer med plagsom øresus finner bra veiledning til selvhjelp i denne utgivelsen …» («Tidsskrift for Den norske legeforening» nr 20-2009 om utgave 1).

1 år etter lanseringen mente leserne dette om boken (utgave 1).
50%: veldig nyttig. 38%: ganske nyttig. 10%: ikke noe særlig. 2%: dårlig.


Beskrivelse.

Det ER noe å gjøre med plagsom tinnitus – og lydoverfølsomhet!

Boken er myntet på deg som lider – og på pårørende og ansatte i helsevesenet. Den bruker et lettfattelig hverdagsspråk men går likevel i dybden. Og i dybden må du når det gjelder plagsom tinnitus og lydoverfølsomhet.

Som tinnitusplaget er ditt største problem din reaksjon på tinnitus-lyden. Og din verste fiende er manglende kunnskap. Ved hjelp av omfattende informasjon om hva tinnitus er og hvordan tinnitus blir plagsom, rydder boken misforståelser av veien. Slik åpnes muligheten for å kunne bryte sirkelen slik at koblingen mellom tinnituslyden og din negative reaksjon svekkes mest mulig.

Mange plages av lydoverfølsomhet også kalt hyperakusis, redusert toleranse for lyder, øverfølsom hørsel, nedsatt ubehags­terskel for lyder, lydømfintlig, lydfobi, nedsatt lydtoleranse, overfølsom for lyder, misofoni, lydskrekk, angst for lyder, lydaversjon, lydirritasjon, lydhating…… Hva ligger bak plagsomheten? Hvilke mekanismer er i sving? Hvordan kan det behandles?

Kunnskap er makt!


Innholdsfortegnelse.

Del 1 – Innføring.

1.1 – Innledning.
Hva er tinnitus?
Hvem er boken myntet på?
Hvordan kan boken hjelpe?
Ansvarsfraskrivelse.
Tinnitus-lyd.
Tinnitus-plage.
Hvor vanlig er tinnitus?
Hvordan oppstår tinnitus?
Uvitenhet og feilinformasjon.
Behandling som fungerer.

1.2 – Hva bør du gjøre?
Unngå stillhet.
Lydoverfølsom også?
Stress ned.
Bestill time hos lege.
Unngå søvnproblemer.
Skaff deg kunnskap.
Gå til fysioterapeuten.
Lær deg avspenning.
Hos øre-legen.
Hos audiografen.
Gå på mestringskurs.
Finn behandling.
Pårørende.
Støttegrupper.

1.3 – Jakten på behandling.
Lykke.
Fortvilelse.
På leting.
Deprimert.
Arbeidsufør.
Gal?
Maskering.
Medikamenter.
Alternativ behandling.
Spesialist.
Akupunktur.
Tinnitus-forening.
I mål.

1.4 – Behandling som fungerer.
Tilvenning.
Mestring.
TRT.
Lydterapi.
Kognitiv terapi.
Avspenning.
Fysioterapi.
Medikamenter.
Andre behandlingsmetoder.
Dokumentasjon / bevis.

Del 2 – Vi går i dybden.

2.1 – Hørselsystemet.
Øret – en avansert mikrofon.
Hjernestammen – et avansert lydstudio.
Bevisst hørsel – oppmerksomhet og grubling.
Flykte eller slåss.

2.2 – Kilden til tinnituslyden.
I øret.
I hjernen.

2.3 – Virkemåten til plagsom tinnitus.
Lært reaksjon (betinget refleks).
Plagsom tinnitus som lært reaksjon.

2.4 – TRT-behandling.
Kort innføring.
Forundersøkelser.
Opplæring.
Lydgenerator.
Varianter av TRT.

2.5 – Lydterapi.
Maskering.
Gjøre tinnitus svakere.
Unngå stillhet.
Ta bort oppmerksomhet fra tinnitus?
Rosa eller hvitt brus?
Riktig bruk.
OBS!
Viktige punkter.
OBS ang lydterapi og TRT.

2.6 – Kognitiv behandling.
Automatiske tanker.
Tankene styrer.
Feilaktige og unyttige tanker.
Behandlingens innhold.
Behandling.

2.7 – Avspenning.
Mental avspenning.
Muskel-avspenning.

2.8 – Søvn.
Enkle tips.
Arbeidskrevende tips.
Tøffe tips.

Del 3 – Diverse info.

3.1 – Bøker.
På norsk.
På svensk.
På engelsk.

3.2 – Andre info-kilder.
På internett.
Brosjyrer.

3.3 – Kurs.
Knyttet til sykehusene.
HLF (Hørselshemmedes Landsforbund).

3.4 – Steder som behandler / rehabiliterer / holder mestringskurs.
OBS!
Oversikten.

3.5 – Tips til legen.
Puls-synkron tinnitus.
Vanlig tinnitus.

3.6 – Tips til audiografen.

3.7 – Måle din tinnitusreaksjon.

3.8 – Ordliste.

3.9 – Referanser.

3.10 – Om forfatteren.

Del 4 – Lydoverfølsomhet.

4.1 – Overfølsom for lyder.
Plagsomt?
Kunnskap er viktig!
Hvor vanlig er lydoverfølsomhet?
Hvordan oppstår overfølsomheten?
Behandling som fungerer?
TRT-behandling.
Kognitiv terapi.
Habitueringsterapi?
Beslektet med tinnitus?
Ørepropper?
Høreapparat?
Oppsummering.

4.2 – Recruitment.
Loudness recruitment (styrke-rekruttering).
Neural recruitment (nerve-rekruttering).

4.3 – Høreapparat for lydoverfølsomme?
Høreapparater når lyder oppleves for sterke?
Ved recruitment.
Ved hyperakusis.
Ved lydfobi.
Ved misofoni.

4.4 – Nedsatt lydtoleranse – Hyperakusis og Misofoni (av Jastreboff).
Innledning.
Når man reagerer negativt.
Definisjon.
Utbredelse.
Diagnostisering.
Behandling.
Oppsummering.

4.5 Støyplagede egentlig lydoverfølsomme?
Kjerringa mot strømmen.
Støy er støy?
Orakelsvar.
Misforstått støy?

Stikkord.