Nevrofysiologisk modell

Jastreboff’s nevrofysiologiske modell for tinnitus og nedsatt lydtoleranse er en beskrivelse av nervesystemets virkemåte når det gjelder hvordan man kan reagere negativt på tinnitus og eksterne lyder (omfatter altså ikke ørets mekaniske virkemåte).

 

Nevrofysiologisk-Diagram