Nevrofysiologisk modell.

Blokkskjema som viser Jastreboffs nevrofysiologiske modell.

Oppdatert 04.08.2020.

Jastreboff’s nevrofysiologiske modell

Jastreboff‘s nevrofysiologiske modell for tinnitus og nedsatt lydtoleranse er en beskrivelse av nervesystemets virkemåte når det gjelder hvordan man kan reagere negativt på tinnitus og eksterne lyder. Den omfatter altså ikke bare ørets mekaniske virkemåte.
Ovenfor ser du en skjematisk fremstilling av modellen.