Lydoverfølsom.

Oppdatert 16.02.2021.

Denne artikkelen finnes i boken Selvhjelp ved tinnitus – 2. utgave og berører følgende punkter:

 • Intro.
 • Plagsomt?
 • Kunnskap er viktig!
 • Hvor vanlig er lydoverfølsomhet?
 • Hvordan oppstår overfølsomheten?
 • Behandling som fungerer?
 • TRT-behandling.
 • Kognitiv terapi.
 • Habitueringsterapi?
 • Beslektet med tinnitus?
 • Ørepropper?
 • Høreapparat?
 • Oppsummering.