Forvirring om TRT.

Oppdatert 2013.

TRT-metoden.

Mange i helsevesenet har svært dårlig kjennskap til TRT-metoden selv om de bruker TRT-begrepet.
Pawel Jastreboff og Jonathan Hazell presenterte på slutten av 80-tallet en behandlingsmetode de kalte TRT. Metoden forsøker å lære hjernen at tinnituslyden ikke er noe å bry seg om. På fagspråket kalles dette habituering. På hverdags-norsk sier vi tilvenning. Poenget med TRT er å få den plagede til å venne seg til lyden slik at lyden mister sin evne til å være plagsom. På den måten blir tinnitus mindre og mindre plagsom etter hvert som tilvenningen skrider framover.

Lureri?

Opp gjennom årene har det vært mye misforståelse knyttet til TRT-metoden. Mange behandlere har tatt i bruk en liten bit av metoden og kalt det for TRT-behandling. Det mest vanlige er å gi den plagede en såkalt lydgenerator (ofte kalt tinnitus-masker). Ordet bruseapparat er kanskje mer beskrivende. Det er en høreapparat-lignende dings som gir fra seg brusende / susende lyd som man kan justere lydstyrken på. Siden det ikke er behagelig å sove med slike apparater i ørene, får man ofte i tillegg en såkalt lydpute som kan brukes i sengen. Det er en hodepute som gir fra seg lyder. Som regel kan man selv velge mellom mange forskjellige type lyder, for eksempel naturlyder. Pasienten får som regel beskjed om å bruke lydgeneratoren noen timer hver dag og lydputen gjennom hele natten. Så skal nok plagsomheten reduseres i løpet av noen måneder. Behandleren tjener brukbart med penger når en dings utleveres til pasienten.

Ekte TRT.

Kanskje ikke merkelig at mange behandlere fristes til å redusere TRT til utlevering av lydgenerator og lydpute? Men å kalle dette for TRT-behandling er ikke særlig seriøst. Jastreboff og Hazell påpeker at TRT består av både veiledende rådgivning og lydterapi, altså en kombinasjon. De fremholder at veiledende rådgivning er helt nødvendig for å oppnå best mulig resultat i løpet av behandlingstiden. Veiledende rådgivning består i å lære pasienten hvordan hørselssystemet fungerer, hvordan tinnituslyden kan oppstå, hvordan plagsomheten kan oppstå og forverres, og hvordan plagsomheten kan reduseres. Les hva Hazell skriver om TRT.

Vær på vakt.

Helseansatte som presenterer TRT som en ren lydterapi, har trolig ikke satt seg inn i Jastreboff og Hazells TRT-metode. Dermed bør du være kritisk til andre ting de sier om TRT.