Kan barn få tinnitus?

Oppdatert 29.04.2020.

Den anslåtte utbredelsen av tinnitus hos barn ligner på den som gjelder for voksne.

Utbredelsen av tinnitus øker betydelig med økende alder, men mennesker i alle aldre opplever tinnitus. Selv om det som oftest ikke innrapporteres, kan også barn rammes av tinnitus.

I en undersøkelse som omfattet 2000 barn, fant man en gjennomsnittlig utbredelse på 15 %, med 13 % for normalt-hørende barn og 59 % for barn med hørsels-nedsettelse.

Lignende tall er kommet fra andre og viser en generell utbredelse på 15 – 29 % hos friske barn og ca 50 % hos barn med hørselsproblemer eller nedsatt hørsel.
En betydelig andel av barna hadde problemer med sin tinnitus, inkl konsentrasjons-problemer (47 %), søvn-forstyrrelser (42 %) og overfølsomhet for lyd (33 %).
Hos yngre friske barn (5 – 16 år) har 29 % tinnitus, og 9 % fortalte at tinnitusen var plagsom.

Kilde: Ballenger’s Otorhinolaryngology: Head and Neck Surgery, Utgave 17, 2009, kapittel 31, side 351 (Jastreboff: Tinnitus and Decreased Sound Tolerance).

Opplever barn tinnitus annerledes enn voksne?

En svensk artikkel fra 2005 har mye opplysende informasjon om tinnitus hos barn: Barns upplevelser av tinnitus – är de annorlunda än vuxnas?