Kan barn få tinnitus?

Utbredelsen av tinnitus øker betydelig med økende alder, men mennesker i alle aldre opplever tinnitus. Selv om det som oftest ikke innrapporteres, kan også barn rammes av tinnitus.

Den anslåtte utbredelsen av tinnitus hos barn ligner på den som gjelder for voksne.

I en undersøkelse som omfattet 2.000 barn, fant man en gjennomsnittlig utbredelse på 15%, med 13% for normalt-hørende barn og 59% for barn med hørsels-nedsettelse.

Lignende tall er kommet fra andre og viser en generell utbredelse på 15-29% hos friske barn og ca 50% hos barn med hørselsproblemer eller nedsatt hørsel.
En betydelig andel av barna hadde problemer med sin tinnitus, inkl konsentrasjons-problemer (47%), søvn-forstyrrelser (42%) og overfølsomhet for lyd (33%).
Hos yngre friske barn (5-16 år) har 29% tinnitus, og 9% fortalte at tinnitusen var plagsom.

Stein Thomassen, 2010-10-13

Kilde: Ballenger’s Otorhinolaryngology: Head and Neck Surgery, Utgave 17, 2009, kapittel 31, side 351 (Jastreboff: Tinnitus and Decreased Sound Tolerance)
Mer info om boken her