Tinnitus og lydoverfølsomhet.

Oppdatert 30.04.2021.

Vanlig og nesten alltid ufarlig.

Både tinnitus og lydoverfølsomhet er relativt vanlig i befolkningen.

Tinnitus er bare en lyd som lages inne i vårt hørsel­system. Andre kan ikke høre at vi har denne lyden. Tinnitus kalles ofte for øresus, men vi kunne like gjerne kalt det for piping i ørene. På engelsk sier man ofte ringing in the ears.

Lydoverfølsomhet, ofte kalt hyperakusis eller nedsatt lydtoleranse, er også forholdsvis vanlig. Omtrent halv­parten av de som plages av sin tinnitus, er overfølsomme for lyder. Og de aller fleste som har en lydoverfølsomhet, har også en tinnitus­lyd.

Det er veldig sjelden at tinnituslyden kommer av noe som er farlig. En temmelig vanlig årsak til at den oppstår, er at ørene har blitt utsatt for kraftig lyd, for eksempel musikk, for lenge. Denne «konsert-tinnitusen» for­svinner typisk etter noen timer eller dager. Vi kan godt si at hørselen var blitt mørbanket og jamret seg. Og etter hvert kom seg til hektene igjen. Etter flere runder med konsert-tinnitus kan mange oppleve at tinnitusen ikke for­svinner, fordi hørselen har fått en mer varig skade.

Hvis tinnitusen din har kommet brått (i løpet av minutter til dager), og du samtidig har fått kraftig nedsatt hørsel, men det ikke skyldes at du har blitt utsatt for for mye lyd, kalles det sudden deafness. Da skal du snarest mulig oppsøke lege. Jo tidligere du kommer til lege, jo større er sjansen for å reversere tilstanden.

Dersom tinnitusen din pulserer i samme takt som hjerteslagene dine, bør du få en grundig undersøkelse hos en legespesialist som har rede på puls-synkron tinnitus og pulserende tinnitus.

Også lydoverfølsomhet har veldig sjelden en farlig årsak.
En forholdsvis vanlig årsak er engstelse for å få hørselsskade.
Nedsatt hørsel vil ofte medføre lydoverfølsomhet.

Etter hvert som man blir eldre, har hørselen blitt utsatt for mye lyd gjennom livet. Dessuten har kroppen blitt dårligere til å reparere skadede celler. Dermed er alder en viktig faktor for fram­komsten av tinnitus hos mange. Lydoverfølsmhet er litt mindre knyttet til alder.

Det er ganske typisk at de som har tinnitus, også har nedsatt hørsel i en eller annen grad. Og at de gir tinnitusen skylden for at de ikke hører så godt.

Det finnes forøvrig mange andre årsaker.

Plagsomt?

Noen av oss har hørt historier om de virkelig tunge tinnitus-tilfellene. Da er det lett å bli riktig engste­lig når vi selv en dag får tinnitus. Men faktisk bryr de aller fleste seg lite om sin tinnitus­lyd og lever helt normale liv.

Mange mener at de som plages mye, har så sterk tinnitus­lyd at det ikke er rart at de plages mye. Men et stort antall under­søkelser viser at noen kan plages virkelig mye selv om lyden bare kan høres når det er dørgende stille, og at andre kan kan plages lite selv om de forteller at lyden er hørbar selv i veldig støyende omgivelser.

Omtrent 10 av 100 har tinnitus som de synes er plagsom. Altså ca en halv million nordmenn. De fleste bryr seg ikke så veldig mye om at lyden er der. Imidler­tid synes noen at lyden kan være temmelig plagsom. Og for et lite mindre­tall kan det være vanskelig å være i jobb.

Når det gjelder lydoverfølsomhet, er tallene veldig usikre. Imidlertid antar man at ca 5 av 100 er lydoverfølsomme. Også her varierer det veldig mye hvor stor grad av overfølsomhet man har.

Dersom tinnitus­lyden eller lydoverfølsomheten gjør deg redd, bekymret, trist, irritert, eller på andre måter er problematisk for deg, bør du gå til legen. Mens du venter på timen, kan det være til hjelp å lære litt om hva tinnitus og lydømfintlighet kan komme av og hvorfor noen blir plaget av den mens andre ikke blir det. Og hvilke behandlings­metoder som finnes. For å lære litt om dette, kan du skaffe deg boken Selvhjelp ved tinnitus eller hoppe til siden Hvis du plages.

Andre hørselsproblemer.

Både tinnitus-folk og lydoverfølsomme har ofte nedsatt hørsel i en eller annen grad. Eller andre utfordringer med hørsel og balanse.