Tinnitus og nedsatt lydtoleranse

Vanlig og ufarlig.

Tinnitus er bare en lyd som lages inne i hørsel­systemet vårt. Andre kan ikke høre at vi har denne lyden. Tinnitus kalles ofte for øresus, men vi kunne like gjerne kalt det for piping i ørene. På engelsk sier man ofte ringing in the ears.

Det er svært, svært sjelden at lyden kommer av noe som er farlig. En temmelig vanlig årsak til at tinnitus­lyden oppstår, er at ørene har blitt utsatt for kraftig lyd, feks musikk, for lenge. Denne «konsert-tinnitusen» for­svinner typisk etter timer eller dager. Vi kan godt si at hørselen var blitt mørbanket og jamret seg. Og etter hvert kom seg til hektene igjen. Etter flere runder med konsert-tinnitus kan mange oppleve at tinnitusen ikke for­svinner, fordi hørselen har fått en mer varig skade.

Etter hvert som man blir eldre, har hørselen blitt utsatt for mye lyd gjennom livet. Dessuten har kroppen blitt dårligere til å reparere skadde celler. Dermed er alder en viktig faktor for frem­komsten av tinnitus hos mange.


Annonse: Jastreboff and Hazell’s TRT book. Get it from Amazon UK or Amazon USA


Men det finnes mange andre årsaker enn alder og for mye lyd.

Det er ganske typisk at de som har tinnitus, også har nedsatt hørsel i en eller annen grad. Og at de gir tinnitusen skylden for at de ikke hører så godt.

Plagsomt?

Noen av oss har hørt historier om de virkelig tunge tinnitus-tilfellene. Da er det lett å bli riktig engste­lige når vi selv en dag får tinnitus. Men faktisk bryr de aller fleste seg lite om sin tinnitus­lyd og lever helt normale liv.

Mange mener at de som plages mye, har så sterk tinnitus­lyd at det ikke er rart at de plages mye. Men et stort antall under­søkelser viser at noen kan plages virkelig mye selv om lyden bare kan høres når det er dørgende stille, og at andre kan kan plages lite selv om de forteller at lyden er hørbar selv i veldig støyende omgivelser.

Omtrent 15 av 100 har tinnitus. Altså over en halv million nordmenn. De fleste bryr seg ikke så mye om at lyden er der. Imidler­tid kan noen synes at lyden er plagsom. Og for et lite mindre­tall kan det være vanskelig å være i jobb.

Dersom tinnitus­lyden gjør deg redd, bekymret, trist eller irritert, og du ikke roer deg ned i løpet av en snau uke, bør du gå til legen. Mens du venter på timen, kan det være til hjelp å lære litt om hva tinnitus kan komme av og hvorfor noen blir plaget av den mens andre ikke blir det. Og hvilke behandlings­metoder som finnes. For å lære litt om dette, kan du hoppe til siden Hvis du plages.

Nedsatt toleranse for lyder

Nedsatt lydtoleranse (ofte kalt hyperakusis og lydoverfølsomhet) er også temmelig vanlig. Ca halv­parten av de som plages av sin tinnitus, har en senket tålegrense for lyder. Og de aller fleste som har en redusert lydtoleranse, har også en tinnitus­lyd.

Hvis lydoverfølsomheten er problematisk for deg, bør du oppsøke lege. Det kan også være en fordel å lære litt om dette (og om tinnitus). I så fall kan du hoppe til siden Hvis du plages.

Andre hørselsproblemer

Tinnitus-folk har ofte nedsatt hørsel i en eller annen grad. Eller andre ting som henger sammen med hørsel og balanse. Hos Høretrøbbel.no kan du kanskje finne interessant info om slikt (og om tinnitus og lydømfintlighet).

(Info ajourført 2017-07-17 @ 22:25)