Tinnitus

Tinnitus er en lyd som lages inne i hørselsystemet vårt. Andre kan ikke høre at vi har denne lyden. Tinnitus kalles ofte for øresus, men vi kunne like gjerne kalt det for piping i ørene. På engelsk sier man ofte ringing in the ears.

Det er svært, svært sjelden at lyden kommer av noe som er farlig. En temmelig vanlig årsak er at man har hørt for kraftig musikk for lenge. Men det finnes mange andre vanlige årsaker også.

Noen av oss har hørt historier om de virkelig tunge tinnitus-tilfellene. Da er det lett å bli riktig engstelige når vi selv en dag får tinnitus. Men ikke glem at de aller fleste håndterer tinnitus ganske så bra.

Mange mener at de som plages mye, har så sterk tinnituslyd at det ikke er rart at de plages mye. Men et stort antall undersøkelser viser at noen kan plages virkelig mye selv om lyden bare kan høres når det er dørgende stille, og at andre kan kan plages lite selv om de forteller at lyden er hørbar selv i veldig støyende omgivelser.

Omtrent 15 av 100 har tinnitus. Altså over en halv million nordmenn. De fleste bryr seg ikke så mye om at lyden er der. Imidlertid kan noen synes at lyden er temmelig plagsom. Og for et lite mindretall er den invalidiserende.

Dersom tinnituslyden gjør deg bekymret, trist eller irritert, og du ikke roer deg ned i løpet av en snau uke, bør du gå til legen. Mens du venter på timen, kan det være til hjelp å lære litt om hva tinnitus kan komme av og hvorfor noen blir plaget av den mens andre ikke blir det. Og hvilke behandlingsmetoder som finnes. For å lære litt om dette, kan du hoppe til siden Hvis du plages.

Nedsatt toleranse for lyder

Nedsatt toleranse for lyder er også en vanlig greie. Nesten halvparten av de som plages tinnitus, har en senket grense for lyder. Hvis lyd-overfølsomheten er problematisk for deg, kan du ha fordel av å lære litt om dette. I så fall kan du hoppe til siden Hvis du plages.