Nedsatt toleranse for lyder.

Utsolgt.

Oppdatert 24.11.2020.

Boken Nedsatt toleranse for lyder – En samling artikler om lydoverfølsomhet er dessverre utsolgt for flere år siden, men mesteparten av lydoverfølsomhets-boken inngår i boken Selvhjelp ved tinnitus – 2. utgave.