Personer med formell opplæring i tinnitus / lydintoleranse

Har din behandler faglig opplæring i å håndtere tinnitusplagede og lydoverfølsomme?

Her ser du behandlere og andre ressurspersoner som har deltatt på formelle utdanninger / kurs / konferanser som fokuserer på tinnitus (øresus) og/eller lydoverfølsomhet (hyperakusis, fonofobi, misofoni).

(Ajourført 2018-07-02 @ 20:15)

OBS: Oversikten er i oppbyggingsfasen, så den er foreløpig mangelfull. Er du ikke med på listen? Kontakt oss!

Heidi Sabatier-Olne, audiograf hos HØR Byporten i Oslo

 • Kurset Tinnitus Retraining Therapy for Management of Tinnitus & Hyperacusis (TRT-kurs) hos Pawel and Margaret Jastreboff i 2017.

Monica Skage-Talset, audiograf og daglig leder hos Værnes Hørsel i Stjørdal

 • Kurset Tinnitus Retraining Therapy for Management of Tinnitus & Hyperacusis (TRT-kurs) hos Pawel and Margaret Jastreboff i 2017.

Dag Sunde, ønh-overlege ved Molde sjukehus

 • Kurset Tinnitus and Hyperacusis Masterclass hos Hashir Aazh i 2015(?).
 • Kurset Tinnitus Retraining Therapy for Management of Tinnitus & Hyperacusis (TRT-kurs) hos Pawel and Margaret Jastreboff i 2008.
 • Konferansen IXth International Tinnitus Seminar i Gøteborg i 2008.

Anne Kristine Grønsund, audiopedagog ved Vestfold Hørsel og Kommunikasjon

 • Kurset Tinnitus Retraining Therapy for Management of Tinnitus & Hyperacusis (TRT-kurs) hos Pawel and Margaret Jastreboff i 2017.
 • Konferansen 3rd International Conference on Hyperacusis hos Hashir Aazh i 2017.

Gro Anita Aarreberg Moen, audiopedagog hos Audiopedagog Moen, Stavanger-området

 • Kurset Tinnitus Retraining Therapy for Management of Tinnitus & Hyperacusis (TRT-kurs) hos Pawel and Margaret Jastreboff i 2017.
 • Konferansen 3rd International Conference on Hyperacusis hos Hashir Aazh i 2017.
 • Kurset Tinnitus and Hyperacusis Masterclass hos Hashir Aazh i 2015.

Helge Fyrileiv Guldvik, ledende audiograf ved Sykehuset Namsos

 • Kurset Tinnitus Retraining Therapy for Management of Tinnitus & Hyperacusis (TRT-kurs) hos Pawel and Margaret Jastreboff i 2017.

Tone Nordsletta, audiopedagog

 • Kurset Tinnitus Retraining Therapy for Management of Tinnitus & Hyperacusis (TRT-kurs) hos Pawel and Margaret Jastreboff i 2017.
 • Kurset Tinnitus and Hyperacusis Masterclass hos Hashir Aazh i 2015.

Linda Haugen, audiopedagog

 • Kurset Tinnitus Retraining Therapy for Management of Tinnitus & Hyperacusis (TRT-kurs) hos Pawel and Margaret Jastreboff i 2017.

Kari Skårberg, audiopedagog hos Egere Audiopedagogisk Rådgivning

 • Kurset Tinnitus Retraining Therapy for Management of Tinnitus & Hyperacusis (TRT-kurs) hos Pawel and Margaret Jastreboff i 2017.

Siri Merete Bergseth, Audiograf ved Molde sjukehus

 • Delstudiet SPED4140V Tinnitus (videreutdanning for audiologisk personell) ved Universitetet i Oslo i 2009.

Janne Hallseth, audiograf hos HØR Byporten i Oslo (tidl. hos Ullevål Stadion ØNH)

 • Kurset Tinnitus Retraining Therapy for Management of Tinnitus & Hyperacusis (TRT-kurs) hos Pawel and Margaret Jastreboff i 2010(?).

Hanne Gjønnes, audiograf hos Akershus Universitetssykehus

 • Kurset Tinnitus and Hyperacusis Masterclass hos Hashir Aazh i 2016.
 • Delstudiet SPED4140V Tinnitus (videreutdanning for audiologisk personell) ved Universitetet i Oslo i 2009.

Bente Ørbeck, audiopedagog hos HLF Briskeby

 • Kurset Tinnitus Retraining Therapy for Management of Tinnitus & Hyperacusis (TRT-kurs) hos Pawel and Margaret Jastreboff i 2017.
 • Konferansen TRI 2016 – Tinnitus Research Initiative Conference i Nottingham i 2016.
 • Delstudiet SPED4140V Tinnitus (videreutdanning for audiologisk personell) ved Universitetet i Oslo i 2009.

Birgitte Nesje, audiopedagog hos HLF Briskeby

 • Kurset Tinnitus Retraining Therapy for Management of Tinnitus & Hyperacusis (TRT-kurs) hos Pawel and Margaret Jastreboff i 2017.

Marte Uggen

 • Delstudiet SPED4140V Tinnitus (videreutdanning for audiologisk personell) ved Universitetet i Oslo i 2009.

Thorbjørn Andersen, medlems- og CRM konsulent hos HLF (Hørselshemmedes Landsforbund)

 • Kurset Tinnitus Retraining Therapy for Management of Tinnitus & Hyperacusis (TRT-kurs) hos Pawel and Margaret Jastreboff i 2017.
 • Konferansen TRI 2016 – Tinnitus Research Initiative Conference i Nottingham i 2016.

Stein Thomassen, frilans kunnskapsformidler (bl.a. foreleser hos Landaasen Rehabiliteringssenter siden 2007)

 • Kurset Assessment and Management of Tinnitus in Children hos British Tinnitus Association i 2016.
 • Konferansen TRI 2016 – Tinnitus Research Initiative Conference i Nottingham i 2016.
 • Delstudiet Hörselsvetenskap A, Tinnitus (videreutdanning for audiologisk personell) hos Örebro Universitet i 2009.
 • Kurset Tinnitus Retraining Therapy for Management of Tinnitus & Hyperacusis (TRT-kurs) hos Pawel and Margaret Jastreboff i 2008.
 • Konferansen IXth International Tinnitus Seminar i Gøteborg i 2008.

Med forbehold om feil og mangler.