Personer med formell opplæring i tinnitus og lydintoleranse.

Oppdatert 09.10.2020.

Har din behandler faglig opplæring i å håndtere tinnitusplagede og lydoverfølsomme?

Her ser du behandlere og andre ressurspersoner som har deltatt på formelle utdanninger / kurs / konferanser som fokuserer på tinnitus (øresus) og/eller lydoverfølsomhet (hyperakusis, fonofobi, misofoni).

Angst og depresjon er ikke uvanlig hos folk som har tinnitus eller lydoverfølsomhet i plagsom grad. Derfor vil listen etter hvert også innbefatte opplæring innen dette.

Vi har også en oversikt over steder som tilbyr behandling.

OBS: Oversikten er ikke komplett.

Er du ikke med på listen? Kontakt oss!


Tone Nordsletta.

Audiopedagog.

 • Kurset Decreased Sound Tolerance (hyperacusis and misophonia) and their treatments (Lydoverfølsomhets-kurs) hos Pawel and Margaret Jastreboff i 2018.
 • Kurset Tinnitus Retraining Therapy for Management of Tinnitus & Hyperacusis (TRT-kurs) hos Pawel and Margaret Jastreboff i 2017.
 • Kurset Tinnitus and Hyperacusis Masterclass hos Hashir Aazh i 2015.

Helge Fyrileiv Guldvik.

Audiograf.

 • Kurset Decreased Sound Tolerance (hyperacusis and misophonia) and their treatments (Lydoverfølsomhets-kurs) hos Pawel and Margaret Jastreboff i 2018.
 • Kurset Tinnitus Retraining Therapy for Management of Tinnitus & Hyperacusis (TRT-kurs) hos Pawel and Margaret Jastreboff i 2017.

Ida Kvande Johansen.

Audiograf.

 • Kurset Decreased Sound Tolerance (hyperacusis and misophonia) and their treatments (Lydoverfølsomhets-kurs) hos Pawel and Margaret Jastreboff i 2018.

Monica Skage-Talset.

Audiograf.

 • Kurset Tinnitus Retraining Therapy for Management of Tinnitus & Hyperacusis (TRT-kurs) hos Pawel and Margaret Jastreboff i 2017.

Siw Johansen.

Audiograf.

 • Kurset Decreased Sound Tolerance (hyperacusis and misophonia) and their treatments (Lydoverfølsomhets-kurs) hos Pawel and Margaret Jastreboff i 2018.

Kristian Kjørstad.

Universitetslektor.

 • Kurset Decreased Sound Tolerance (hyperacusis and misophonia) and their treatments (Lydoverfølsomhets-kurs) hos Pawel and Margaret Jastreboff i 2018.

Siri Merete Bergseth.

Audiograf.

 • Kurset Decreased Sound Tolerance (hyperacusis and misophonia) and their treatments (Lydoverfølsomhets-kurs) hos Pawel and Margaret Jastreboff i 2018.
 • Delstudiet SPED4140V Tinnitus (videreutdanning for audiologisk personell) ved Universitetet i Oslo i 2009.

Dag Sunde.

ØNH-overlege.

 • Kurset Decreased Sound Tolerance (hyperacusis and misophonia) and their treatments (Lydoverfølsomhets-kurs) hos Pawel and Margaret Jastreboff i 2018.
 • Workshopen Decreased Sound Tolerance hos HLF med Pawel and Margaret Jastreboff i 2016.
 • Kurset Tinnitus and Hyperacusis Masterclass hos Hashir Aazh i 2015(?).
 • Kurset Tinnitus Retraining Therapy for Management of Tinnitus & Hyperacusis (TRT-kurs) hos Pawel and Margaret Jastreboff i 2008.
 • Konferansen IXth International Tinnitus Seminar i Gøteborg i 2008.

Karen Marie Eldvik Svoen.

Audiopedagog.

 • Kurset Decreased Sound Tolerance (hyperacusis and misophonia) and their treatments (Lydoverfølsomhets-kurs) hos Pawel and Margaret Jastreboff i 2018.

Gro Anita Aarreberg Moen.

Audiopedagog.

 • Konferansen 4th International Conference on Hyperacusis hos Hashir Aazh i 2019.
 • Kurset European Tinnitus Course hos British Tinnitus Association i 2018.
 • Kurset Decreased Sound Tolerance (hyperacusis and misophonia) and their treatments (Lydoverfølsomhets-kurs) hos Pawel and Margaret Jastreboff i 2018.
 • Kurset Tinnitus Retraining Therapy for Management of Tinnitus & Hyperacusis (TRT-kurs) hos Pawel and Margaret Jastreboff i 2017.
 • Konferansen 3rd International Conference on Hyperacusis hos Hashir Aazh i 2017.
 • Workshopen Hyperacusis Assessment & Brief Intervention hos Hashir Aazh i 2017.
 • Workshopen Decreased Sound Tolerance hos HLF med Pawel and Margaret Jastreboff i 2016.
 • Kurset Tinnitus and Hyperacusis Masterclass hos Hashir Aazh i 2015.

Wenche Strøm.

Audiograf.

 • Kurset Decreased Sound Tolerance (hyperacusis and misophonia) and their treatments (Lydoverfølsomhets-kurs) hos Pawel and Margaret Jastreboff i 2018.

Anne Kristine Grønsund.

Audiopedagog.

 • Konferansen 4th International Conference on Hyperacusis hos Hashir Aazh i 2019.
 • Kurset European Tinnitus Course hos British Tinnitus Association i 2018.
 • Kurset Tinnitus Retraining Therapy for Management of Tinnitus & Hyperacusis (TRT-kurs) hos Pawel and Margaret Jastreboff i 2017.
 • Konferansen 3rd International Conference on Hyperacusis hos Hashir Aazh i 2017.
 • Workshopen Hyperacusis Assessment & Brief Intervention hos Hashir Aazh i 2017.
 • Workshopen Decreased Sound Tolerance hos HLF med Pawel and Margaret Jastreboff i 2016.

Linda Haugen.

Audiopedagog.

 • Kurset Decreased Sound Tolerance (hyperacusis and misophonia) and their treatments (Lydoverfølsomhets-kurs) hos Pawel and Margaret Jastreboff i 2018.
 • Kurset Tinnitus Retraining Therapy for Management of Tinnitus & Hyperacusis (TRT-kurs) hos Pawel and Margaret Jastreboff i 2017.

Sandra Ochoa.

Audiopedagog.

 • Kurset Decreased Sound Tolerance (hyperacusis and misophonia) and their treatments (Lydoverfølsomhets-kurs) hos Pawel and Margaret Jastreboff i 2018.

Bente Ørbeck.

Audiopedagog.

 • Kurset Tinnitus Retraining Therapy for Management of Tinnitus & Hyperacusis (TRT-kurs) hos Pawel and Margaret Jastreboff i 2017.
 • Konferansen TRI 2016 – Tinnitus Research Initiative Conference i Nottingham i 2016.
 • Delstudiet SPED4140V Tinnitus (videreutdanning for audiologisk personell) ved Universitetet i Oslo i 2009.

Birgitte Nesje.

Audiopedagog.

 • Kurset Tinnitus Retraining Therapy for Management of Tinnitus & Hyperacusis (TRT-kurs) hos Pawel and Margaret Jastreboff i 2017.

Marte Uggen.

Audiopedagog.

 • Delstudiet SPED4140V Tinnitus (videreutdanning for audiologisk personell) ved Universitetet i Oslo i 2009.

Ann Kristin Wikheim.

Audiopedagog.

 • Kurset Decreased Sound Tolerance (hyperacusis and misophonia) and their treatments (Lydoverfølsomhets-kurs) hos Pawel and Margaret Jastreboff i 2018.

Reidun Heikvam.

Audiopedagog.

 • Kurset Decreased Sound Tolerance (hyperacusis and misophonia) and their treatments (Lydoverfølsomhets-kurs) hos Pawel and Margaret Jastreboff i 2018.

Heidi Sabatier-Olne.

Audiograf.

 • Kurset Decreased Sound Tolerance (hyperacusis and misophonia) and their treatments (Lydoverfølsomhets-kurs) hos Pawel and Margaret Jastreboff i 2018.
 • Kurset Tinnitus Retraining Therapy for Management of Tinnitus & Hyperacusis (TRT-kurs) hos Pawel and Margaret Jastreboff i 2017.

Janne Hallset Mykkelbost.

Audiograf.

 • Kurset Decreased Sound Tolerance (hyperacusis and misophonia) and their treatments (Lydoverfølsomhets-kurs) hos Pawel and Margaret Jastreboff i 2018.
 • Kurset Tinnitus Retraining Therapy for Management of Tinnitus & Hyperacusis (TRT-kurs) hos Pawel and Margaret Jastreboff i 2011.

Inger Murr.

Audiograf.

 • Kurset Decreased Sound Tolerance (hyperacusis and misophonia) and their treatments (Lydoverfølsomhets-kurs) hos Pawel and Margaret Jastreboff i 2018.
 • Kurset Tinnitus Retraining Therapy for Management of Tinnitus & Hyperacusis (TRT-kurs) hos Pawel and Margaret Jastreboff i 2017.

Karina Mcglade Grando.

Audiopedagog.

 • Kurset Decreased Sound Tolerance (hyperacusis and misophonia) and their treatments (Lydoverfølsomhets-kurs) hos Pawel and Margaret Jastreboff i 2018.

Linn Renate Lystad.

Audiopedagog.

 • Konferansen 4th International Conference on Hyperacusis hos Hashir Aazh i 2019.
 • Kurset Decreased Sound Tolerance (hyperacusis and misophonia) and their treatments (Lydoverfølsomhets-kurs) hos Pawel and Margaret Jastreboff i 2018.

Kari Skårberg.

Audiopedagog.

 • Konferansen 4th International Conference on Hyperacusis hos Hashir Aazh i 2019.
 • Kurset Tinnitus and Hyperacusis Masterclass hos Hashir Aazh i 2019.
 • Kurset Decreased Sound Tolerance (hyperacusis and misophonia) and their treatments (Lydoverfølsomhets-kurs) hos Pawel and Margaret Jastreboff i 2018.
 • Kurset Tinnitus Retraining Therapy for Management of Tinnitus & Hyperacusis (TRT-kurs) hos Pawel and Margaret Jastreboff i 2017.

Hanne Gjønnes.

Audiograf.

 • Kurset Tinnitus and Hyperacusis Masterclass hos Hashir Aazh i 2016.
 • Delstudiet SPED4140V Tinnitus (videreutdanning for audiologisk personell) ved Universitetet i Oslo i 2009.

Thorbjørn Andersen.

Konsulent.

 • Kurset Decreased Sound Tolerance (hyperacusis and misophonia) and their treatments (Lydoverfølsomhets-kurs) hos Pawel and Margaret Jastreboff i 2018.
 • Kurset Tinnitus Retraining Therapy for Management of Tinnitus & Hyperacusis (TRT-kurs) hos Pawel and Margaret Jastreboff i 2017.
 • Konferansen TRI 2016 – Tinnitus Research Initiative Conference i Nottingham i 2016.

Stein Thomassen.

Kunnskapsformidler.

 • Kurset Decreased Sound Tolerance (hyperacusis and misophonia) and their treatments (Lydoverfølsomhets-kurs) hos Pawel and Margaret Jastreboff i 2018.
 • Workshopen Decreased Sound Tolerance hos HLF med Pawel and Margaret Jastreboff i 2016.
 • Kurset Assessment and Management of Tinnitus in Children hos British Tinnitus Association i 2016.
 • Konferansen TRI 2016 – Tinnitus Research Initiative Conference i Nottingham i 2016.
 • Delstudiet Hörselsvetenskap A, Tinnitus (videreutdanning for audiologisk personell) hos Örebro Universitet i 2009.
 • Kurset Tinnitus Retraining Therapy for Management of Tinnitus & Hyperacusis (TRT-kurs) hos Pawel and Margaret Jastreboff i 2008.
 • Konferansen IXth International Tinnitus Seminar i Gøteborg i 2008.

Med forbehold om feil og mangler.