Personer med formell opplæring i tinnitus / lydintoleranse

Har du lurt på om din behandler har formell opplæring i å håndtere tinnitusplagede og lydoverfølsomme?

Da kan denne listen være til glede for deg. Her ser du behandlere og andre ressurspersoner som har gjennomgått formelle kurs/utdanninger som fokuserer på tinnitus (øresus) og/eller nedsatt lydtoleranse (hyperakusis, fonofobi, misofoni).
OBS: Oversikten er i oppbyggingsfasen, så den er foreløpig mangelfull. Er du ikke med på listen? Kontakt oss!

Stein Thomassen, frilans kunnskapsformidler
(bl.a. foreleser hos Landaasen Rehabiliteringssenter gjennom 10 år)

 • Kurset Tinnitus Retraining Therapy for Management of Tinnitus & Hyperacusis (TRT-kurs) hos Pawel Jastreboff i 2008.
 • Delstudiet Hörselsvetenskap A, Tinnitus (videreutdanning for audiologisk personell) hos Örebro Universitet i 2009.
 • Kurset Assessment and Management of Tinnitus in Children hos British Tinnitus Association i 2016.

Dag Sunde, ønh-overlege ved Molde sjukehus

 • Kurset Tinnitus Retraining Therapy for Management of Tinnitus & Hyperacusis (TRT-kurs) hos Pawel Jastreboff i 2008.
 • Kurset Tinnitus and Hyperacusis Masterclass hos Hashir Aazh i 2015(?).

Janne Hallseth, audiograf hos Røa ØNH (tidl. hos Ullevål Stadion ØNH)

 • Kurset Tinnitus Retraining Therapy for Management of Tinnitus & Hyperacusis (TRT-kurs) hos Pawel Jastreboff i 2010(?).

Hanne Gjønnes, audiograf hos Akershus Universitetssykehus

 • Delstudiet SPED4140V Tinnitus (videreutdanning for audiologisk personell) ved Universitetet i Oslo i 2009.
 • Kurset Tinnitus and Hyperacusis Masterclass hos Hashir Aazh i 2016.

Gro Anita Aarreberg Moen, audiopedagog hos Audiopedagog Moen, Stavanger-området

 • Kurset Tinnitus and Hyperacusis Masterclass hos Hashir Aazh i 2015.

Bente Ørbeck

Delstudiet SPED4140V Tinnitus (videreutdanning for audiologisk personell) ved Universitetet i Oslo i 2009.

Marte Uggen

 • Delstudiet SPED4140V Tinnitus (videreutdanning for audiologisk personell) ved Universitetet i Oslo i 2009.

Siri Merete Bergseth, Audiograf ved Molde sjukehus

 • Delstudiet SPED4140V Tinnitus (videreutdanning for audiologisk personell) ved Universitetet i Oslo i 2009.


Annonse: The TRT book by Henry, Trune, Robb, Jastreboff. Get it from Amazon UK or Amazon USA


Med forbehold om feil og mangler.

(Info ajourført 2017-08-10 @ 22:27)