Om Jastreboff

 

Pawel J. Jastreboff, Ph.D., Sc.D.
Professor og Direktør ved Emory Tinnitus & Hyperacusis Center
Etter 8 år ved Yale University og 8 år ved University of Maryland (hvor han etablerte Tinnitus & Hyperacusis Center) flyttet Dr. Jastreboff til Emory University i Atlanta i januar 1999 for å fortsette sin forskning på tinnitus og for å opprette Emory Tinnitus & Hyperacusis Center, en kvalitets-klinikk for tinnitus-forskning og behandling av pasienter. På grunnlag av forskning på de fysiologiske mekanismene til tinnitus, fremla Dr. Jastreboff i 1988 en nevrofysiologisk tinnitusmodell og et behandlingsopplegg kalt Tinnitus Retraining Therapy (TRT). Han har også utviklet en dyremodell for tinnitus, og hans pågående forskning er rettet mot å avsløre mekanismene til tinnitus og å utvikle nye metoder tinnitus- og hyperakusis-lindring. Dr. Jastreboff tok Ph.D. i Nevrovitenskap og Doctor of Sciences Degree (Nevrovitenskap) ved Det Polske Vitenskapsakademi. Han utførte sin postdoktor-utdanning ved University of Tokyo i Japan. Han holder gjesteforelesninger ved Yale University School of Medicine og ved University College London and Middlesex Hospital, London, England.

Margaret M. Jastreboff, Ph.D.
Annenprofessor ved Emory Tinnitus & Hyperacusis Center

Dr. Margaret M. Jastreboff fikk sin doktorgrad i biologivitenskap ved det Polske Vitenskapsakademiet, og studerte deretter farmakologi og molekylærbiologi ved Yale University School of Medicine. Hun har vært involvert i tinnitusforskning siden 1984, og arbeidet fulltid med dette siden 1991. Hennes forskningsarbeider innbefatter studier av mekanismene bak tinnitus ved hjelp av molekylærbiologi, farmakologi og adferdsteknikker, med hovedvekt på kartlegging av hjerneområder knyttet til tinnitus og testing av medisiner for å finne ut hvor godt de demper tinnitus. Hun utfører også behandling av pasienter, med spesiell interesse for å studere det genetiske grunnlaget for tinnitus og hyperakusis hos mennesker, med målsetning om å identifisere gener som kan ha sammenheng med disse lidelsene. I 1993 fikk hun sammen med Dr. Pawel J. Jastreboff den prestisjetunge Robert W. Hocks prisen for hennes bidrag innenfor tinnitusfeltet. Hun organiserer også TRT-kursene.

Litt mer om Pawel og Margaret Jastreboff:
(Utdrag fra EmoryReport – January 2004, fritt oversatt.)

Både Pawel Jastreboff og hans kone Margeret har viet seg til tinnitus-forskning og -behandling. Imidlertid startet de sine karrierer på helt andre felter. Pawel tok sin første mastergrad i elektronikk, og hans akademiske karriere startet innen nevro-vitenskap. Han er også utdannet innen biofysikk, nevrofysiologi og nevrovitenskap.
Margaret er annenprofessor i øre-nese-hals og er utdannet som celle-biolog med spesialisering på kreftforskning. Hun er også utdannet innen farmakologi, klinisk biokjemi og biologi.

Begge var universitets-ansatte i Polen fram til 1982 da Margaret ble tildelt et stipend fra den amerikanske blodkreftforeningen. Hun var den første øst-europeiske akademiker som fikk en slik ære. «Det er hennes fortjeneste at vi nå bor i USA» sier Pawel.

De har vært gift siden 1971. Pawel møtte Margaret da hun var 16. Han skulle skrive en artikkel for universitetsavisen om lovende elever. Dermed ble han sendt til jenteskolen hvor Margaret gikk. To år senere var de gift.

Sammen med Margarets stipend kom en stilling som gjesteforsker ved Yale-universitetets medisinske avdeling. Hun overtalte Pawel som da var gjesteprofessor ved universitetet i Tokyo, til å bli med henne. «Hun ville ikke etterlate barna i Polen, så hun sa jeg måtte bli med som barnevakt.» spøker Pawel.

Pawel gjorde også annet enn å sitte barnevakt. Han begynte å forske på tinnitus. Og etter hvert fremsatte han en nevrofysiologisk forklaring av denne tilstanden. Selv om han brukte hele sin karriere som forsker og ikke behandler, begynte Pawel å lete etter hvordan den teoretiske kunnskapen benytte brukes i praksis. Dermed endte han opp med TRT, tinnitus retraining therapy.

Populært kan man si at TRT omlærer eller omprogrammerer hjernen til å se på tinnitus-lyden som om den var en intetsigende lyd som for eksempel lyden fra kjøleskapet. Lyden er der fremdeler, men den oppleves ikke som plagsom eller smertefull. TRT består av rådgivning og lydterapi. Lydterapien består vanligvis av et par små bruseapparater som man har inni øret.

I 1988 begynte de første pasientene med TRT. I 1990 opprettet Jastreboff «Tinnitus & Hyperacusis Center» ved University of Maryland i Baltimore i USA.

Samtidig holdt Margaret på med sitt. Akkurat som Pawel, utførte ikke Margaret behandling. Hun var utelukkende en forsker. «Det hele virket som en stor spøk. Jeg jobbet med viktige kreft-problemer, og han jobbet med noen lyder i hodet på folk. Hvem bryr seg om lyder?»

Så en dag måtte Margaret over til Pawels klinikk for å hente noe. Da hun åpnet døren, så hun en kvinne som knelte foran ham og kysset hånden hans. Hun var 85 og var så takknemlig for hjelpen hun hadde fått ifbm tinnitusen sin. Fra det øyeblikket har Margaret jobbet sammen med sin mann for å kjempe mot tinnitus.

Litt senere, i 1999, kom de til Emory University i Atlanta i USA. De neste 13 årene behandlet de over 2.000 pasienter over hele verden. Behandlingen som kan vare i opp til 2 år, har vært vellykket i ca 80% av tilfellene.

Helseansatte over hele verden kommer til senteret for å lære hvordan TRT-behandlingen skal utføres. Fram til 2004 har mer enn 1.000 personer deltatt på kursene, og TRT praktiseres i 24 land.

Pasienter kommer fra USA og andre deler av verden for å få hjelp med sin plagsomme tinnitus. Noen av dem er svært berømte, slik som Jimmy Carters kone Rosalynn og skuespilleren William Shatner. Shatner var så fornøyd med behandlingen at han ga 25.000 dollar til videre forskning.

«Det mest givende i jobben vår er å se forandringene i pasientenes hverdag.» sier Margaret.