Notch-filtrert lydterapi.

Oppdatert 09.02.2020.

Hva er vitsen?

Selv om metoden foreløpig ikke er særlig godt dokumentert, er notch-filtrert lydterapi et interessant alternativ. Metoden er ikke spesielt krevende å utføre, og den kan gjøres på en svært billig måte.

Poenget er å finne ut hvilket smale toneområde din tinnitus befinner seg i, og deretter lytte til lyder, for eksempel musikk, hvor dette smale toneområdet er filtrert bort. Punkt 4 i figuren nedenfor illustrerer den kile-formede filtreringen som kalles notch på engelsk.

På den måten blir nerveceller som normalt skulle frakte nerveimpulser som samsvarer med tinnituslyden, «arbeidsledige». Og pga nervecellenes plasisitet (ommøbleringsevne) vil tinnitusens toneområde bli tildelt færre «sjåfører» enn tidligere. Dermed kommer mindre av tinnituslyden fram – og den vil oppleves som svakere. Det mener Dr. Peter Phua som står bak den interenttbaserte tjenesten AudioNotch.

Metoden retter seg altså inn mot å dempe selve tinnituslyden. Den forsøker ikke å gjøre noe med hvordan man reagerer på å ha en tinnituslyd. Men man kan jo anta at når en person opplever svakere styrke på tinnituslyden, så vil den også fremstå som mindre plagsom.

Fungerer det?

Med tanke på at det er vanlig at folks tinnituslyd ligger i det toneområdet de hører dårlig, skulle man kanskje tro at fravær av lydpåvirkning heller vil frembringe en tinnituslyd i det toneområdet man ikke hører noen lyder.

I teorien skal de tinnitus-førende nervecellene bli hemmet av sine normalt fungerende nabo-nerveceller pga såkalt lateral hemning (lateral inhibition). Dermed vil tinnituslyden kunne fremstå som svakere.

Er metoden virksom? Vel, det er noen undersøkelser som tyder på det, men dessverre er disse undersøkelsene mangelfulle. Det må flere og bedre undersøkelser til for å fastslå hvor mye notch-filtrert lydterapi klarer å dempe tinnituslyden for folk flest.

Interessert i å prøve?

Det finnes et opplegg for notch-filtrert lydterapi fiks ferdig på internett. Det kalles AudioNotch – og koster 800 kr for ett år. Du kan bruke din egen musikkspiller (for eksempel telefonen din) og hodetelefoner / ørepropper for å lytte til lydterapien.

Tinnitus Notch Filter er en app for Android-telefoner. Den koster mindre enn en bussbillett.

Om du er litt nerd, kan du på din PC installere gratis-verktøyene som trengs for å selv filtrere de lydfilene du måtte ønske. På nettsiden til Notch Therapy finner du oppskrift på hvordan det kan gjøres. Også her kan du bruke din egen musikkspiller.

Oppdatering.

Her er en ny studie som finner at metoden er positiv: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6483592/