Home

Dette er en oversettelse av siden HOME PAGE på Jonathan Hazell og Jacqui Sheldrake’s nettsted www.tinnitus.org. Norsk oversettelse: © 2006 Stein Thomassen – www.tinnitustips.no – (2006-09-25)

( Publisert 2006-09-25, Oppdatert 2007-12-30 )

-The Tinnitus and Hyperacusis Centre, London UK –
Jonathan Hazell and Jacqueline Sheldrake
www.tinnitus.org

MENY: Home – Tinnitus/TRT – Hyperakusis – Lydberikelse

Dette nettstedet tar for seg tinnitus (og hyperakusis) omtrenings-terapi (TRT). I 1980-årene arbeidet Pawel Jastreboff, en nevro-forsker som nå arbeider i USA, seg fram til den faktiske virkemåten til tinnitus. Inntil da fortalte alle tinnitus-forklaringer i lærebøkene at tinnitus kom av øreskade som ikke kunne repareres. Fremdeles mener mange mennesker og helsepersonell at det er slik. Nå har det seg slik at dette ikke stemmer.

Den enkle øre-modellen kunne rett og slett ikke forklare noen av tinnitus-gåtene, og Pawel klarte å benytte sin nevro-vitenskaplige (hjerne-vitenskaplige) bakgrunn og brede kunnskap om vår adferds nevro-fysiologi til å finne ut hva som faktisk foregikk. Han publiserte ‘den nevro-fysiologiske modell’ i 1990, og dette viktige arbeidet har aldri blitt utfordret eller kritisert. Imidlertid setter det innarbeidet kunnskap på hodet (vanskelig for noen mennesker).

Så snart du forstår at de viktige sidene av tinnitus- og hyperacusis-lidelsene IKKE er pga skade som ikke kan repareres, kan du forestille deg behandlinger som vil fungere. I London startet vi å ta i bruk Jastreboff-modellen så tidlig som i 1988, og var de første til å benytte TRT. Etter 20 år med tinnitus-forskning hvor det ble benyttet alle kjente medisinske og kirurgiske verktøy, fikk vi plutselig resultater – som vedvarte.

Mange forklaringer og behandlinger av tinnitus bygger på foreldede tanker. Mange støttegrupper er rett og slett treningsleirer i tinnitus-fobi! Les artiklene og referansene på dette nettstedet (og Jastreboff’s), og gjør deg opp din egen mening.

Her er noen forenklede definisjoner for å hjelpe deg igang!

Tinnitus – ikke en sykdom, bare evnen til å høre lyder som oppstår i hørselsystemet, et tegn på kompenserings-mekanismene som er en del av hørselsystemets normale virkemåte. Problemet er lidelsen som oppstår – ikke typen lyd.

Misofoni – misliking av omgivelseslyd(er). Med eller uten tinnitus! Spenner fra ‘kritt som skriker på tavlen’ til misliking av alle lyder rundt deg.

Fonofobi – frykt for omgivelseslyder. Frykt for at de kan skade hørselen eller gjøre andre symptomer verre…

Hyperakusis – over-forsterking av omgivelseslyder i hørselsbanene. Hverdagslyder virker altfor sterke, men andre mennesker klager ikke!

Jastreboff-modellen – en ny vitenskaplig analyse av tinnitus og hyperakusis. Gjennom 10 år har denne teorien aldri blitt utfordret, og tas nå i bruk og refereres til av et økende antall forskere og behandlere. Forklarer tydelig og lettfattelig alle de ovennevnte fenomenene og deres nære sammenhenger.

TRT – behandling basert direkte på Jastreboff-modellen. Den bruker en presis og individuell kombinasjon av lyd terapi og undervisning / avmystifisering / opplæring i virkemåten til tinnitus og hyperakusis, med veiledning i hvordan man kommer seg tilbake til en normal tilværelse uten opprivende symptomer. Mer enn 800 behandlere rundt om i verden har deltatt på opplæringskurs og mange har publisert like gode resultater som våre egne (se nedlastings-siden).

Alle råd gitt via epost eller nettsider om hørselslidelser må ses på som generelle kommentater. De er ikke erstatninger for profesjonelle medisinske eller audiologiske diagnoser, og vi kan ikke påta oss ansvar for utfallet av helseproblemer som vi har kommentert på denne måten.

Norsk oversettelse: Stein Thomassen – www.tinnitustips.no – (2006-09-25)