Home

Oversettelse av siden Home på Pawel Jastreboff’s nettsted www.tinnitus-pjj.com. Norsk oversettelse: © 2017 Stein Thomassen – tinnitustips.no 

Tinnitus & Hyperacusis Center
Pawel J. Jastreboff, Ph.D., Sc.D., MBA
Visiting Professor sine die
University College London, UK

MENY: HomeOpprinnelseHovedtrekkMisofoniKursTRT-forening

Tinnitus & Hyperacusis Center

Tinnitus (piping i ørene) er et vanlig problem som berører ca 17% av befolkningen over hele verden (tilsvarer 750.000 mennesker i Norge). Den forårsaker betydelig lidelse hos ca 4% av befolkningen (tilsvarer 175.000 i Norge). Vanligvis får pasientene beskjed om å «lære seg å leve med det.» Utviklingen av en nevrofysiologisk modell for tinnitus (Jastreboff, P.J. Phantom auditory perception (tinnitus): mechanisms of generation and perception. Neurosci.Res.:221-254, 1990) og en ny behandlingsmessig tilnærming som bygger på denne modellen, har skapt en helt ny tinnitus-behandling som resulterer i betydelig bedring for mer enn 80% av pasientene som er behandlet ved vår klinikk (Jastreboff, P.J., Gray, W.C., Gold, S.L. Neurophysiological approach to tinnitus patients. Am.J.Otology, 17:236-240, 1996). Denne metoden, Tinnitus Retraining Therapy (TRT) (tinnitus omlærings-terapi), benytter en kombinasjon av svak bredbåndsstøy (sus som inneholder mesteparten av toneområdet) og rådgivning for å oppnå en tilvenning (habituering) av tinnitus, dvs at pasientene ikke lenger er oppmerksom på sin tinnitus unntatt når de aktivt lytter etter den, og selv da er tinnitusen ikke irriterende eller plagsom.

Tinnitus kommer sammen med hyperakusis i ca 40% av tilfellene. Hyperakusis er en nedsatt toleranse for lyd og kan være et stort problem. Noen pasienter har hyperakusis uten å ha tinnitus. TRT kan gjenopprette det normale lydfølsomhetsnivået fullt og helt eller delvis.

Originalen oppdatert 2 desember 2016

Norsk oversettelse: Stein Thomassen – tinnitustips.no – (2007-03-27, oppdatert 2017-06-18)

MENY: HomeOpprinnelseHovedtrekkMisofoniKursTRT-forening