Frykt – Angst – Fobi

Hva er frykt, angst og fobi?

Hva mener man egentlig med begrepene frykt og angst? Og hva med fobi?

Fagfolk er ikke helt enige i betydningen av disse begrepene. Psykolog Paul Moxnes sier det slik:

Det finnes ingen allment akseptert definisjon av angst. Så sent som i 2007 skrives det i ledende fagtidsskrifter at emosjonsforskerne har hatt problemer med å definere angst nøyaktig, og dermed har skapt betydelige problemer for angstforskningen.

Definisjoner.

Store Norske Leksikon sier noe sånt som dette om frykt, angst og fobi:
Frykt er en tilstand som oppstår når vi utsettes for en virkelig fare eller virkelig trussel. Frykt setter i gang en kroppslig alarmberedskap som gjør at vi på kort sikt får større styrke og utholdenhet enn vi vanligvis har. Dette er gunstig enten vi velger å flykte eller slåss.

Når det gjelder angst, sier de det slik: Nå for tiden beskriver angst en opplevelse av indre spenning og uro som oppstår når vi opplever indre (mentale) eller ytre trusler og farer. Og minner om at begrepet angst har endret betydning opp gjennom årene.

De har også en litt fyldigere artikkel om angst. Veldig kort fortalt sier den at angst er en følelse av uro, anspenthet og nagende forventning om at noe farlig kan hende, eller en overdreven fryktreaksjon på en hendelse. Ved frykt er det et rimelig forhold mellom trussel og reaksjon. Men ved angst er reaksjonen sterkere enn det situasjonen skulle tilsi.

Når det gjelder fobi, forteller de at det er overdreven angst eller frykt for situasjoner eller ting. Samtidig som man (naturlig nok) forsøker å unngå å utsette seg for disse situasjonene eller tingene.

Tolkning.

Ut fra dette synes jeg det er litt diffust skille mellom frykt, angst og fobi. Men jeg tolker det omtrent slik:

Frykt er reaksjonen i en situasjon som faktisk er farlig, f.eks. kniv-ran. Og graden av frykt står noenlunde i stil til graden av farlighet.

Angst derimot, er reaksjonen vi får når vi er redde for at det kanskje skal skje noe skummelt med oss. Altså når det ikke egentlig er noen konkret farlig situasjon, men vi likevel reagerer fordi vi tror at det kan skje noe farlig. Angst er da en frykt for noe som ennå ikke har skjedd (og som kanskje aldri kommer til å skje). Men angst er også en frykt som er noe sterkere en den kanskje burde være, sier Store Norske.

Fobi er frykt eller angst som er syklig sterk, altså betydelig overdreven i forhold til hva den strengt tatt burde være. Store Norske sier det ikke, men mange psykologer anser at fryten/angsten må være irrasjonell for å rettferdiggjøre ordet fobi, altså at den ikke har en åpenbar og logisk forklaring.

Følger.

Når jeg snakker om disse tingene i forbindelse med plagsom tinnitus og lydoverfølsomhet, bruker jeg begrepene om hverandre. Dessuten sier jeg som oftest at de er følelser / sinnsstemninger. Og at disse følelsene setter i gang kroppslige reaksjoner via det autonome nervesystem slik at kroppen settes i en beredskapstilstand (et stress-nivå).

Selv om det på kort sikt er gunstig å sette kroppen i en beredskapstilstand når farer lurer, er det utmattende i lengden.

Så spørs det hva som er grunnen til at disse følelsene er satt i gang. Og hva man kan gjøre for å rydde opp i det, slik at følelsene og dermed reaksjonene kan reduseres. Men det er en annen historie.