Kategoriarkiv: Nedsatt hørsel

Kokleær synaptopati – en skjult hørselsnedsettelse.

Når overgangen mellom det indre ørets sanseceller (de såkalte hårcellene) og hørselsnerven er skadet, kalles det «kokleær synaptopati«. Navnet kommer av at det skjer i cochlea (det indre øret), og at det er synapsen (overgangen) mellom sansecelle og nervecelle som har fått skade (patologi).

Denne skaden medfører at det blir mye vanskeligere å høre i støy. Fortsett å lese Kokleær synaptopati – en skjult hørselsnedsettelse.

Sudden deafness (plutselig hørselstap)

Hva er sudden deafness? Hvordan arter det seg? Hvor vanlig? Hva bør du gjøre? Hva kommer det av? Hvordan stilles diagnosen? Hva slags behandlinger benyttes? Hvordan er fremtidsutsiktene?

Aller først: Når hørselen på et øre plutselig (eller i løpet av noen få dager) blir kraftig redusert eller helt borte, anses det som en hastesak, og det anbefales å oppsøke legevakt eller fastlege snarest mulig Fortsett å lese Sudden deafness (plutselig hørselstap)

Når hjernen ikke forstår lyder så godt (APD)

Vi som har hørselsproblemer, kan ha stor nytte av å vite litt om APD (Auditory Processing Disorder). Litt fornorsket blir det Auditiv Prosesseringsvanske. Tidligere kalte man det for CAPD. C sto for Central, noe som understreket at det var snakk om hjernen og ikke ørene. På vanlig hverdagsnorsk kunne vi kalle det hjernens lydbearbeidingsvansker eller hjernens lydtolkingsvansker. Fortsett å lese Når hjernen ikke forstår lyder så godt (APD)

Auditiv nevropati

Noen ganger får vi inntrykk av at auditiv nevropati (AN) er det samme som APD (Auditory Processing Disorder). Da har vi misforstått. Eller så har de som forklarte oss begrepene, misforstått. Eller vi har blitt vitne til den uenigheten som råder i fagmiljøet, kanskje særlig når det gjelder APD.

Auditiv nevropati kalles auditory neuropathy spectrum disorder (ANSD) på engelsk. For 10 år siden brukte man ofte betegnelsene auditory neuropathy (AN) som indikerte skade på nerver i hørselsystemet, og auditory dys-synchrony som indikerte at lydene var usynkroniserte (ute av takt med hverandre). Fortsett å lese Auditiv nevropati