Hørselsbaner

Info om lydens vei gjennom hørselsnerven og fram til hjernen kan du finne her:

Journey into the world of hearing (på engelsk)

Norsk forsker viktig i forbindelse med hørselsbanene: Kirsten Kjelsberg Osen