Hørselsbaner.

Tverrsnitt av øret og av hjernestammen og hjernen.

Oppdatert 02.11.2020.

Hørselssystemet.

Info om lydens vei gjennom hørselsnerven og fram til hjernen kan du finne hos Sansetap på norsk.

På engelsk kan du finne mer utfyllende info hos Journey into the world of hearing.

Kuriositet: En norsk forsker har vært svært viktig i forbindelse med kartleggingen av hørselsbanene, nemlig Kirsten Kjelsberg Osen.