Kognitiv terapi.

Bildet: Tanker påvirker hvordan vi føler.

Publisert 13.02.2007. Oppdatert 06.12.2017.

Automatiske tanker.

Kognitiv terapi er en type samtale-terapi som har som mål å korrigere negative tanker som har festet seg i underbevisstheten på sviktende grunnlag.

Negative og pessimistiske tanker (for eksempel Jeg duger ikke…) er typisk for deprimerte og mennesker med lav selvtillit. Lignende negative tanker (for eksempel Det er sikkert kreft…) er typisk for mennesker med angst.

Innen kognitiv terapi kaller vi dette for negative automatiske tanker. Det er ufrivillige tanker og idéer som dukker opp uten at vi har særlig kontroll over dem. De er gjerne koblet til spesielle situasjoner eller sinnsstemninger. Automatiske tanker oppleves som vedtatte sannheter som vi aksepterer uten spørsmål.

Automatiske tanker (enten de er negative eller positive) har en direkte innvirkning på hvordan vi føler oss og hvordan vi oppfører oss. Derfor kan det være litt skummelt med automatiske tanker. De er svært sjelden objektive og er ofte ikke i samsvar med virkeligheten. Likevel oppfatter vi dem som ubestridte sannheter. Noen automatiske tanker kan vise seg å være noenlunde riktige og noen svært feilaktige. Noen automatiske tanker er ikke av særlig betydning mens andre er svært viktige. Det er litt dumt dersom en svært viktig automatisk tanke skulle vise seg å være veldig feil. Da vil du settes i en sinnsstemning eller oppføre deg annerledes enn det som er smart. Dette kan naturlig nok få store konsekvenser når det dreier seg om viktige automatiske tanker.

Feilaktige automatiske tanker kalles feiltolkninger. Det betyr at vi har oppfattet noe på en annen måte enn det virkelig var. Dermed fester den automatiske tanken seg på falskt grunnlag.

Det er mange måter å feiltolke:

  • Tenke svart/hvitt (ingen mellomting).
  • Tro at én eller to hendelser beviser at det alltid er slik.
  • Tenke det verste.
  • Tro man vet hva andre tenker og føler.
  • Bruke magefølelsen (ikke fakta).
  • Overvurdere farer.

Behandlingen

Poenget med behandlingen er å korrigere feilaktige eller unyttige negative tanker.

Pasienten må bli bevisst på sine negative automatiske tanker. Behandlerens oppgave er å styre fokusen til de viktige negative automatiske tankene, altså de som bidrar til pasientens vanskelige situasjon. Så er det om å gjøre å bevise at tankene er feilaktige og misforståtte. Det gjøres ved å stille en reke analytiske spørsmål. Svarene på disse spørsmålene vil ofte få pasienten til å innse at de automatiske tankene faktisk er helt gale. Siden legger man opp en strategi for å trene hjernen til å avsløre og forkaste feilaktige tanker når de dukker opp. Man trener seg også til å hente fram de korrekte og objektive tankene som skal erstatte de feilaktige tankene.

Behandleren har en aktiv og styrende rolle, men pasienten er i høyeste grad involvert i avsløringen av feiltolkingene og i utarbeidelsen av de riktige tankene. Det er ikke snakk om å bombarderes med overdrevne positive argumenter, men rett og slett finne «den nakne sannhet».

En del av behandlingen går også ut på å utsette seg for situasjonene man frykter eller ikke liker. Ved å gjøre dette i kontrollerte former med gradvis økning av tiden man utsettes for situasjonene, kan de negative reaksjonene avlæres. Altså en form for tilvenning.

For å oppnå best mulig effekt av behandlingen, er det viktig å innse at man må legge litt arbeid i prosessen. Å drille inn korrigerende reaksjoner på de feilaktige automatiske tankene, er til svært stor hjelp senere. Husk: Øving gjør mester! En behandlingstid på 10 til 20 timer er ganske vanlig, men jo mer «hjemmelekser» du gjør, jo kortere tid trengs.

I Norge har staten ikke refusjons-avtale med de fleste behandlerne. Dermed vil det være vanlig med en timepris på 600 – 800 kr.

Kognitiv terapi ble opprinnelig utviklet for å behandle depresjon. Imidlertid er metoden godt egnet til mange andre problemer, som for eksempel angst, tvangstanker, spiseforstyrrelse, lav selvtillit osv.

Metoden er etter hvert ansett som er av de beste til å lære seg å leve med sin tinnitus.

 


Gjennom hele juni og deler av juli har vi testet “tekst-til-tale”, altså muligheten til å lytte til hva som er skrevet, på deler av nettstedet vårt. På grunn av visse ting som har med personvern å gjøre, avvikler vi denne funksjonen. Dersom du har behov for å få lest opp teksten på nettsider, anbefaler vi at du anskaffer nødvendig tillegg (plugin) i din nettleser, slik at du får muligheten til å lytte til alle nettsider, ikke bare tinnitustips.no.