Opprinnelse

Dette er en oversettelse av siden Origin of TRT på Pawel Jastreboff’s nettsted www.tinnitus-pjj.com. Norsk oversettelse: © 2007 Stein Thomassen – tinnitustips.no – (2007-03-28)

 

Tinnitus & Hyperacusis Center
Pawel J. Jastreboff, Ph.D., Sc.D.
Emory University, Atlanta, Georgia, USA

MENY: HomeOpprinnelseHovedtrekkMisofoniKursTRT-forening

Opprinnelsen til TRT

Opprinnelsen til Tinnitus Retraining Therapy (TRT), av Pawel J. Jastreboff
(Publisert i Tinnitus Today, tidsskriftet til American Tinnitus Association, April 1998)

For 15 år siden kjente jeg knapt uttrykket tinnitus. På den tiden startet jeg på den utfordrende oppgaven å lage en dyre-modell for tinnitus og å forske på virkemåten for dette fenomenet. På midten av 1980-tallet, mens jeg arbeidet ved Yale Universitetet, utarbeidet jeg den nevrofysiologiske modellen for tinnitus. Denne teorien foreslo at det limbiske (følelsesmessige) system og det autonome nervesystem var involvert i tinnitus, og pekte på den avgjørende rollen det limbiske system spilte. Dette sentrale postulatet i denne modellen ble 12 år senere bekreftet av resultatene fra en PET-studie utført av Lockwood og Salvi, som ble publisert i januar 1998.

Som så mange andre grunnforskere, tenkte jeg alltid på hvordan mine teoretiske og eksperimentelle arbeider kanskje kunne benyttes i praksis. Fra denne drømmen kom tanken om å benytte den nevrofysiologiske modell for tinnitus i behandling av tinnitus, nå kjent som TRT. Bare en grunnforsker som meg selv kan forstå frustrasjonene og vanskelighetene med å finne noen som er rede til å ta en risiko og benytte en annens ide i sin egen behandlingspraksis. Jeg var heldig som fant ikke bare en, men to slike mennesker (og jeg er dem meget takknemlig) som var klare til å ta ta risikoen! I 1988 presenterte jeg TRT og den nevrofysiologiske tinnitus-modellen til Dr. Jonathan Hazell og audiograf Jacqui Sheldrake i London. De tok straks til seg TRT som den viktigste behandlingsformen for sine tinnitus-pasienter. Kort etter at de tok i bruk TRT, ble det klart for dem at pasientene ble bedre mye raskere enn når de benyttet et opplegg med mestrings-teknikker og delvis maskering.

Tinnitus-modellen og hovedtrekkene i TRT ble publisert i 1990 (Jastreboff, P.J., Phantom auditory perception [tinnitus]: mechanisms of generation and perception, Neuroscience Research, 1990; 8:221-254). Samme år etablerte jeg Tinnitus & Hyperacusis Center ved University of Maryland. Fram til 1998 har vi hatt ca 1000 pasienter hvor mer enn 80% har vist betydelig bedring. Denne suksess-raten skyldes innsatsen til mange hardt arbeidende og dedikerte mennesker ved vår klinikk, og vårt nære samarbeid med Jonathan og Jacqui. TRT har blitt forbedret gjennom årene både i Baltimore og i London, og gjennomgår hele tiden modifiseringer for å korte ned på behandlingstiden og å øke effektiviteten. Jeg blir ofte spurt hva som er kjernen i TRT. Kort fortalt er TRT en metode for å tilvenne seg kroppens reaksjon på tinnitus, og å tilvenne seg oppfattelsen av selve tinnitus-lyden. Målet vårt er å om-trene pasientens hjerne slik at den behandler tinnitus-lyden på samme måte som den behandler lyden av et kjøleskap. Duringen fra et kjøleskap registrerer man vanligvis ikke, og når man av og til hører lyden, er den ikke plagsom. Metoden omprogrammerer refleksene som er involvert i forbindelsene mellom hørsels-nervesystemet og det limbiske system og autonome nervesystem, og omprogrammerer den underbevisste del av hørselsbanen til å blokkere tinnitus-signalet. TRT består alltid av 2 komponenter: intensiv en-til-en veiledende rådgivning, og lyd-terapi. Lyd-terapien utføres som oftest ved hjelp av lyd-generatorer (som lager en svak bredbånds-sus) og følger et bestemt opplegg for tilvenning. Tinnitus skal aldri maskeres (overdøves) i TRT, fordi man aldri kan tilvenne seg et signal man ikke kan oppfatte.

Alle vi i London og Baltimore blir veldig glade over å se slike positive behandlings-resultater. Fornøyde pasienter skaper en voksende etterspørsel etter tilgang til lettfattelig informasjon om TRT. Jonathan har begynt å innarbeide litt informasjon om TRT i Dr. Coles’ Nottingham Tinnitus Kurs allerede i 1992. TRT ble anerkjent meget raskt i Europa, og Jonathan og Jacqui var til hjelp ved etablering av mange klinikker over hele Europa. Gjennom 1996 og 1997 har vi tilbudt 3 kurs rettet spesielt mot å undervise TRT ved University of Maryland i Baltimore. Omtrent 80 personer deltok gjennom disse 2 årene. Ca 50 av disse deltakerne har allerede (1998) begynt å benytte TRT i USA, og ytterligere 90 behandlere har uttrykt interesse for å delta på fremtidige TRT-kurs. Vi vil forsøke å oppfylle disse forpliktelsene i løpet av 1998.

Nylig har det blitt et betydelig problem, både for pasienter og for oss, at noen behandlere påstår de tilbyr TRT uten å inneha tilstrekkelig kunnskap om metoden. TRT ser ut til å være enkelt å utføre, men i virkeligheten er det komplisert, og det krever en bestemt forståelse, kunnskap, og instruksjon. Vi ser pasienter som tror de har fått TRT, men som ble skuffet av behandlingens resultater. Når vi snakker med dem, blir det fort klart at de enten ikke fikk korrekt rådgivning, eller de fikk feilaktig informasjon om hvordan de skulle bruke lyd-generatorer i deres spesielle undergruppe av tinnitus. Andre fikk rett og slett lyd-generatorer uten noen rådgivning i det hele tatt!

TRT er fremdeles en ny metode som utvikler seg, og fremdeles er det i litteraturen ikke nok informasjon som beskriver den i detalj. Dessuten gjør kompleksiteten i TRT det usannsynlig å lære metoden bare ved å lese rapporter. Situasjonen kan sammenlignes med å lære seg kirurgi for å fjerne svulst på hørselsnerven bare ved å lese tilgjengelig litteratur. Derfor er det umulig å tilegne seg nok kunnskap til å behandle tinnitus-pasienter bare ved å lese utgitt materiale eller ved å delta på et par forelesninger. Pga mangelen på publisert materiale, er TRT ofte sammenblandet kognitiv terapi som er en mestrings-metode, eller med delvis maskering. TRT tar helt klart i bruk mye grunnleggende kunnskap om nevro-vitenskap, psykologi, psykoakoustikk, fysiologi, og audiologi, som har opparbeidet seg gjennom årene, men TRT setter sammen disse kunnskapene på en helt spesiell måte. Vi har funnet ut at helsepersonellet som deltar på våre kurs (som vi tror gir et sollid grunnlag for TRT-behandling av de fleste tilfeller av tinnitus), fremdeles trenger minst 1 år behandlings-praksis med TRT og mange samtaler med oss før de blir dyktige TRT-behandlere.

Siden det for tiden ikke er noen objektiv metode for måle tinnitus, og det i litteraturen ikke er noen data som viser resultatene fra de forskjellige TRT-klinikkene på samme måte, føler jeg meg ikke i stand til å vurdere kvalifikasjonene til de behandlerne som benytter TRT. Jeg er heller ikke tilstrekkelig kjent med deres arbeidsmetoder. Behovet for TRT overgår alle forventninger. Vi må henvise mer enn 70% av våre potensielle pasienter til andre klinikker. Jeg velger å henvise tinnitus-plagede bare til klinikker hvor minst 1 person har lært TRT på vårt kurs i Baltimore og har hatt påfølgende samtaler og diskusjoner med oss ifbm behandlings-tilfeller. Dermed føler vi oss rimelig trygge på at de benytter prosedyrer som inneholder alle de viktige delene i TRT.

Jeg mener ikke at TRT er den eneste effektive metoden for behandling av tinnitus, men jeg er sterkt overbevist om at TRT er den beste metoden som er tilgjengelig for tiden. Det faktum at TRT fungerer ytterst godt ved behandling av hyperakusis, er en ekstra bonus. Dessuten fungerer TRT uansett årsak/virkemåte, tinnitus-beskrivelse eller utløsende årsak. Vi har vanskeligheter med noen pasienter som har alvorlige psykiatriske sykdommer, som går på tunge psykotropiske medisiner, som har språkvanskeligheter, eller som rett og slett ikke følger behandlingens retningslinjer. Vi fortsetter å forbedre vår behandlingsmetode for tinnitus- og hyperakusis-pasienter, og å videreutvikle vår forskning med det ultimate mål å til slutt finne en helbredende kur.

Originalen oppdatert 27 mai 1998

Norsk oversettelse: Stein Thomassen – tinnitustips.no – (2007-03-28)

MENY: HomeOpprinnelseHovedtrekkMisofoniKursTRT-forening