TRT-forening

Dette er en oversettelse av siden TRT Association på Pawel Jastreboff’s nettsted www.tinnitus-pjj.com. Norsk oversettelse: © 2007 Stein Thomassen – tinnitustips.no – (2007-06-22)

 

Tinnitus & Hyperacusis Center
Pawel J. Jastreboff, Ph.D., Sc.D.
Emory University, Atlanta, Georgia, USA

MENY: HomeOpprinnelseHovedtrekkMisofoniKursTRT-forening

Tinnitus Retraining Therapy Association

Vi mottar fremdeles søknader om medlemskap i TRTA. Listen oppdateres med jevne mellomrom etter vurdering av innkomne søknader. Beskrivelsene av de enkelte klinikker bygger på opplysninger gitt av medlemmene.

The Tinnitus Retraining Therapy Association (TRTA) ble etablert av Pawel J. Jastreboff og Jonathan W.P. Hazell for å bidra til å holde høy standard på en korrekt utførelse av TRT. Foreningen samler folk som er korrekt opplært, og som tilbyr en tjeneste til sine pasienter i tråd med TRT-behandingens krav.

1. deltagelse på et av TRT-kursene, Jastreboff’s i USA eller Hazell’s i England

2. brukt TRT i minst 6 mndr

3. akseptere at TRT krever minimum følgende komponenter for å være godkjent:

  • Konseptet i den nevrofysiologiske modellen [Jastreboff, P.J. Phantom auditory perception (tinnitus): mechanisms of generation and perception. Neurosci.Res. 8:221-254, 1990; and Jastreboff, P.J., Tinnitus. In: Current Therapy in Otolaryngology-Head and Neck Surgery, ed. George Gates, Mosby-Year Book, Inc., St. Louis, MO, 1998] må være grunnlaget for diagnose og behandling av hver enkelt pasient.
  • Kategorisering av pasienter i henhold til modellen.
  • Et bestemt behandlings-opplegg tilpasset hver enkelt pasient individuelt.
  • En-til-en veiledende rådgivning skreddersydd til hvert enkelt tilfelle.
  • Bruk av lyd-terapi i henhold til modellen, ikke nødvendigvis med bruk av støy-generatorer eller høreapparater.
  • En serie oppfølgings-besøk som innbefatter ytterligere individuell en-til-en rådgivning gjennom en periode opp til 2 år.
  • Behandlerens evne til å besvare pasientens spørsmål på grunnlag av den nevrofysiologiske modellen.

Følgende liste inneholder navn på nåværende medlemmer av TRTA. Listen er basert på opplysninger gitt av medlemmene og er ikke ytterligere sjekket. Følgelig er dette ingen sertifisering og bør ikke ses på som en henvisnings-liste. Vi tar intet ansvar for kvaliteten på tjenestene og hvorvidt de enkelte medlemmer følger den originale TRT-metoden.

Originalen oppdatert 22 juni 2007

Norsk oversettelse: Stein Thomassen – tinnitustips.no – (2007-06-22)

MENY: HomeOpprinnelseHovedtrekkMisofoniKursTRT-forening