Lydterapi i TRT-metoden.

I TRT-behandling brukes lydterapi på en bestemt måte. Dette er beskrevet i siste halvdel av kapittelet om lydterapi i boken Selvhjelp ved tinnitus.

Riktig bruk.

Lyden fra lydgeneratoren skal ikke overdøve tinnituslyden din. Man kan jo ikke tilvenne seg en tinnitus som ikke kan høres. Du skal tydelig gjenkjenne din tinnitus over bruselyden, men den vil fremstå som svakere.

Hver dag gjennom hele behandlingen skal du bruke lydgeneratorene du fikk utlevert. Kan du putte dem i ørene om morgenen og ha dem på helt til kvelden, er det det beste. Har du en jobb der det er plagsomt å bruke lydberikelse i arbeidstiden, hopper du over det, og bruker det når du kommer hjem. Hvis du synes lydberikelseslyden er negativ eller det blir mye plunder og heft, vil det ikke være noen hensikt i å bruke den. Men husk: gi lyden en sjanse. Ikke gi deg for raskt. Mange trenger en uke eller to før lydberikelsen forsvinner ut av oppmerksomhetens fokus.

Selv om du har tinnitus på bare ett øre, skal du bruke lydgenerator på begge ørene. Dette øker effekten betraktelig. Har du tinnitus i et døvt øre, vil bruselyd i det andre øret faktisk ha en virkning likevel.

OBS!

Det skjer ingen tilvenning til tinnituslyden så lenge underbevisstheten tror at tinnitusen din representerer en farlig tilstand i kroppen din (eller er usikker på hva den betyr). Hvis underbevisstheten ikke bearbeides til å endre syn på hvor viktig tinnituslyden er, kan de fleste holde på med lydterapi til de blir helt blå i ansiktet. De vil likevel neppe oppnå tilvenning, for tilvenning er i grunnen bare et annet ord for avdramatisering. Derfor er opplæring (veiledende rådgivning) så viktig.

Viktige punkter:

  • UNNGÅ stillhet! (pga automatisk nevrologisk forsterkning av lyder).
  • Gjør tinnitus mindre tydelig (derved lettere å tilvenne seg).
  • IKKE overdøve tinnitus (kan ikke venne seg til noe man ikke hører).
  • Nøytral / intetsigende lyd, f.eks. bruselyd (skal fungere som et bakteppe).
  • Målet er tilvenning (= omdefinere tinnituslydens negative betydning).
  • Deler av hørselen er aktiv mens du sover.
  • Lydterapi har liten virkning hvis du ikke klarer å omdefinere tinnituslydens negative betydning (tilvenning = omdefinere tinnituslydens negative betydning).

OBS ang lydterapi og TRT:

Det er ikke helt uvanlig at helsevesenet gir den plagede en såkalt lydgenerator (ofte kalt tinnitus-masker). Ordet bruseapparat er kanskje mer beskrivende. Det er en høreapparatlignende dings som gir fra seg brusende / susende lyd som man kan justere lydstyrken på. Siden det ikke er behagelig å sove med slike apparater i ørene, får man ofte i tillegg en såkalt lydpute som kan brukes i sengen. Det er en hodepute som gir fra seg lyder. Som regel kan man selv velge mellom mange forskjellige typer lyder, f.eks. naturlyder. Pasienten får ofte bare en kort beskjed om å bruke lydgeneratoren noen timer hver dag og lydputen gjennom hele natten, så skal nok plagsomheten reduseres i løpet av noen måneder.

Dette er langt unna TRT slik Jastreboff og Hazell har definert metoden! TRT består av både veiledende rådgivning og lydterapi, altså en kombinasjon. Dette for å oppnå best mulig resultat i løpet av behandlingstiden. Helseansatte som fremstiller TRT som en ren lydterapi (uten betydelig veiledende rådgivning), har sannsynligvis ikke satt seg inn i Jastreboff og Hazells TRT-metode.


Utdrag fra boken Selvhjelp ved tinnitus.