Behandlere.

Oppdatert 16.11.2020.

Her er en oversikt over steder som ser ut til å ha et tilbud til folk som plages av sin tinnitus (øresus) og/eller sin lydoverfølsomhet (hyperacusis, misofoni, fonofobi). Noen av stedene tilbyr behandling, noen rehabilitering, noen er mestringskurs, og noen informasjonskurs.

Vi har også en oversikt over personer med formell opplæring i tinnitus og lydintoleranse.

Viktig!

  • Oversikten er ikke komplett.
  • Vi har ikke anledning til å holde den oppdatert til enhver tid.
  • Vi aner ikke hvor gode resultater de ulike tilbudene har på pasientene.
  • Vi aner ikke om resultatene holder seg over tid.
  • DU må SELV sjekke og vurdere hvem av dem du vil satse på.

Audiopedagog Tone Nordsletta i Karasjokk gir behandling av  tinnitus og lydoverfølsomhet.

Nordlandssykehuset i Bodø har et tinnitus-tilbud.

Nordtun HelseRehab, mellom Bodø og Mo i Rana, tilbyr et 2-ukers opptreningsopphold.

Værnes Hørsel i Stjørdal tilbyr behandling etter TRT-metoden.

St. Olavs Hospital i Trondheim tilbyr tinnitus-behandling.

Molde Sjukehus tilbyr tinnitus-behandling.

Haugland Rehabiliteringssenter nær Førde tilbyr et 3-ukers opptreningsopphold.

Lærings og meistringssenteret i Bergen (Haukeland sykehus) har et tinnitus-kurs (1 dag) og et oppfølgingskurs (1 dag).

Haugesund Medisinske Senter tilbyr hjelp for tinnitus og lydoverfølsomhet.

Stavanger Univeritetssykehus har et tinnitustilbud.

Hørselssenteret i Sola (Stavanger-området) behandler plagsom tinnitus og lydoverfølsomhet.

Tinnitusklinikken ved sykehuset i Arendal har et tinnitus-miljø med lang erfaring.

Sykehuset Telemark har tilbud til tinnitusplagede.

Sykehuset Vestfold i Tønsberg tilbyr behandling av tinnitus.

Vestfold Hørsel og Kommunikasjon mellom Tønsberg og Sandefjord tilbyr for tiden ikke behandling av tinnitus og nedsatt lydtoleranse (for nye pasienter).

Audiopedagog Linda Haugen i Skotselv, vest for Drammen, behandler tinnitusplagede og lydoverfølsomme.

Drammen sykehus (Vestre Viken) tilbyr behandling av tinnitus.

Audiopedagogen.no i Sandvika (Bærum) tilbyr behandling av lydømfintlighet og tinnitus.

Høvik Hørsel / Høvikklinikken, syd-vest for Oslo, tilbyr behandling av tinnitus.

Audiopedagogene på Smestad i Oslo tilbyr behandling av tinnitus og lydoverfølsomhet.

Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) tilbyr behandling av tinnitus.

Briskeby kompetanse-senter, nå i Oslo, tilbyr to ulike typer mestringskurs: ett som er 3 x 3 dager, og ett som er 2 + 1 uke.

HØR i Oslo har et tilbud for folk som plages av tinnitus, og for folk som plages av lydoverfølsomhet.

Linderud audiopedagogiske senter i Oslo tilbyr behandling av lydømfintlighet og tinnitus.

Sykehuset Østfold utenfor Sarpsborg tilbyr behandling av tinnitus.

Unicare Landaasen, (tidl. Landaasen Rehabiliteringssenter) mellom Gjøvik og Dokka, tilbyr et 2 + 1 ukers opptreningsopphold.