Behandlere

Her har du en oversikt over tinnitus-behandlere og behandlere av nedsatt lydtoleranse.

Viktig!

  • Vår oversikt over behandlere er på ingen måte komplett.
  • Vi har ikke sjekket om opplysningene er korrekte.
  • Vi har ikke sjekket om behandlerne er seriøse.
  • Vi vet ikke hvilken kunnskap de har om tinnitus og lydfølsomhet.
  • Vi aner ikke noe om hvilken suksess-rate de ulike behandlere har.
  • Vi vet ikke hvordan de definerer suksess.
  • Vi aner ikke om evnt. bedring holder seg over tid.
  • DU må SELV sjekke og vurdere hvem av dem du vil satse på.

Audiopedagog Moen i Stavangerområdet er en behandler innen tinnitus og nedsatt lydtoleranse.

Vestfold Hørsel og Kommunikasjon i Sandefjord tilbyr behandling av tinnitus og nedsatt lydtoleranse.


Annonse: Jastreboff and Hazell’s TRT book. Get it from Amazon UK or Amazon USA


Egere Audiopedagogisk Rådgivning i Asker, syd-vest for Oslo, tilbyr behandling av tinnitus og lydoverfølsomhet.

Audiopedagog Reidun Heikvam i Sandvika (syd-vest for Oslo) tilbyr behandling av lydømfintlighet og tinnitus.

Linderud audiopedagogiske senter i Oslo tilbyr behandling av lydømfintlighet og tinnitus.

Tinnitusbehandlerne (= Audiopedagogene) på Røa i Oslo tilbyr behandling av tinnitus lydoverfølsomhet.

Ullevål Stadion Øre-Nese-Hals i Oslo tilbyr behandling av lydømfintlighet og tinnitus.

Høvik Hørsel / Høvikklinikken, syd-vest for Oslo, tilbyr behandling av tinnitus (inkl muskulær tinnitus).

Briskeby skole og kompetanse-senter, 5 minutter utenfor Drammen, tilbyr to ulike typer mestringskurs: ett som er 3×3 dager, og ett som er 2+1 uke.

Landaasen Rehabiliteringssenter, mellom Gjøvik og Dokka, tilbyr et 2-ukers opptreningsopphold (tidligere var der 3 uker).

Nordtun HelseRehab, mellom Bodø og Mo i Rana, tilbyr et 2-ukers opptreningsopphold.

Haugland Rehabiliteringssenter nær Førde tilbyr et 3-ukers opptreningsopphold.

Betania Malvik, nord for Trondheim, tilbyr et 3 ukers døgntilbud, og et 3 ukers dagtilbud.

Helgelandsykehuset har et årlig kurs.

Tinnitusklinikken ved sykehuset i Arendal har et kunnskapsrikt tinnitus-miljø og lang erfaring.

Molde Sjukehus tilbyr tinnitus-behandling. Men nettsidene deres vil ikke fortelle noe særlig om det.

St. Olavs Hospital i Trondheim tilbyr tinnitus-behandling.

Sykehuset i Namsos tilbyr tinnitus-behandling. Men nettsidene deres forsøker å holde tett om det.

Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet).

Lærings og meistringssenteret i Bergen har et 2-dagers kurs og et 1-dags oppfølgingskurs.

Lærings og mestringssenteret i Stavanger har et kurstilbud.

Lærings-og mestringssenteret i Haugesund har et kurstilbud.

Lærings- og mestringssenteret i Bodø har et kurstilbud.

Helse Førde har et kurstilbud.

(Info ajourført 2017-07-23 @ 22:56)