Behandlere

Viktig!

  • Vår oversikt er på ingen måte komplett.
  • Vi har ikke sjekket om opplysningene er korrekte.
  • Vi har ikke sjekket om behandlerne er seriøse.
  • Vi vet ikke hvilken kunnskap de har om tinnitus og lydfølsomhet.
  • Vi aner ikke noe om hvilken suksess-rate de har.
  • Vi vet ikke hvordan de definerer suksess.
  • Vi aner ikke om evnt. bedring holder seg over tid.
  • DU må SELV sjekke og vurdere hvem av dem du vil satse på.

Audiopedagog Moen i Stavangerområdet tilbyr behandling av tinnitus og nedsatt lydtoleranse.

Egere Audiopedagogisk Rådgivning, syd-vest for Oslo, tilbyr behandling av tinnitus og lydoverfølsomhet.

Linderud audiopedagogiske senter i Oslo tilbyr behandling av lydømfintlighet og tinnitus.

Tinnitusbehandlerne (= Audiopedagogene) i Oslo tilbyr behandling av tinnitus lydoverfølsomhet.

Ullevål Stadion Øre-Nese-Hals i Oslo tilbyr behandling av lydømfintlighet og tinnitus.

Høvik Hørsel / Høvikklinikken, syd-vest for Oslo, tilbyr behandling av tinnitus (inkl muskulær tinnitus).

Briskeby skole og kompetanse-senter, 5 minutter utenfor Drammen, tilbyr to ulike typer kurs: ett som er 3×3 dager, og ett som er 2+1 uke.

Landaasen Rehabiliteringssenter, mellom Gjøvik og Dokka, tilbyr et 2-ukers opptreningsopphold (tidligere var der 3 uker).

Nordtun HelseRehab, mellom Bodø og Mo i Rana, tilbyr et 2-ukers opptreningsopphold.

Haugland Rehabiliteringssenter nær Førde tilbyr et 3-ukers opptreningsopphold.

Betania Malvik, nord for Trondheim, tilbyr et 3 ukers døgntilbud, og et 3 ukers dagtilbud.

Tinnitusklinikken ved sykehuset i Arendal har et kunnskapsrikt tinnitus-miljø og lang erfaring

Molde Sjukehus tilbyr tinnitus-behandling. Men nettsidene deres vil ikke fortelle om det.

St. Olavs Hospital i Trondheim tilbyr tinnitus-behandling. Men nettsidene deres forteller latterlig lite om det.

Sykehuset i Namsos tilbyr tinnitus-behandling. Men nettsidene deres forsøker å holde tett om det.

Nordlandssykehuset i Bodø- og Harstad-området påstår at de tilbyr tinnitus-behandling. Men nettsidene deres vil ikke si mer enn et par pip om dette.