Behandlere

Her har du en oversikt over steder som har et tilbud til folk som plages av sin tinnitus (øresus) og/eller sin lydoverfølsomhet (hyperacusis, misofoni, fonofobi).

(Ajourført 2018-03-22 @ 14:59)

Viktig!

  • Oversikten er ikke komplett.
  • Vi har ikke anledning til å holde den oppdatert til enhver tid.
  • Vi aner ikke hvor gode resultater de ulike tilbudene har på pasientene.
  • Vi aner ikke om resultatene holder seg over tid.
  • DU må SELV sjekke og vurdere hvem av dem du vil satse på.

Audiopedagog Tone Nordsletta i Karasjokk gir behandling av  tinnitus og lydoverfølsomhet.

Lærings- og mestringssenteret i Bodø har et kurstilbud.

Nordtun HelseRehab, mellom Bodø og Mo i Rana, tilbyr et 2-ukers opptreningsopphold.

Sykehuset i Namsos tilbyr tinnitus-behandling.

St. Olavs Hospital i Trondheim tilbyr tinnitus-behandling.

Molde Sjukehus tilbyr tinnitus-behandling.

Haugland Rehabiliteringssenter nær Førde tilbyr et 3-ukers opptreningsopphold.

Tinnitusklinikken ved sykehuset i Arendal har et tinnitus-miljø med lang erfaring.

Helse Førde har et kurstilbud.

Lærings og meistringssenteret i Bergen (Haukeland sykehus) har et 2-dagers kurs og et 1-dags oppfølgingskurs.

Lærings-og mestringssenteret i Haugesund har et kurstilbud.

Lærings og mestringssenteret i Stavanger har et kurstilbud.

Audiopedagog Moen i Stavangerområdet er en behandler innen tinnitus og lydoverfølsomhet.

Sykehuset Telemark har tilbud til tinnitusplagede.

Vestfold Hørsel og Kommunikasjon i Sandefjord tilbyr behandling av tinnitus og nedsatt lydtoleranse.

Briskeby skole og kompetanse-senter, 5 minutter utenfor Drammen, tilbyr to ulike typer mestringskurs: ett som er 3×3 dager, og ett som er 2+1 uke.

Audiopedagog Linda Haugen i Skotselv, vest for Drammen, behandler tinnitusplagede og lydoverfølsomme.

Egere Audiopedagogisk Rådgivning i Asker, syd-vest for Oslo, tilbyr behandling av tinnitus og lydoverfølsomhet.

Audiopedagog Reidun Heikvam i Sandvika (syd-vest for Oslo) tilbyr behandling av lydømfintlighet og tinnitus.

Høvik Hørsel / Høvikklinikken, syd-vest for Oslo, tilbyr behandling av tinnitus.

Linderud audiopedagogiske senter i Oslo tilbyr behandling av lydømfintlighet og tinnitus.

Tinnitusbehandlerne (= Audiopedagogene) på Røa i Oslo tilbyr behandling av tinnitus og lydoverfølsomhet.

Røa ØNH i Oslo tilbyr behandling av tinnitus.

Ullevål Stadion Øre-Nese-Hals i Oslo tilbyr behandling av lydømfintlighet og tinnitus.

Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet).

Akershus Universitetssykehus (Ahus). Men dessverre ingen info på nettsidene deres.

Landaasen Rehabiliteringssenter, mellom Gjøvik og Dokka, tilbyr et 2-ukers opptreningsopphold (tidligere var der 3 uker).