Behandlere

Her har du en oversikt over steder som har et tilbud til folk som plages av sin tinnitus (øresus) og/eller sin lydoverfølsomhet (hyperacusis, misofoni, fonofobi).

(Ajourført 2018-10-01 @ 20:39)

Viktig!

  • Oversikten er ikke komplett.
  • Vi har ikke anledning til å holde den oppdatert til enhver tid.
  • Vi aner ikke hvor gode resultater de ulike tilbudene har på pasientene.
  • Vi aner ikke om resultatene holder seg over tid.
  • DU må SELV sjekke og vurdere hvem av dem du vil satse på.

Audiopedagog Tone Nordsletta i Karasjokk gir behandling av  tinnitus og lydoverfølsomhet.

Lærings- og mestringssenteret i Bodø har et kurstilbud.

Nordtun HelseRehab, mellom Bodø og Mo i Rana, tilbyr et 2-ukers opptreningsopphold.

Sykehuset i Namsos tilbyr tinnitus-behandling.

St. Olavs Hospital i Trondheim tilbyr tinnitus-behandling.

Molde Sjukehus tilbyr tinnitus-behandling.

Haugland Rehabiliteringssenter nær Førde tilbyr et 3-ukers opptreningsopphold.

Tinnitusklinikken ved sykehuset i Arendal har et tinnitus-miljø med lang erfaring.

Helse Førde har et kurstilbud.

Lærings og meistringssenteret i Bergen (Haukeland sykehus) har et 2-dagers kurs og et 1-dags oppfølgingskurs.

Lærings-og mestringssenteret i Haugesund har et kurstilbud.

Lærings og mestringssenteret i Stavanger har et kurstilbud.

Audiopedagog Moen i Stavangerområdet er en behandler innen tinnitus og lydoverfølsomhet.

Sykehuset Telemark har tilbud til tinnitusplagede.

Vestfold Hørsel og Kommunikasjon i Sandefjord tilbyr behandling av tinnitus og nedsatt lydtoleranse.

Briskeby skole og kompetanse-senter, 5 minutter utenfor Drammen, tilbyr to ulike typer mestringskurs: ett som er 3×3 dager, og ett som er 2+1 uke.

Audiopedagog Linda Haugen i Skotselv, vest for Drammen, behandler tinnitusplagede og lydoverfølsomme.

Egere Audiopedagogisk Rådgivning i Asker, syd-vest for Oslo, tilbyr behandling av tinnitus og lydoverfølsomhet.

Audiopedagog Reidun Heikvam i Sandvika (syd-vest for Oslo) tilbyr behandling av lydømfintlighet og tinnitus.

Høvik Hørsel / Høvikklinikken, syd-vest for Oslo, tilbyr behandling av tinnitus.

Linderud audiopedagogiske senter i Oslo tilbyr behandling av lydømfintlighet og tinnitus.

Tinnitusbehandlerne (= Audiopedagogene) på Røa i Oslo tilbyr behandling av tinnitus og lydoverfølsomhet.

Røa ØNH i Oslo tilbyr behandling av tinnitus.

Ullevål Stadion Øre-Nese-Hals i Oslo tilbyr behandling av lydømfintlighet og tinnitus.

Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet).

HØR på Byporten ved Oslo S har et tilbud til folk som plages av tinnitus og folk som plages av lydoverfølsomhet.

Akershus Universitetssykehus (Ahus). Men dessverre ingen info på nettsidene deres.

Unicare Landaasen, (tidl. Landaasen Rehabiliteringssenter) mellom Gjøvik og Dokka, tilbyr et 2+2-ukers opptreningsopphold.