Personvern.

Oppdatert 12.07.2019.

Personvern.

Sommeren 2018 kom nye regler for personvern. De kalles Personvernforordningen og er kanskje bedre kjent som GDPR. Du kan lese litt om dette ved å besøke Forbrukerrådets nettside.

Hvem er vi?

Vår nettsted-adresse (url) er tinnitustips.no og tinnitus-tips.no.
Ansvarlig for disse nettsidene er bedriften Stein Thomassen (nuf), organisasjonsnr 992289953.

Vår personvern-filosofi.

Når du bruker våre nettsider og de muligheter som finnes der, registrerer vi så lite som mulig informasjon om deg og det utstyret du benytter.

Vi forsøker også å oppbevare opplysningene på en sikker måte og holde dem for oss selv. Noen opplysninger (typisk grunnleggende og halv-personlige) blir samlet inn automatisk. Andre opplysninger registreres bare etter at du har gitt oss tillatelse til det.

Du kan selvsagt få vite hvilke opplysninger vi har om deg. Du kan også be om å få slettet opplysningene, men det er ikke alltid mulig å etterkomme ditt ønske fullt ut, for myndighetene krever at vi i noen tilfeller oppbevarer bestemte opplysninger en viss tid.

Avhengig av hvordan du bruker nettsidene.

Hvordan du bruker våre nettsider, påvirker hva vi registrerer og oppbevarer. Derfor har vi valgt å dele opp personvernbeskrivelsen slik at det er lettere å se hva som skjer i de ulike brukstilfellene. Nedenfor forteller vi litt om dette.

Passiv bruk.

Når du besøker våre sider på en passiv måte, dvs bare ser på dem og klikker på navigasjonslenker, registrerer og oppbevarer vi enkelte opplysninger som til en viss grad er personlige. Opplysningene blir anonymisert av vårt system, slik at vi ikke kan identifisere, profilere og spore deg. Skulle det skje et datainnbrudd, kan opplysningene dine heller ikke identifiseres av skurkene.

Du har en avlyttingssikker forbindelse (ref hengelåsen) når du besøker våre nettsider. Det skal derfor ikke være mulig for andre å få rede på hva slags informasjon du leser.

Registrering av slike opplysninger som ikke er direkte personlige, er nødvendig for å sikre at nettsidene fungerer bra for de besøkende, og for å måle hvor populære de ulike sidene våre er, samt for å se hva slags type utstyr (f.eks. mobil eller PC) som er vanlig å bruke når våre nettsider besøkes. Opplysningene benyttes også i forbindelse med beskyttelse mot data-innbrudd.

De fleste slike opplysninger slettes i løpet av noen dager. Enkelte spares i opp til ett år.

Vi tar regelmessig sikkerhetskopi av nettsidene. Sikkerhetskopiene er kryptert og dermed uleselige for andre enn oss som har krypteringsnøkkelen. Dermed er de beskyttet mot avlytting og tyveri. Skulle vi få et datainbrudd, vil sikkerhetskopiene være uleselig for skurkene.

For nerder kan vi nevne at vi ikke bruker Google Analytics.

OBS: Akkurat som på alle andre nettsider, vil mange av våre lenker føre deg vekk fra våre nettsider og over til andre aktører hvor vi ikke har kontroll på hvordan personvernet er.

Info-kapsler (cookies).

Vi benytter ingen informasjonskapsler (cookies) med personlig eller halv-personlig informasjon eller som kan brukes for å spore deg og dine aktiviteter. Vi benytter kun et par stykker som er fullstendig upersonlig og brukes til helt grunnleggende intern teknisk bruk.

Det går greit å bruke våre nettsider uten å bruke info-kapsler. I så fall må du stille inn din nettleser til å ikke akseptere info-kapsler (cookies), eller til å la deg akseptere eller blokkere info-kapsler enkeltvis.

Aktiv bruk.

Når du bruker våre sider på en aktiv måte (dvs kontakter oss, eller lignende), registrerer og oppbevarer vi personlige opplysninger som for eksempel navn, epost-adresse, mobil-nr og lignende. Disse opplysningene brukes for å utføre det som er naturlig i de ulike tilfellene. F.eks. trenger vi din epost-adresse hvis vi skal svare deg på epost, osv.

Når du kontakter oss.

Når du kontakter oss via vårt kontaktskjema, må du oppgi din epost-adresse for at vi skal kunne besvare din henvendelse. Du må også skrive inn ditt budskap, ellers kan vi ikke gi noe fornuftig svar.

Informasjonen som skrives inn i vårt kontaktskjema, er sikret mot avlytting både under innsending og under oppbevaring i vårt epost-system.

Hvis du kontakter oss via epost i stedet for via kontakstskjemaet, får vi automatisk vite din epost-adresse, ditt navn, og selvsagt alt du skriver i eposten. Dette er opplysninger som automatisk følger med når du sender epost.

Vi har et epost-system som oppbevarer epostene på en avlyttingssikker måte. Likevel vil selve oversendelsen av eposten fra deg til oss typisk være åpen for avlytting.

Når vi kontakter deg.

Når vi besvarer din henvendelse (enten du kontaktet oss via nettstedets kontaktskjema eller via vår epost-adresse), vil vårt svar oversendes som en helt vanlig epost. Dermed vil vår besvarelse typisk være åpen for avlytting under selve sendingen, akkurat som nesten all verdens epost er.

Vi oppbevarer meldingene og de opplysningene de inneholder, så lenge vi mener det er fornuftig og nødvendig, men sjelden mer enn 6 mndr.

Slette opplysningene vi har om deg.

Hvis du ønsker å vite hvilke opplysninger vi har om deg, gjøres det ved å kontakte oss med beskjed om å få vite hvilke opplysninger vi har om deg.

Hvis du ønsker at vi skal slette opplysningene vi har om deg, gjøres det ved å kontakte oss med beskjed om å slette opplysningene vi har om deg.