Personvern.

Oppdatert 30.07.2023.

Personvern.

Regler for personvern er definert i Personvernforordningen og er kanskje bedre kjent som GDPR. Du kan lese litt om dette på Forbrukerrådets nettside.

Hvem er vi?

Vår nettsted-adresse (url) er tinnitustips.no og tinnitus-tips.no.
Ansvarlig for disse nettsidene er bedriften Stein Thomassen (nuf), organisasjonsnr. 992289953.

Vår personvern-filosofi.

Når du bruker våre nettsider og de muligheter som finnes der, registrerer vi så lite som mulig informasjon om deg og det utstyret du benytter.

Vi forsøker også å oppbevare opplysningene på en sikker måte og holde dem for oss selv. Noen opplysninger (typisk grunnleggende og halv-personlige) blir samlet inn automatisk. Andre opplysninger registreres bare etter at du har gitt oss tillatelse til det.

Du kan selvsagt få vite hvilke opplysninger vi har om deg. Du kan også be om å få slettet opplysningene, men det er ikke alltid mulig å etterkomme ditt ønske fullt ut, for myndighetene krever at vi i noen tilfeller oppbevarer bestemte opplysninger en viss tid.

Når du bruker nettsidene.

Når du besøker våre sider på en passiv måte, dvs bare ser på dem og klikker på navigasjonslenker, registrerer og oppbevarer vi enkelte opplysninger som til en viss grad er personlige. Opplysningene blir anonymisert av vårt system, slik at vi ikke kan identifisere, profilere og spore deg. Skulle det skje et datainnbrudd, kan opplysningene dine heller ikke identifiseres av skurkene.

Du har en avlyttingssikker forbindelse (ref hengelåsen) når du besøker våre nettsider. Det skal derfor ikke være mulig for andre å få rede på hva slags informasjon du leser.

Registrering av slike opplysninger som ikke er direkte personlige, er nødvendig for å sikre at nettsidene fungerer bra for de besøkende, og for å måle hvor populære de ulike sidene våre er, samt for å se hva slags type utstyr (f.eks. mobil eller PC) som er vanlig å bruke når våre nettsider besøkes. Opplysningene benyttes også i forbindelse med beskyttelse mot data-innbrudd.

De fleste slike opplysninger slettes i løpet av noen dager. Enkelte spares i opp til ett år.

Vi tar regelmessig sikkerhetskopi av nettsidene. Sikkerhetskopiene er kryptert og dermed uleselige for andre enn oss som har krypteringsnøkkelen. Dermed er de beskyttet mot avlytting og tyveri. Skulle vi få et datainbrudd, vil sikkerhetskopiene være uleselig for skurkene.

OBS: Akkurat som på alle andre nettsider, vil mange av våre lenker føre deg vekk fra våre nettsider og over til andre aktører hvor vi ikke har kontroll på hvordan personvernet er.

Vi benytter ingen informasjonskapsler (cookies) med personlig eller halv-personlig informasjon eller som kan brukes for å spore deg og dine aktiviteter. På enkelte sider benytter kun et par stykker som er fullstendig upersonlig og brukes til helt grunnleggende intern teknisk bruk.

En oversikt over våre info-kapsler finner du på siden Våre info-kapsler.

Det går greit å bruke våre nettsider uten å bruke info-kapsler. I så fall må du stille inn din nettleser til å ikke akseptere info-kapsler (cookies), eller til å la deg akseptere eller blokkere info-kapsler enkeltvis.

Besøksstatistikk.

For å få innblikk i hva som er populært og hva som ikke er det, fører vi statistikk over hvordan besøkende bruker nettsidene. Innsamling og analyse gjøres ved hjelp av Plausible Analytics uten bruk av persondata.

Teknologier vi IKKE benytter.

Vi benytter ikke:

Når du kontakter oss.

Hvis du kontakter oss via epost, får vi automatisk vite din epost-adresse, ditt navn, og selvsagt alt du skriver i eposten. Dette er opplysninger som automatisk følger med når du sender epost.

Å sende epost er i seg selv vanligvis ikke avlyttingssikkert. Men vi har et epost-system som oppbevarer epostene på en avlyttingssikker måte etter at vi har mottatt dem. Vårt epost-system ligger hos ProtonMail og er derfor svært godt sikret mot datainnbrudd.

Vi oppbevarer meldingene og de opplysningene de inneholder, så lenge vi mener det er fornuftig og nødvendig, men sjelden mer enn 6 mndr.

Du kan ikke lenger kontakte oss via kontakt-skjema.

Når vi kontakter deg.

Når vi besvarer din henvendelse, vil vårt svar oversendes som en helt vanlig epost. Dermed vil vår besvarelse typisk være åpen for avlytting under selve sendingen, akkurat som nesten all verdens epost er.

Slette opplysningene vi har om deg.

Hvis du ønsker å vite hvilke opplysninger vi har om deg, gjøres det inntil videre ved å kontakte oss med beskjed om å få vite hvilke opplysninger vi har om deg.

Hvis du ønsker at vi skal slette opplysningene vi har om deg, gjøres det inntil videre ved å kontakte oss med beskjed om å slette opplysningene vi har om deg.