Kurs

Jastreboffs kurs annonseres på siden Training på hans nettsted www.tinnitus-pjj.com

 

Tinnitus & Hyperacusis Center
Pawel J. Jastreboff, Ph.D., Sc.D.
Emory University, Atlanta, Georgia, USA

MENY: HomeOpprinnelseHovedtrekkMisofoniKursTRT-forening

Opplæring – kurs


For tiden holder Jastreboff nettbaserte kurs, se info på hans eget nettsted.


 

MENY: HomeOpprinnelseHovedtrekkMisofoniKursTRT-forening