Kurs

Dette er en oversettelse av siden Training på Pawel Jastreboff’s nettsted www.tinnitus-pjj.com. Norsk oversettelse: Stein Thomassen – tinnitustips.no – (2017-06-18)

Tinnitus & Hyperacusis Center
Pawel J. Jastreboff, Ph.D., Sc.D.
Emory University, Atlanta, Georgia, USA

MENY: HomeOpprinnelseHovedtrekkMisofoniKursTRT-forening

Opplæring – kurs

OBS: Dette kurset vil altså bli avholdt i Oslo 25-27 august 2017.

Kurset “TRT for håndtering av tinnitus og hyperakusis” (Tinnitus Retraining Therapy for Management of Tinnitus & Hyperacusis) er rettet mot deltakere som er involvert i klinisk håndtering av pasienter med tinnitus og/eller hyperakusis. Hensikten med kurset er å undervise i TRT’s teoretiske grunnlag og kliniske implementering, basert på en nevrofysiologisk modell for tinnitus og hyperakusis, slik at deltakerne vil være i stand til å hjelpe pasienter ved hjelp av denne habitueringsorienterte tilnærmingen. Kurset er til nytte ikke bare for behandlere som ønsker å bruke TRT, men også for andre som behandler tinnitus, hyperakusis og misofoni.

Det neste TRT-kurset er planlagt å gå i regi av HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) i Oslo i Norge 25 – 27 august 2017

Dette er et interaktivt kurs med en liten gruppe deltakere. På slutten av de 3 dagene bør deltakerne føle seg komfortable med begynne å arbeide med tinnitus-, hyperakusis- og misofoni-pasienter nesten umiddelbart. Omfattende kursmateriale blir utdelt. En mer detaljert beskrivelse av kurset er tilgjengelig på  https://www.hlf.no/aktuelt/2017/trt-course-with-jastreboff-in-oslo/

Hvis du er interessert i å delta på vår-kurset, vennligst kontakt HLFs Kim Andreas Stensnes (stensnes@hlf.no) eller Drs. Margaret & Pawel Jastreboff (JHDF2008@gmail.com) med epost.

Det neste kurset i USA er planlagt å gå sent på høsten eller tidlig på vinteren 2017.

Originalen ble oppdatert 15 juni 2017

MENY: HomeOpprinnelseHovedtrekkMisofoniKursTRT-forening