TRT.

Oppdatert 05.06.2019.

Tinnitus Retraining Therapy / tinnitus omlæringsterapi

Kort fortalt går TRT ut på å endre hjernens måte å håndtere lyder som er ukjente og muligens varsler fare. Hjernen prioriterer lyder som kan bety fare. F.eks. en kvist som knekker bak deg i parken en mørk kveld. Eller babyen som ynker seg svakt i rommet ved siden av.

Dersom man innser at man ikke hører med ørene men med hjernen, er man kommet et stykke på vei til å erkjenne at TRT har noe for seg.

Med TRT kan man få hjernen til å innse at tinnitus-lyden er betydningsløs, og dermed kan hjernen venne seg til å undertrykke den så mye at man sjelden hører den og at den er relativt svak når man først hører den. Dette kalles habituering.

Ved bruk av lydgeneratorer (støygeneratorer) kan man lure hjernen til å raskere forstå at tinnitus-lyden er uten interesse.

Veiledende rådgivning (eller styrende veiledning) er et annet meget viktig triks i TRT. Man må læres opp til å forstå at frykten, engstelsen og håpløsheten man føler i forhold til tinnitusen, er misforstått. Innser man ikke dette, er det vanskelig å lure hjernen til å venne seg til tinnitus-lyden.

I TRT ligger det nedfelt at man vanskelig kan tilvenne seg lyder som hjernen oppfatter som tegn på fare. Derfor er det avgjørende å få opplæring i hvordan tinnitus virker, slik at man ser at det faktisk ikke representerer noen farlig tilstand i kroppen. Denne opplæringen inngår i rådgivnings-delen av TRT.

Men først må man gjennom medisinske undersøkelser for å fastslå at tinnitusen ikke er forårsaket av helsetilstander som kan kureres. Hjertelidelser og andre lidelser kan noen ganger ha tinnitus som et av sine symptomer. Pulserende tinnitus har ofte en medisinsk årsak som kan kureres.

Tinnituslyden svært sjelden tegn på fare. Når man har innsett at tinnitusen er uten verdi eller mening, er man på glid til å kunne tilvenne seg tinnitus slik at man ikke plages av den.

Vitsen med lydgeneratoer (eller hvilken som helst annen lyd man har kontroll over, for eksempel lyder fra en mp3-spiller) er å minske avstanden mellom omgivelsesstøyen og tinnitus-lyden. Det er nemlig denne differansen som hjernen oppfatter som tinnitusens lydstyrke. Ved å hver dag justere styrken på omgivelseslyden (for eksempel en suselyd innlagt på mp3-spiller) til å være litt svakere enn tinnitusen, kan man mye raskere tilvenne seg sin tinnitus.

TRT (tinnitus retraining therapy, eller tinnitus omtrenings-terapi) er en behandlingsmåte definert av Jastreboff og Hazell. Andre behandlinger som bygger på TRT kan muligens mangle viktige elementer, og kan dermed strengt tatt ikke kalles TRT. Det er også av meget stor betydning at rådgivnings-delen av TRT utføres av dyktig personell. Rådgivningen (eller opplæringen) benytter bl.a. metoder fra kognitiv adferdsterapi.

Habilitering & Hjälpmedel, Region Skåne i Sverige kom i 2009 med rapporten Tinnitus Retraining Therapy – en effektiv metod vid tinnitusrehabilitering. Den konkluderer med at TRT er en virksom metode. Mer enn halvparten av pasientene i studien opplevde at tinnitusproblemet ble bortimot halvert.

 

© Copyright Stein Thomassen. Lag gjerne link til disse sidene. Kopiering forbudt uten tillatelse.