Lydterapi for tinnitus?

I TRT-behandling er det viktig å unngå stillhet. Mange kognitivbehandlere ser også viktigheten av dette. Hvis du skal venne deg til tinnituslyden slik at den ikke klarer å sette i gang så kraftige reaksjoner hos deg, er lydterapi et viktig verktøy. Her følger noen betraktninger.

Maskering

For umiddelbar lindring kan lyder som maskerer (overdøver) tinnitusen, fungere bra. Dessverre gir det virkning bare der og da, altså så lenge man lytter til maskeringslyden. Langtidsvirkning er det så som så med. Over tid kan mange oppleve at langvarig overdøving av tinnitusen faktisk forverrer situasjonen. Omtrent halvparten av de tinnitus­plagede kan overdøve tinnitus­lyden helt, altså drukne den så mye at de ikke hører den.
I TRT-behandling og kognitiv terapi skal man IKKE overdøve tinnitusen.

Gjøre tinnitus svakere

Vitsen med lydbehandlingen er å minske avstanden mellom tinnituslyden og lydnivået rundt deg. Det er nemlig denne forskjellen hjernen oppfatter som tinnitusens lydstyrke. Eller sagt på en annen måte: sørg for å ha et lydmiljø rundt deg slik at tinnitusen ikke blir så fremtredende.
Som lydkilde kan du bruke en hvilken som helst intetsigende lyd du har kontroll over, for eksempel lyder fra en mp3-spiller. Bruselyder, rolige naturlyder, meditasjonsmusikk og lignende fungerer bra for svært mange.
Om natten er det viktig å bruke lydpute eller et nattbordsapparat som gir fra seg intetsigende eller rolige lyder. Husk at deler av hørselen er aktiv mens du sover.

Unngå stillhet

Det andre poenget med lydbehandlingen er å sikre at hørselssystemet har litt lyd å sysselsette seg med. Stillhet gjør at det under­bevisste hørselssystemet skrur opp forsterkningen. Dette er ikke gunstig for den som plages av en tinnitus-lyd. Derfor er det viktig å forhindre at under­bevisst­hetens volum­knapper blir justert opp. Da er det viktig å unngå stillhet. Altså nok en grunn til å bruke lydpute, mp3-spiller eller andre lydkilder.

Flytte oppmerksomheten?

Poenget med lydterapien i TRT er ikke å flytte oppmerksom­heten fra tinnituslyden og over til de nye lydene. Poenget er å bidra til at tinnitus-lyden ikke blir like fremtredende. Hvis det var ønskelig å flytte oppmerksom­heten over til de tilførte lydene, ville det vært smartere å høre på favoritt­musikken, spennende lydbøker, interessante debatter osv. Siden du skal bruke lydterapi gjennom hele behandlings­tiden, er det et stort poeng at lyden er mest mulig intet­sigende. Hjernen skal raskt venne seg til de nye lydene, slik at de bare er der og virker dempende på tinnitusen mens den ikke forstyrrer opp­merksom­heten din.

Rosa eller hvitt brus?

Av og til snubler du borti betegnelsene rosa støy (pink noise) og hvit støy (white noise). På norsk blir de også kalt rosa brus og hvitt brus. Ordet brus sier noe om hvordan lyden høres ut. Du har kanskje hørt susingen eller brusingen mellom stasjonene på en gammel­dags radio eller TV, eller fra en stri foss eller en fossende dusj. En bruselyd inneholder en mengde forskjellige toner som hver og en varierer tilfeldig i styrke.
Rosa støy er myk i diskanten og er behagelig for de som har normal hørsel. Har du redusert hørsel i diskanten, kan hvit støy være bedre egnet.

Riktig bruk

De tilførte lydene skal ikke overdøve tinnitus-lyden din. Man kan jo ikke tilvenne seg en tinnitus som ikke kan merkes. Du skal tydelig gjenkjenne din tinnitus mesteparten av tiden. Men den vil ikke være like fremtredende som ellers.
Lydterapien brukes hver dag og natt gjennom hele behandlingen. Har du en jobb der det er plagsomt å bruke lydterapi i arbeids­tiden, hopper du over det og bruker lyder resten av døgnet. Hvis du synes lydbehandlingen er negativ eller det blir mye plunder og heft, vil det ofte være bortkastet å bruke den, ja til og med forverrende. Men husk: gi lyden en sjanse. Mange trenger en uke eller to før de tilførte ­lydene forsvinner ut av fokus. Det er også viktig at du finner en lyd som passer til deg. Ikke la en behandler påtvinge deg en lyd du misliker.
Selv om du har tinnitus på bare ett øre, skal du bruke bruse­apparat på begge ørene. Dette øker effekten betraktelig. Har du tinnitus i et døvt øre, vil lydbehandling i det andre øret faktisk ha en viss virkning likevel.

OBS!

Under­bevisstheten kan ikke tilvenne seg lyder den tror er farlige. Dersom underbevisstheten føler at tinnitusen din representerer en farlig tilstand i kroppen din eller er usikker på hva den betyr, så kan du holde på med lydterapi til du blir helt blå i ansiktet. Du vil likevel ikke oppnå tilvenning. Først må tinnituslyden av­dramatiseres. Så kan tilvenningen begynne. Derfor er opplæring så viktig.

Viktige punkter

 • UNNGÅ stillhet! (pga automatisk volum­kontroll)
 • Skal gjøre tinnitus mindre tydelig (derved lettere å tilvenne seg)
 • IKKE overdøve tinnitus (kan ikke venne seg til noe man ikke oppfatter)
 • Nøytral / intetsigende lyd (for eksempel bruselyd)
 • Målet er tilvenning
 • Deler av hørselen er aktiv mens du sover
 • Lydterapi har liten virkning hvis du ikke klarer å omdefinere tinnitus-lydens negative betydning (kan ikke venne seg til noe som under­bevisstheten mener er farlig)

Mer og dypere kunnskap kan du finne i boken Selvhjelp ved tinnitus – Hvordan mestre plagsom øresus – Utgave 2.

Stein Thomassen, 2011

4 kommentarer til “Lydterapi for tinnitus?

 1. Hei! Tusen takk for hjelpen. Jeg er veldig glad for tipsenen dine. Men vil ikke tinnitus bli værre om du går rundt med en lyd på øret hele tiden? Eller er det bare om du prøver å overdøve den? Jeg har hatt tinnitus i 6 dager nå, er det sjangs for «recovery» ?

 2. Sett med TRT-øyne skal lyden man har på øret ikke være kraftig. Den skal bare sørge for 2 ting: Gjøre at tinnituslyden ikke blir så fremtredende, og sikre at den underbevisste hørselens automatiske volumkontroll holder seg i normalstilling (slik at tinnituslyden ikke fremheves mer enn nødvendig).

  Enkelte kan oppleve at tilført lyd høyner tinnitusen.
  Hvis den tilførte lyden drukner tinnituslyden, kan man risikere at hjernen etter hvert blir stadig flinkere til å oppdage tinnitus likevel.

  Med 6 dager fersk tinnitus er sjansene for bedring i utgangspunktet svært gode. Det virkelig store poenget er å overbevise underbevisstheten om at tinnituslyden ikke er noe å bry seg om.

  Stein Thomassen

 3. Når det gjelder maskeringslyder og lyd terapi generelt så er det mange motstridende teorier å lese i publikasjoner og medisinske rapporter som ligger ute på nett. «Nå er det viktig at du er forsiktig med å bruke headset» er et råd hva angår tinnitus. Fordi lyd via headset forsterker det opplevende signalet selv om man ikke mener volumet er høyt, kanskje det som faktisk skaper tinnitus problemer hos mange. «Nå er det viktig at du ikke oppsøker stillhet men eksponerer deg for lyder» er rådet når det gjelder min hyperacusis, altså gasse og bremse på samme tid med H&T plagene. Hvis jeg lytter til ulike maskeringslyder føler jeg at jeg plager hørselssystemet med monotome repeterende lyder og tenker at de vil jo bare fortsette å gjøre skade på øret (aner ikke om det ER skadet men alle teorier går jo dit) og samtidig leser jeg at hyperacusis trenger lyd osv – men også her er det ulike teorier. Noen phd rapporter jeg har på H sier at det IKKE er videre formålstjenelig å stadig eksponere seg for lyder mens man plages mye med H.

  Gass og brems på samme tid skulle bety null fremdrift det.

 4. Lydterapi er omstridt. Gir det en behandlende effekt eller ikke? I TRT-behandlingen er lydeksponering essensielt. Men vi snakker ikke om enten-eller. Det handler om gradering – aldri full gass. Det gjelder å finne den riktige balansen mellom for svak og for sterk lydstyrke. Dessuten varierer det mye fra person til person hvordan man takler lydterapien. Mange har best nytte av å avstå. Som ellers når det gjelder plagsom tinnitus og nedsatt lydtoleranse, er det mye psykologi med i spillet.

  Stein Thomassen

Det er stengt for kommentarer.