Tinnitus pga mobiltelefon?

I 2015 ble det publisert en metastudie kalt Tinnitus og mobiltelefoner: Rollen til elektromagnetisk radiofrekvensstråling (Tinnitus and cell phones: the role of electromagnetic radiofrequency radiation).

Studierapporten konkluderte med at det er rimelige beviser for å anbefale forsiktighet ved bruk av mobiltelefon for å forhindre hørselsskader og fremkomst eller forverring av tinnitus. Den sier i grunnen at man kanskje kan få tinnitus pga mobiltelefon-bruk.

Forskerne sier at det ser ut til å være en sammenheng mellom eksponering for elektromagnetisk radiofrekvensstråling (EMRFR) og tinnitus hos noen pasienter. Særlig hos de som lider av elektromagnetisk overfølsomhet.

Et annet sted i studierapporten minner forskerne likevel om at de fant lite av statistisk signifikante beviser på at EMRFR påvirker tinnitus. Men at en sammenheng tross alt ikke bør ses bort fra.

Aner vi et snev av spin her?

Forskernes sammendrag.

Her følger oversettelse av studierapportens sammendrag (abstrakt).

Innledning.
Tinnitus er en tilstand som påvirkes av mange faktorer. Dens utbredelse har økt de siste tiårene. Den verdensomspennende jevnt økende bruken av mobiltelefoner har utsatt de perifere hørselsområdene (dvs ørene) for en høyere dose med elektromagnetisk radiofrekvensstråling (EMRFR). Noen tinnituspasienter rapporterer at den utstrakte bruken av mobiltelefoner kan forverre tinnitus i det samme øret. Spesielt når det er det samme øret som brukes hver gang.

Hensikt.
Målet med denne studien var å vurdere de tilgjengelige bevisene for den mulige årsakssammenhengen mellom tinnitus og eksponering for elektromagnetiske bølger.

Metoder.
En litteraturgjennomgang ble utført med søk etter følgende nøkkelord: tinnitus, elektromagnetisk felt, mobiltelefoner, radiofrekvens og elektromagnetisk overfølsomhet. Vi plukket ut 165 artikler som ble ansett som klinisk relevante innen minst ett av temaene.

Resultater.
EMRFR (elektromagnetisk radiofrekvensstråling) kan trenge gjennom eksponert vev. Nivåer for sikker eksponering har blitt etablert. Denne strålingen medfører påviste temperaturhevende virkninger og potensielle biologiske og gen-skadelige virkninger. Noen personer er mer følsomme for elektromagnetisk eksponering (elektrosensitivitet). Og får dermed symptomer tidligere. Det kan være en vanlig patofysiologi (læren om hvordan et sykt organ fungerer) mellom denne elektrosensitiviteten og tinnitus.

Konklusjon.
Det er allerede rimelige bevis for å anbefale forsiktighet ved bruk av mobiltelefoner for å forhindre hørselsskader og utbrudd eller forverring av tinnitus.

Forskernes diskusjon.

Her er noen uttrekk fra rapportens diskusjon av studiens resultater.

Den foreliggende metastudien var med vilje fokusert på tinnitus, og den har funnet interessante argumenter for mulig sammenheng mellom tinnitus og EMRFR. Men på grunn av flere ulike nerve-mekanismer involvert i patogenesen (læren om de faktorer som virker når en sykdom utvikler seg) av hver enkelt, enten det dreier seg om en årsakssammenheng mellom EMH og tinnitus, om EMH er en predisponerende faktor for forverring av tinnitus, eller om begge har en patofysiologi som ligner hverandre, er fortsatt under diskusjon. Prospektive (fremover-seende) kohortstudier (studier av en gruppe mennesker) vil mer presist kunne definere hvorvidt risikoen for fremkomst av tinnitus er høyere hos mobiltelefonbrukere og hos de som eksponeres for andre kilder til radiofrekvensstråling.

Denne studien samlet bevis for sammenhengen mellom eksponering av EMRFR (elektromagnetisk radiofrekvensstråling) og tinnitus hos noen pasienter, spesielt de som lider av elektromagnetisk overfølsomhet.
Selv om det ikke er fullt bekreftet, anser forfatterne det hensiktsmessig å rette mer oppmerksomhet til mobiltelefonbruk i diagnostisk undersøkelse av pasienter med hørselsforstyrrelser, spesielt tinnitus.

Essensen.

Min konklusjon blir at denne metastudien viser at man kanskje kan få tinnitus eller tinnitus-forverring pga mobiltelefon-bruk. Bruker du mobiltelefon nær øret ofte og lenge, bør du kanskje vurdere noen tiltak. F.eks. god gammeldags ledningsbasert handsfree. Har du telefonen din under puten gjennom natten, bør du revurdere den praksisen.

Den omtalte studien er 5 år gammel. Siden den gang har det garantert vært utført flere studier som muligens kan kaste mer lys over hvorvidt man kan få eller forverre tinnitus pga mobiltelefon.