Forverrer korona-pandemien tinnitus?

Anglia Ruskin University (ARU) i Storbritannia har svært nylig utført en studie kalt Endringer i opplevelsen av tinnitus gjennom covid-19-pandemien (Changes in Tinnitus Experiences During the COVID-19 Pandemic).

Studien var støttet av tinnitus-foreningene i Storbritannia og USA. Altså British Tinnitus Association (BTA) og American Tinnitus Association (ATA).

Studiens hensikt.

Poenget med studien var å fastslå virkningen av korona-pandemien på mennesker som har tinnitus. Og å avdekke hvilke faktorer som bidrar til endringen.

Det var en utforskende tverrsnittsstudie med blandede metoder, som benyttet informasjon innsamlet via nettbasert rundspørring.

3.100 personer deltok.

  • 49% var fra USA.
  • 47% var fra Europa.
  •  4% var fra andre deler av verden.

Studiens resultater.

Å ha Covid-19 symptomer resulterte i følgende.

  • 40% fikk forverret tinnitus.
  • 54% fikk ingen endring.
  •  6%: fikk bedring i tinnitus.

Andre medvirkende faktorer, f.eks. sosial og følelsesmessige virkninger av pandemien, medførte følgende.

  • 32% opplevde at tinnitus ble mer plagsom (særlig for kvinner og unge voksne).
  • 67% merket ingen endring.
  •  1% opplevde at tinnitus ble bedre.

Tinnitus ble betydelig forverret for de som selv-isolerte, de som opplevde ensomhet, de som sov dårlig, og de som reduserte fysisk trening.

Forverring av depresjon, angst, irritabilitet, og økonomisk bekymring, bidro betydelig til at tinnitus ble mer plagsom under pandemien.

Rapportens konklusjon.

Disse funnene har betydning for håndtering av tinnitus fordi de belyser den varierende reaksjonen som både indre og ytre faktorer har på graden av tinnitus.

Behandlingstilbud bør være obs på at tinnitus kan forverres av å få Covid-19 selv om de fleste ikke merker noen endring.

Ekstra støtte bør tilbys der graden av tinnitus har økt pga helse, sosiale og/eller følelsesmessige virkninger av korona-pandemien.

Tinnitus kan bli mer plagsom for de som opplever ensomhet, har redusert sosialt liv, og som er mer angstelig eller bekymret.

10 forskere.

Forskerne bak studien er: Eldré W. Beukes, David M. Baguley, Laure Jacquemin, Matheus P. C. G. Lourenco, Peter M. Allen, Joy Onozuka, David Stockdale, Viktor Kaldo, Gerhard Andersson og Vinaya Manchaiah.

Lenke til full rapport.

Changes in Tinnitus Experiences During the COVID-19 Pandemic:

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2020.592878/full