Lydberikelse

Dette er en oversettelse av siden Sound enrichment på Jonathan Hazell og Jacqui Sheldrake’s nettsted www.tinnitus.org. Norsk oversettelse: © 2007 Stein Thomassen – www.tinnitustips.no – (2007-04-03)

Publisert 2007-04-03. Oppdatert 2007-12-30.

-The Tinnitus and Hyperacusis Centre, London UK –
Jonathan Hazell and Jacqueline Sheldrake
www.tinnitus.org

MENY: Home – Tinnitus/TRT – Hyperakusis – Lydberikelse

Lydberikelse (økning av omgivelseslydene)

Jonathan Hazell
Direktør, Tinnitus and Hyperacusis Centre, London

Tinnitus og misofoni (misliking av lyder) oppstår ofte på stille steder. Hørselssystemet vårt utviklet seg i omgivelser hvor det hele tiden fantes naturlige lyder. Stillhet er unaturlig og forbindes med fare og fremkaller en varsel-reaksjon. Behandling med lydberikelse må gjøres 24 t pr døgn med ikke-stimulerende lyder som er behagelige og aldri forårsaker en motvilje-reaksjon. Lydberikelse er påkrevet i alle Jastreboffs behandlingskategorier, enten man bruker lydgeneratorer eller ikke.

De pasientene som har bærbare lydgeneratorer, bør bruke lydberikelse når de ikke har lydgeneratorene på seg, særlig om natten. Når man har på seg lydgeneratorer, sørger de for all lydberikelse som er nødvendig. Behandlerens foreskriving av lydgeneratorer avhenger av hvilken TRT-kategori man er diagnostisert til, og enkelte pasienter trenger dem ikke.

Moderne lydomgivelser kontra naturen

I naturen er det hele tiden et bakgrunnsteppe av natur-lyder. Stillhet er et varselsignal, vanligvis om at et rovdyr nærmer seg. I vårt moderne samfunn har vi bygget tykke bygninger som utestenger lyd og som ofte er utstyret med flerlags-vinduer for å redusere varmetapet. Dette betyr at rommene vi bor og arbeider i kan ha meget lave nivåer av naturlig bakgrunnstøy, særlig om natten.

I mange land, spesielt vesten, er det en tendens til at sosiale enheter er mindre, med flere mennesker, særlig eldre mennesker, som bor alene i veldig stille omgivelser. Den lette tilgangen til øreplugger betyr at de brukes oftere, ikke bare for å beskytte ørene fra skade, men også for å unngå å høre lyder, særlig om natten. Med et økende antall eldre mennesker i vår befolkning, er det mange flere med varierende grader av hørselsnedsettelse. Korrekt bruk av høreapparater er langt under det som trengs, og dette forårsaker en ‘relativ stillhet’.

Et trekk ved vår vestlige kultur er måten stillhet innprentes fra barndommen av. Vi blir bedt om å være stille når vi går til sengs, gjør hjemmelekser osv. Det er på disse tidspunktene barne-tinnitus og -misofoni oppstår, så vel som utviklingen av adferdsmønstre for oppsøking av stillhet i det voksne liv. Vi har til og med ordtaket ‘stillhet er gull’ – det er det IKKE!

Virkningene av redusert omgivelses-lyd

Heller og Berman eksperimentet (stille rom) forteller oss at tinnitus oppstår (første gang man hører tinnitus) hos alle som lytter intenst i et stille rom i 5 minutter. De fleste av oss gjør dette hver eneste natt i livet når vi trekker oss tilbake til stille leserom, stue eller soverom. Det er kanskje overraskende at vi kan gjøre dette gjennom så mange år uten å oppleve tinnitus. Dyre-eksperimenter har vist oss at selve hørsels-systemet øker følsomheten når bakgrunnsstøy faller under et visst nivå. Dette resulterer i økt forsterkning av ytre lyder. Dette er virkemåten til hyperakusis. Det betyr at det er større sjanse til å oppfatte svært svake lyder (for eksempel rovdyr!) når det er stille, i motsetning til i mer lydrike omgivelser. Når disse lydene kommer fra normal celle-aktivitet i hjernen, oppstår tinnitus.

Styrken på en lyd avhenger av kontrasten mellom signalet og bakgrunns-støyen. Forestill deg at du hører på en bilstereo på motorveien, med volumknappen innstilt på et behagelig nivå. Så kjører du inn på en rolig sidevei eller bensinstasjon. Lyden fra bilstereoanlegget kan da bli ubehagelig høy for en normal lytter. I stille omgivelser kan selv de svakeste lyder oppfattes som meget sterke, spesielt hvis de har en viktig betydning (for eksempel en innbruddsalarm om natten 200 m lenger nede i gaten). Av samme grunn vil tinnitus lyde svært kraftig hvis det ikke finnes noen lydberikelse. Når det er stille, kan hørselssystemets oppmerksomhets-fokus rettes kun mot en enkelt lyd (for eksempel tinnitus). Det finnes ingen mulighet til å overhøre den.

Forandringer i hørselssystemet kan kun skje hvis det stimuleres av lyd. Disse forandringene er nødvendig for å kunne tilvenne seg (eller blokkere) påtrengende ytre lyder og tinnitus. Plastisiteten (evnen til å forandre seg / bli omprogrammert) reduseres av stillhet. Redusert stimulering av nerveforbindelser som har med forsterkning å gjøre, og også med motvilje-reaksjoner til lyd å gjøre, resulterer i at tilvenningen sinkes betydelig.

Disse virkningene er også tilstede mens vi sover. Hjernebarken holder lav aktivitet under søvn, så vi har ingen bevisst oppmerksomhet om oss selv eller våre omgivelser. Imidlertid fungerer underbevisste hørselsbaner og hørsels-filtere som er nødvendig for selektiv hørsel, normalt mens vi sover. Ved å unnlate å berike våre lydomgivelser under søvn, reduseres effekten av lyd-stimulering på økt plastisitet med minst 35%.

Grunner til å oppsøke stillhet

Det er mange grunner til at vi har en naturlig tendens til å oppsøke stillhet. Mange mennesker forsøker å unngå ‘territorial-invadering’, muligens pga motviljen mot en uønsket uanmeldt gjest eller telefon-oppringing eller lydene av en potensielt voldsom by. Tanken er at ingen lyd betyr ingen inntrenger. Men jo stillere det blir, jo lettere kan vi høre svakere og fjernere lyder, som rett og slett krever et behov for bedre beskyttelse mot disse lydene. Stillhet kan av mange vurderes som fredfylt og avslappende, men faktisk øker aktiviteten i vårt autonome nervesystem og gjør oss klare for et mulig angrep fra rovdyr! Det beste miljøet for avslapping er et som er beriket med natur-lyder.

Det er vanlig å utvikle ganske sterke synspunkter på hva som er akseptabelt når det gjelder støy laget av andre mennesker. Senket lyd-toleranse anses ofte som normal oppførsel. Det er imidlertid mye større sannsynlighet for at lyden fra naboens TV er ubehagelig hvis du allerede misliker naboen, enn om TV’en tilhører et avholdt familiemedlem med svakt nedsatt hørsel! Motvilje mot hverdagslyder er mer vanlig hos pasienter med tinnitus, og faktisk har 40% allerede lydfølsomhets-problemer. Det er alltid viktig å stille spørsmål ved ditt eget syn på andre menneskers støy, i motsetning til å anta at all støy-produksjon er et ondsinnet forsøk på å forårsake ubehag for deg.

Utbredelsen av lydberikelse

Kunsten å berike lydomgivelsene er svært gammel og finnes i mange oldtids-sivilisasjoner, kanskje tydeligst i Japan. Her har alltid fossefall, fontener og vindklokker vært en del av arkitektur og landskaps-pleie. En veldig viktig jobb i Japan er den som fossefall-stemmeren har.

Folk flest finner at naturlyder er beroligende og deilig å nyte. Å være i hagen eller på stranden er for de fleste en avslappende opplevelse, selv om klima spiller en stor rolle i hvorvidt det er praktisk mulig eller ikke. Selv tinnitus- og hyperakusis-pasienter finner slike steder fredfylt og sier ofte at tinnitus forsvinner helt, for eksempel på ferieturer. Lyden av regn, og til og med vind, kan være beroligende og nedstressende, og er generelt ikke påtrengende på samme måte som menneskeskapte lyder kan være.

Noe av årsaken til dette er at hørselssystemet vårt utviklet seg i lydrike omgivelser hvor naturlyder hele tiden var tilstede. Hørselssystemet er tilpasset denne type bakgrunnslyder. Det er bare i løpet av de siste par hundre år at bygninger effektivt har skjermet for slike lyder. Moderne arkitektur er en meget viktig grunn til dagens økning av tinnitus og hyperakusis.

Søvn er et problem for mannge mennesker. Lydberikelse forbedrer søvn-kvaliteten hos alle. Derfor selger apparater som simulerer natur-lyder, og CD’er med opptak av naturlyder, godt som ‘søvn-middel’. Disse apparatene og innspillingene brukes for det meste av mennesker uten tinnitus eller lydoverfølsomhet, men de er spesielt nyttige og anbefales av oss når man gjennomgår TRT.

Typer lydberikelse

Kanskje den beste naturlige lydberikelsen er naturen selv. For de som bor på landet, er det mulig å ha vinduet åpent hele tiden. Der hvor trygghet og dårlig vær gjør dette umulig, er det viktig å skape lyder inne i hjemmet der vi tilbringer mesteparten av tiden vår. Tidligere har man anbefalt utstyr som kjølevifter, takvifter, akvariepumper osv som lydkillder. Der hvor slikt utstyr er i bruk, kan disse lydene være til hjelp, men lydstyrken er ikke lett å styre, og tinnitusen kan bli maskert (overdøvet) av dem. Vann-ting er ypperlig både innendørs og utendørs. Fontener og fossefall i japansk utførelse er lett tilgjengelig. Lyden av vann er spesielt godt likt og lett å tolerere selv for pasienter med misofoni (motvilje mot visse lyder).

Radio, TV og musikk bør bare brukes når de er en del av normal fritidssyssel, altså når du normalt ville ha lyttet til dem likevel. Å bare ha dem påslått hele tiden som en form for lydberikelse, er ikke anbefalt. All musikk og tale har mening og stimulerer det autonome nervesystemet, og det på et tidspunkt hvor vi forsøker å reduserer dets aktivitet. Imidlertid er en radio som er innstilt mellom to stasjoner, en behagelig og kontrollerbar kilde til ‘bredbånds-støy’ som inneholder et spektrum av forskjellige toner fra de mørke til de lyse. Bruk av høykvalitets-forsterkere og -høyttalere for å gjengi lydberikelse, sikrer god kvalitet og realistiske lyder som vil være mer akseptable.

Vi anbefaler alle våre pasienter å kjøpe spesielle lydgeneratorer med innebygde høyttalere, som har et utvalg av naturlyder. Disse apparatene er mye lettere å styre, flytte på, eller til og med ta med seg på reiser. De beste har gode høyttalere og en kontakt for tilkobling til stereoanlegg eller lydpute. Noen av dem har lyd-moduler som kan plugges inn, slik at du kan ha et helt bibliotek av forskjellige lyder. CD’er og kassetter med innspilte naturlyder er nyttige, men innhold og kvalitet kan variere, noe som gjør at man må bruke en del oppmerksomhet på dem. En havlyd-kassett vi har hørt om, har temmelig høytskrikende måker! De kan også være vriene å få til å gjenta seg automatisk. All lydberikelse bør være kontinuerlig og ikke bare for en kort periode (f.eks bare for å sovne).

Dersom bærbare lydgeneratorer (til å ha i ørene) inngår som en del av TRT-behandlingen, er det ikke behov for lydberikelse mens du bruker de bærbare lydgeneratorene. Det er likevel helt vesentlig å benytte lydberikelse hele den tiden du ikke går med bærbare lydgeneratorer, for eksempel mens du sover.

Lydberikelsens funksjoner og forutsetninger

Lydberikelse skal ikke undertrykke tinnitus (gjøre den uhørbar). Man kan ikke tilvenning seg en lyd man ikke hører. Når du skrur på din lydkilde, sjekk at du fremdeles kan høre din tinnitus og at den ikke er forandret.

Naturlivis må lydene kunne høres. Dersom du har nedsatt hørsel, så test lydgeneratorene med dine høreapparater innstilt på den normale lytteinnstillingen.

Det er grunnleggende viktig at lydberikelse aldri frembringer motvilje, misliking eller opphisselse. Hensikten med TRT er å redusere motvilje-reaksjonen mot tinnitus eller utvendig lyd. Dersom innføringen av en ny lyd i det totale lydbildet produserer en motvilje-reaksjon, vil det ganske enkelt gjøre ting verre. Det kan ta litt tid og eksperimentering før du finner en lyd du liker og som gir en beroligende følelse. Det er også viktig at partner / familie finner lydene behagelige og ikke påtrengende. Vanligvis er ikke dette noe problem siden familie-medlemmer innser viktigheten av denne delen av behandlingen og forstår at lydberikelse er bra for alle. De med sterk fobisk reaksjon på lyder eller tinnitus, kan trenge å gå i gang med lydberikelsen svært sakte, altså begynne med veldig lave lyder som knapt er hørbare.

Lydberikelse bør brukes 24 timer i døgnet, særlig om natten. Ved å droppe lydberikelse gjennom natten, reduseres effekten av behandlingen med ca 35% (tilsvarer tiden du sover!). Fordi de deler av hørselen som er viktig for TRT, er våkne under søvnen, bør lydberikelse alltid benyttes mens man sover. Når du har vært vant til stillhet, kan den nye lyden virke påtrengende mens du holder på å sovne. Det kan være smart å la lydberikelsen stå påslått hele tiden inne på soverommet, slik at den blir en del av ‘soveroms-inventaret’. For de som har nedsatt hørsel, eller en partner som ikke utstår lydberikelsen, kan en lydpute være til uvurderlig hjelp.

Lydberikelse kan ikke forventes å gi varige endringer av tinnitus eller misofobi på egen hånd. For at vedvarende tilvenning skal kunne skje, må lydberikelse brukes som en del av et fullstendig TRT-opplegg. Lydberikelse er en helt grunnleggende viktig del av alle TRT-opplegg uansett behandlings-kategori eller hvorvidt lydgeneratorer brukes eller ikke. Lydberikelsen bør fortsette ubegerenset siden den er nyttig for alle uansett om de har problemer med tinnitus eller ytre lyder, eller ikke. For de som har vært i behandling, er det en ytterligere forsikring om at tinnitus ikke vil dukke opp på nytt, eller ytre lyder ikke vil bli plagsomme igjen. Etter å ha gjennomført en vellykket TRT-behandling, vil det være fullt mulig å oppleve fullstendig stillhet uten noen dårlige effekter fra tinnitus eller ytre lyder, selv om disse godt kan være hørbare (Heller og Bergman).

Bruk av lydberikelse i et TRT-opplegg

Dersom du behandles av profesjonelle, fortrinnsvis i et TRT-opplegg, et det viktig at de er i skikkelig dialog med deg angående bruken av lydberikelse. En god nedtegnelse av din historikk ifbm lydomgivelser, bør foretas for å finne ut hvor mye naturlig lyd som finnes i dine omgivelser ved ulike tidspunkter gjennom dagen. Det skal gis en god forklaring på hvorfor lydberikelse er nødvendig, for å understreke at det er en viktig del av den pågående behandlingen og ikke bare brukes som lindring av symptomene. Din behandler bør forsikre seg om at du har god kjennskap og forståelse av Jastreboffs ‘nevrofysiologiske modell’ siden dette er den viktigste del av en hvilket som helst TRT-behandling. Du kan behøve litt hjelp eller tips om hvordan du kan finne den beste berikelseslyden som passer for deg. Be om råd for hvordan du kan planlegge bruken av disse lydene og hvordan de skal gradvis økes slik at de er i bruk 24 t pr døgn.

Hvis du har benyttet øreplugger pga lydoverfølsomhet, bør bruken av disse gradvis trappes ned slik at lydberikelsen etter hvert overtar for bruken av ørepluggene.

De fleste pasienter med lydoverfølsomhet trenger også bærbare lydgeneratorer. Og bruken av disse, kombinert med berikelse av omgivelseslydene, trenger nøye planlegging av en TRT-utdannet behandler. Hvis du er bekymret for å slutte med øreplugger som du har benyttet fram til nå, kan du være trygg på at korrekt berikelse av omgivelseslydene vil hjelpe denne prosessen og gjøre det mye lettere. All forandring bør være gradvis og ikke plutselig, spesielt hvis din overfølsomhet for ytre lyder er ekstrem. Gjør aldri noe som gjør reaksjonen din verre!

Fordelene ved lydberikelse

Noen få av våre pasienter er ikke i stand til å skaffe seg bærbare lydgeneratorer eller det er vedvarende problemer med å ha dem på seg. Hos pasienter hvor diagnosen tilsier at det er viktig med apparater (generatorer), kan lydberikelse fungere som en erstatning. Imidlertid må man innse at TRT da ikke benyttes optimalt, og at fremdriften derfor vil bli langsommere.

Mange pasienter opplever en umiddelbar reduksjon i tinnitusens påtrengenhet og alvorlighet når lydberikelse benyttes, selv om dette er meget individuelt. Ganske raskt bør det bli bedring i søvn og reduksjon i søvnløshet. Omgivelseslyder vil bli mindre påtrengende. Dersom tinnitus har blitt tilfeldig (intermittent) i stedet for kontinuerlig, er det mindre sannsynlighet for påfølgende tinnitus-‘oppblomstring’ pga stillhet. Lydberikelse gir en generell reduksjon i aktiviteten i det autonome nervesystem. Autonome nivåer heves hos alle som har motvilje-reaksjoner til tinnitus eller ytre lyder, og lydberikelse bidrar til å redusere denne generelle reaktiviteten/motaktiviteten. Den reduserer også kontrasten mellom ubehagelige lyder eller tinnitus, og bakgrunnslydene. Derfor reduseres den opplevde lydstyrken. Det skjer en senking av den abnormale forsterkningen i hørselsbanene, noe som direkte motvirker hyperakusis.

GRATIS «AIRE FRESHENER»
Ypperlig og anvendelig lydberikelses-program du kan kjøre på PC’en din. Mange natur-lyder, vind-klokker osv. Flott når du sitter foran PC’en din. Anbefales på det varmeste.
Lenke for nedlasting:
https://www.saashub.com/peterhirschberg-com-aire-freshener-alternatives

Norsk oversettelse: Stein Thomassen – www.tinnitustips.no – (2007-04-03)