Svakere tinnitus med elektrisk stimulering av tungen?

En fersk studie viser at tinnitus sannsynligvis kan dempes ved bruk av elektrisk stimulering av tungen samtidig med lydstimulering av øret.

Dessverre er studien utført uten kontrollgruppe. Imidlertid fikk de aller fleste deltakerne en bedring som holdt seg 12 måneder etter avsluttet behandling.

Elektrisk stimulering av tungen.

I studien kalt Bimodal neuromodulation combining sound and tongue stimulation reduces tinnitus symptoms in a large randomized clinical study ble det benyttet pulserende elektrisk stimulering av tungen samtidig med lydstimulering av begge ørene.

Studien hadde 2 hovedmål:

  • Sammenligne virkningen av 3 ulike måter å kombinere pulserende strøm på tungen sammen med lydstimuleringen. Man ønsket å finne ut hvilken kombinasjon som fungerte best.
  • Se hvor virkningsfull hver og en av de 3 variantene er. Altså hvor godt de virker og hvor godt virkningen holder seg.

Resultater.

Studien viser at det foreløpig er uklart på hvilken måte den elektriske stimuleringen av tungen bør pulsere. Man testet 3 ulike varianter av pulsering, og det var nesten ingen forskjell i resultatene.

Etter 3 måneder mente i overkant av 80% av deltakerne at de hadde fått en bedring. 12 måneder senere var tallet sunket en aning til 78%.

For å måle hvor stor bedring deltakerne fikk, benyttet man 2 anerkjente spørreskjemaer: THI (Tinnitus Handicap Inventory) og TFI (Tinnitus Functional Index). I begge skjemaene er 100 poeng det verste man kan oppnå.

I gjennomsnitt fikk deltakerne en bedring som tilsvarer 13,5 – 14,6 poeng på THI. Det er vanlig å anse en reduksjon på 7 poeng som en reell forbedring for den plagede. Deltakerne kom altså mye bedre ut enn 7 THI-poeng.

TFI-skjemaet fikk deltakerne i gjennomsnitt en bedring på 13,2 – 13,9 poeng. De som har laget TFI, antyder at en reduksjon på 13 poeng oppleves som meningsfull for den plagede. Deltakerne kom altså bare en aning bedre ut enn 13 TFI-poeng.

Forfatterne fremhever gjentatte ganger at ingen andre metoder kan oppvise like stor bedring 12 måneder etter endt behandling.

Behandlingsresultater som holder seg i lang tid er svært fordelaktig, så studierapporten er helt klart oppmuntrende lesning.

Likevel skulle vi gjerne sett resultater fra en kotrollgruppe for å føle oss mer trygge på at det ikke ligger en stor grad av placebo-effekt bak tallene.

Kontrollgruppe?

Placebo-effekt, altså å få en virkning av en liksom-behandling, varer sjelden så lenge som 12 måneder når det gjelder tinnitus. Siden metoden som er brukt i studien, gir resultater som varer i 12 måneder, peker det i retning av at metoden gir ekte resultater. Dette kan til en viss grad kompensere for den manglende bruken av kontrollgruppe.

Pålitelig?

I studien benyttet man et kommersielt produkt fra Neuromod, nemlig Lenire.

11 av studierapportens 13 forfattere ser ut til å stå på Neuromods lønningsliste helt eller delvis. 8 av dem later til å være ansatte (i følge studiens innledning), og 3 er medlemmer av Neuromods vitenskaplige rådgivningskomite (Science Advisory Board members) (i følge nettstedet til NeuromodDevices). Hovedforfatteren er Chief Scientific Officer («Vitenskapsdirektør») i Neuromod.

«Dette er jo bukken og havresekken!» utbrøt en bekjent. Og la til at en slik grad av økonomiske interesser gjør det vanskeligere å stole på studierapporten.

Dersom rapportens tall oppnås av andre forskere som utfører en tilsvarende studie, er denne behandlingsmetoden med elektrisk stimulering av tungen samtidig med lydstimulering av ørene, interessante greier.

Oppdatering 23.06.2024

Dr. Hamid Djalilian (som kanskje ikke er av det mest objektive slaget) har en del viktige observasjoner angående studiene som Neuromod har utført: 2024 Critical Lenire Device Review