Kurs og foredrag

Vi holder både kurs og foredrag i hele landet, som regel i regi av en hørselsforening.

Foredragene varer typisk 45-60 minutter eller 2 x 45 minutter. Vi er vanligvis tilstede ca 1 time etter endt foredrag for at tilhørere skal få anledning til å snakke med oss på tomannshånd.

Kursene varer typisk fra 3 til 10 timer og strekker seg vanligvis over 1 til 2 dager i en helg.


Annonse: The TRT book by Henry, Trune, Robb, Jastreboff. Get it from Amazon UK or Amazon USA


Det vanskelig å gå i dybden av problematikken når vi har kort tid til rådighet. Det samme gjelder når vi har god tid men blir bedt om å berøre «alt» om tinnitus og/eller nedsatt lydtoleranse.

Når oppdragsgiveren ikke har spesielle ønsker om hva vi skal fokusere på, forsøker vi å løfte fram årsaker, virkemåte og behandlingsmetoder.

Aktuelle temaer

Vi kan fokusere på en rekke temaer, f.eks.:

 1. Hvorfor det blir plagsomt for noen men ikke for andre?
 2. Behandlings- og rehabiliteringsmetoder.
 3. Hordan oppstår tinnituslyden?
 4. Hva kan man gjøre på egenhånd?
 5. Kognitiv terapi – hva er det?
 6. TRT-behandling – hva er det?
 7. Hvordan lydterapi kan være til nytte.
 8. Jastreboffs nevrofysiologiske modell.
 9. Behandlings- og rehabiliteringstilbud i Norge.
 10. Hvorfor kan man ikke bare ta seg sammen og slutte å være plaget?
 11. HLFs tinnitusarbeid.
 12. Forebygging.
 13. Hvordan kan nærpersoner og arbeidskollegaer bidra?
 14. Hvilke ting bør du passe på at legen og ørelegen undersøker?
 15. Hvordan lyder kan sette i gang kraftige følelsesmessige og kroppslige reaksjoner.
 16. Hvordan håndtere barn og unge tenåringer som har tinnitus?
 17. Hjelpemidler.
 18. Kan høreapparater være til hjelp for de som plages av tinnitus og/eller nedsatt lydtoleranse?
 19. Mestringsteknikker og -strategier.
 20. Hvilke helseansatte kan bidra til å redusere plagsomheten – og hvordan?

Målgruppe

Alle våre kurs og foredrag er myntet på de som plages, deres nærpersoner (inkl arbeidskollegaer og nære venner), arbeidsgivere, helseansatte som møter plagede, og andre som ønsker en dypere innsikt i problematikken.

Prisliste

Hvis du som arrangør ønsker å bruke oss, er du sikkert nysgjerrig på vår Prisliste.

Foreleseren

På vår Om-side kan du finne ut litt mer om foreleseren vår.

Kalender

Her finner du en oversikt over datoer for både planlagte og avholdte kurs og foredrag: Kalender.

Kontakte oss

Du kan kontakte oss via vår Kontakt-side.