Sensor

Til bruk for oppetid-sensor og lignende.
Denne siden skal ikke være cachet.

Termometer.