Apple’s store tinnitus-studie

Oppdatert 29.05.2024.

Apple’s store studie om tinnitus viser at ca 15% av deltakerne har tinnitus hver dag. Men tallet varierer mye avhengig av alderen.

I gruppen som er over 55 år, har ca 35% permanent tinnitus. I gruppen 18 – 34 år har ca 10% permanent tinnitus.

Ca 10% mener at tinnituslyden i moderat til stor grad påvirker deres evne til å høre godt.

Stor spørreundersøkelse

Over 160.000 personer deltok i The Apple Hearing Study. Den ble utført i samarbeid med forskere fra University of Michigan, USA.

Deltakerne besvarte en spørreundersøkelse og gjennomførte en app-basert vurdering av deres opplevelse av tinnitus.

Takle tinnituslyden

Mange deltakere pleide vanligvis å forsøke å dempe tinnituslydens innvirkning.

  • Ca 50 % benyttet lydberikelse i form av støygenerator eller naturlyder.
  • Ca 12 % praktiserte en eller annen form for medistasjon.
  • Ca 2 % benyttet kognitiv terapi.

Årsak til tinnituslyden

Noen av deltakerne hadde en formening om hvorfor de hadde fått tinnitus.

  • Ca 20 % mente årsaken mest sannsynlig var støypåvirkning (krafig og langvarig).
  • Nesten 8 % mente stress var årsaken.

Tinnituslydens styrke

  • De fleste oppfattet tinnituslyden som temmelig svak. 34 % sa den var merkbar.
  • 9 % sa den var veldig sterk.

Tinnituslydens «utseende»

Via en app fikk deltakerne mulighet til å identifisere tinnituslydens «utseende».

  • Godt over 75% beskrev tinnituslyden som en ren tone.
  • Ca 17 % beskrev den som en brusende lyd.

Av de som hadde en ren tone, mente nesten alle at den lå på ca 4.000 Hz eller lysere.

Kilde

Apple Hearing Study shares preliminary insights on tinnitus