Nyheter

Dette er en oversettelse av siden News slik den var på Pawel Jastreboff’s nettsted www.tinnitus-pjj.com i 2007. Norsk oversettelse: © 2007 Stein Thomassen – tinnitustips.no

 

Tinnitus & Hyperacusis Center
Pawel J. Jastreboff, Ph.D., Sc.D.
Emory University, Atlanta, Georgia, USA

MENY: HomeNyheterOpprinnelseHovedtrekkMisofoniTRT-forening

Bok

Jeg er glad for å annonsere at Cambridge University Press på slutten av 2004 publiserte en TRT-bok jeg skrev sammen med Dr. Hazell. Tittelen er «Tinnitus Retraining Therapy: Implementing the Neurophysiological Model» av Pawel Jastreboff og Jonathan Hazell.
Boken er tilgjengelig direkte fra utgiveren, mange nettbokhandlere eller velassorterte bokhandlere.

Basert på min forskning og teoretiske modell av tinnitus, foreslo jeg i midten av 1980-årene en tinnitus-behandling som nå er kjent som TRT. Dr. Hazell som er en autoritet på tinnitus gjennom mange år, og hans medarbeider Jacqui Sheldrake var de første til å ta i bruk TRT i England i slutten av 1980-årene kort tid etter at jeg hadde presentert TRT for dem. Den første klinikken som tok i bruk TRT i USA ble etablert i Baltimore i 1990.

Gjennom de siste årene har TRT blitt veldig populært. Et økende antall utøvere i helsevesenet forsøker nå å benytte TRT på sine tinnitus- og hyperakusis-pasienter. Selv om metoden ser ut til å være enkel og lett å ta i bruk, er den faktisk ganske kompleks. For å oppnå et positivt resultat, er TRT dessuten svært tidkrevende når det gjelder en-til-en samspillet mellom pasienten og den spesialopplærte behandleren.

Gjennom de siste årene har vi gjennomført 16 3-dagers intensivkurs spesielt rettet mot leger og audiologer/audiografer. For tiden er det et antall mennesker i USA, England og andre deler av verden som har gjennomgått korrekt opplæring i å utøve TRT, og som arbeider med tinnitus-pasienter på daglig basis med vellykkede resultater. Vi har en liste over de personene som har gått på kurs i USA og de som har gått på kurs i England, slik at alle som er interessert i TRT, kan kontakte den behandler som måtte befinne seg nærmest. Selv om jeg ikke tviler på nytten av andre behandlingsformer, tror jeg at kun disse menneskene har den kunnskap som er nødvendig for å ta i bruk TRT og oppnå en suksess-rate på linje med vår egen.

Et viktig punkt som noen ganger blir misforstått, er behovet for støygeneratorer. Uten tvil er det fordelaktig å bruke støygeneratorer i ca 60-70% av tilfellene, men de er ikke en absolutt nødvendighet for TRT. Mange pasienter trenger ikke annet enn en berikelse av bakgrunnslydene (med eller uten forsterkning via høreapparater) i henhold til spesielle retningslinjer og kombinert med veiledende rådgivning. Merk at veiledende rådgivning er et avgjørende element i TRT. Selv bruk av de flotteste apparater vil ikke føre til suksess uten riktig utført rådgivning.

Originalen oppdatert 2.februar 2005

Norsk oversettelse: Stein Thomassen – tinnitustips.no – (2007-03-27)