Loudness-kurver

Øret vårt er dårlig til å fange opp basslyder. Og nå snakker vi om hørselen til normalhørende.

Jo lenger ned i bassen en lyd er, jo sterkere må lydvibrasjonene være for at vi skal klare å oppfatte lyden.

På grensen til det hørbare

Den nederste kurven i figuren nedenfor viser hvor sterke de forskjellige tonene må være for at en normalhørende person akkurat så vidt skal oppfatte dem. En tone på 20 Hz må være så sterk som 80 dB før et normalt øre klarer å registrere den. Er tonen 1.000 Hz, trenger den ikke å være sterkere enn 0 dB. Som du ser, hører vi aller best i området mellom 3.000 og 4.000 Hz.

Figur som viser hørselens følsomhet ved ulike toner og ulike styrker.

På diagrammet ser vi at normal hørsel (hos unge mennesker) er ekstra god i toneområdet fra ca 2.000 til 5.000 Hz. Og veldig god i området fra 600 til 6.000 Hz. Vi ser at mørke toner høres dårligere jo mørkere de er. Ved 20 Hz må lydtrykket være ca 80 dB for at lyden skal oppdages av øret. Ved 300 Hz (4 oktaver lysere) er det nok at lydtrykket er ca 10 dB. Deretter oppfatter vi alle toner som er 10 dB sterke. Men i området 8.000 – 10.000 er vi litt dårligere igjen.

Andre lydstyrker

De andre kurvene viser hvor sterke de forskjellige tonene må være for at en normalhørende skal oppfatte dem som like sterke.

Vi ser at en dyp basslyd på 20 Hz må være 90 dB sterk for at den skal oppfattes som like sterk som en mellomtonelyd på 1.000 Hz og 20 dB sterk. Basslyden må altså være veeeldig mye kraftigere for å oppfattes som like kraftig som mellomtonelyden.

Den dype basslyden på 20 Hz må være 130 dB sterk for at den skal oppfattes som like sterk som en mellomtonelyd på 1.000 Hz og 100 dB sterk.

Figur som viser hørselens følsomhet ved ulike toner og ulike styrker.

Hjelp fra deg

Disse tingene er litt vanskelig å forklare på en måte som er lettfattelig for folk flest. Derfor blir jeg glad om noen har forslag til å gjøre forklaringen av diagrammet bedre. Skriv dine forslag i kommentarfeltet lenger nede på siden 🙂

3 kommentarer til “Loudness-kurver

  1. Jeg har normal basshørsel og så og si døv på diskanten 🙁 Er kanskje derfor jeg har gitt opp å prøve ut flere høreapparater?? Blir kun lyder og støy men d jeg savner å høre er KOMUNIKASJON 🙁

  2. I grunnen litt merkelig. De fleste sitter igjen med mer eller mindre basshørsel når de øvrige frekvensene har gått tapt. Mener det er unntak for de som er rammet av otosklerose.

  3. Hvis vi tenker oss at de toneområdene som normalhørende er mest følsomme i, også er de områdene som lettest skades, så vil jo bassen være det siste som blir skadet. Dermed vil de fleste tunghørte ha mindre skade på basshørselen enn på de øvrige toneområdene.

Det er stengt for kommentarer.