BTA jakter etter tinnitus-kur

Visjonen til den britiske tinnitusforeningen British Tinnitus Association (BTA) er: “En verden hvor ingen plages av tinnitus“.
BTA gir nå økonomisk støtte til forskning under mottoet “Jakten på en kur“.

Dagens behandlingsmuligheter er effektive for å forbedre livskavalitet og redusere tinnitus-assosiert psykologisk stress. Likevel er mange av de som lever med tinnitus, misfornøyd. En kommentar som ofte høres, er “Vi trenger en kur“. Folk med tinnitus ønsker å få redusert styrken på tinnituslyden, og de foretrekker en medikament-basert løsning i stedet for andre metoder.

Hva trengs?

Gjennom de seneste årene har det vært en rekke medikament-baserte utprøvninger som til syvende og sist har vært mislykket. Men de har vært vesentlige for å vise at vi trenger å utvikle en kur. BTA har hatt møter med mange av firmaene som var involvert i de nevnte utprøvingene. Hensikten har vært å lære av erfaringer og å bygge opp en bedre forståelse av hva som trengs for å få fremgang i utviklingen av medikamenter for tinnitus.

BTA har samlet denne lærdommen i rapporten “Hvorfor har vi ikke kurert tinnitus?” (Why haven’t we cured tinnitus? – McFerran et al 2019). Rapporten inneholder også BTA’s ‘Tinnitus-kart’ som skal bidra til med å finne veien til en kur.

I det siste har det vært en rekke rapporter. Alle peker i samme retning når det gjelder hva som trengs for en kur. Det er bred enighet om hva som trengs for å bevege forskningsfeltet framover. Særlig når det gjelder pålitelige objektive måleparametere for virkningen av en behandling. Disse måleparameterne må også være reproduserbare, altså at gjentatte målinger gir samme resultat. (Cederroth et al 2018, Jackson et al 2018). Enigheten gjelder også at det trengs bedre og standardiserte dyre-modeller og menneske-modeller av tinnitus (Tzounopoulos et al 2019).

Hva gjør BTA?

BTA samarbeider med forskere over hele verden når det gjelder forskning i tråd med ‘Tinnitus-kartet’. Dette gjør at de har funnet mulige forskningsområder og -huller. Ut fra denne lærdommen har de bestemt seg for følgende prioritet på forskningsinnsatsen:

  • Finne biomarkører for tinnitus.
  • Utvikle pålitelige objektive måleparametere for tinnitus.
  • Bedre forståelse av dyremodeller for tinnitus, og hvor relevante disse er for tinnitus-forskning på mennesker.
  • Erkjenne at tinnitus er en heterogen tilstand, altså har ulike årsaker og virkemåter, og utvikle strategier for håndtering av denne heterogeniteten.
  • Identifisere undertyper av tinnitus.

Ved å publisere disse målsetningene og ha samarbeid mellom forskningsmiljøer og behandlingsmiljøer, kan BTA sikre at lovende målsetninger undersøkes. De har allerede etablert samarbeid med 3 akademiske institusjoner for å drive framover forskning inn ett av de prioriterte områdene. Detaljer blir forhåpentligvis bekjentgjort ganske snart.


Kilde:
https://www.tinnitus.org.uk/funding-tinnitus-research-looking-for-a-cure


Mer.

Har du lyst til å kommentere, eller bare lese hva andre har kommentert, må du rulle deg et stykke lenger nede på siden.