Selvhjelpsgrupper til nytte?

Er selvhjelpsgrupper nyttige?

I boken Progressive Tinnitus Management fra 2010 sies det noe om virkningen selvhjelpsgrupper kan ha. Forfatterne referer til studier gjort i det amerikanske forsvaret hvor tinnitus er temmelig utbredt.

Nesten 300 soldater med plagsom tinnitus deltok.
De aller fleste (over 90 %) hadde nedsatt hørsel i lett til sterk grad.
De fleste (over 80 %) mente at tinnitus i lett til sterk grad gjorde det vanskelig å høre hva folk sa.

Deltakerne ble fordelt på 3 grupper.

 1. Gruppe 1 ble ledet av en fagperson som ga strukturet opplæring i årsaker, virkemåte og håndtering av plagsom tinnitus.
 2. Gruppe 2 hadde en leder som styrte deltakernes erfaringsbaserte diskusjon i positiv retning.
 3. Gruppe 3 var uten leder og uten styring.

Hver gruppe møttes ukentlig i 4 uker. Hvert møte varte 1,5 time. Etter 1 måned var man ferdig.

Forskerne vurderte deltakernes plagsomhetsgrad før gruppene startet, og deretter etter 1 mnd, 6 mndr, og 12 mndr.

 1. Gruppe 1 fikk betydelig bedring. Bedringen var varig. Deltakerne var betydelig mindre plaget selv 11 mndr etter at møtene var avsluttet.
 2. Gruppe 2 fikk ingen betydelig bedring.
 3. Gruppe 3 fikk ingen betydelig bedring.

Tidligere forsøk med et opplegg som minnet om det som gruppe 1 gjennomgikk, hadde vist at bedringen ikke holdt seg. Men den gang hadde man ikke forsøkt å foklare hvordan kontinuerlig bruk av moderat lydberikelse kunne være til hjelp. Nå var dette ivaretatt, og bedringene som deltakerne i gruppe 1 fikk, holdt seg etter at møtene var avsluttet.

Ut fra studien dro forskerne følgende konklusjoner:

 • Strukturert opplæring må innbefatte opplæring i hvordan nedsatt hørsel virker inn på tinnitusplagsomheten.
 • Før tinnitus-opplæringen starter, må nedsatt hørsel oppdages og gjøres noe med (for eksempel få høreapparater).
 • Det må tydeliggjøres hvilke problemer som kommer av nedsatt hørsel og hvilke som kommer av tinnitus.
 • Det må gis opplæring i kontinuerlig lydberikelse.
 • Gruppebasert opplæring er virksomt. Men gruppesamlinger uten opplæring gir liten eller ingen bedring, selv med positiv vinkling.