Selvhjelpsgrupper til nytte?

Tegning av en foreleser og tilhørere.
Illustrasjon: canstockphoto.com

Er selvhjelpsgrupper nyttige?

I boken Progressive Tinnitus Management fra 2010 sies det noe om virkningen selvhjelpsgrupper kan ha. Forfatterne referer til studier gjort i det amerikanske forsvaret hvor tinnitus er temmelig utbredt.

Nesten 300 soldater med plagsom tinnitus deltok.
De aller fleste (over 90 %) hadde nedsatt hørsel i lett til sterk grad.
De fleste (over 80 %) mente at tinnitus i lett til sterk grad gjorde det vanskelig å høre hva folk sa.

Deltakerne ble fordelt på 3 grupper.

 1. Gruppe 1 ble ledet av en fagperson som ga strukturet opplæring i årsaker, virkemåte og håndtering av plagsom tinnitus.
 2. Gruppe 2 hadde en leder som styrte deltakernes erfaringsbaserte diskusjon i positiv retning.
 3. Gruppe 3 var uten leder og uten styring.

Hver gruppe møttes ukentlig i 4 uker. Hvert møte varte 1,5 time. Etter 1 måned var man ferdig.

Forskerne vurderte deltakernes plagsomhetsgrad før gruppene startet, og deretter etter 1 mnd, 6 mndr, og 12 mndr.

 1. Gruppe 1 fikk betydelig bedring. Bedringen var varig. Deltakerne var betydelig mindre plaget selv 11 mndr etter at møtene var avsluttet.
 2. Gruppe 2 fikk ingen betydelig bedring.
 3. Gruppe 3 fikk ingen betydelig bedring.

Tidligere forsøk med et opplegg som minnet om det som gruppe 1 gjennomgikk, hadde vist at bedringen ikke holdt seg. Men den gang hadde man ikke forsøkt å foklare hvordan kontinuerlig bruk av moderat lydberikelse kunne være til hjelp. Nå var dette ivaretatt, og bedringene som deltakerne i gruppe 1 fikk, holdt seg etter at møtene var avsluttet.

Ut fra studien dro forskerne følgende konklusjoner:

 • Strukturert opplæring må innbefatte opplæring i hvordan nedsatt hørsel virker inn på tinnitusplagsomheten.
 • Før tinnitus-opplæringen starter, må nedsatt hørsel oppdages og gjøres noe med (for eksempel få høreapparater).
 • Det må tydeliggjøres hvilke problemer som kommer av nedsatt hørsel og hvilke som kommer av tinnitus.
 • Det må gis opplæring i kontinuerlig lydberikelse.
 • Gruppebasert opplæring er virksomt. Men gruppesamlinger uten opplæring gir liten eller ingen bedring, selv med positiv vinkling.

Kommentarer.

Har du lyst til å kommentere, eller bare lese hva andre har kommentert, må du rulle deg et stykke lenger nede på siden.

Abonnere på bloggen.

Prateboble som sier Follow my blog.

Vil du bli varslet med en gang nye artikler publiseres? Klikk her.


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *