Skjult hørselstap

Jeg møter rett som det er tinnitusplagede som sier de hører dårlig i støy. De føler at tinnitusen gjør at all lyd blir grøtete når det er mye lyd rundt dem.

Jeg møter også folk som ikke har tinnitus men likevel sier det samme.

Der hvor mennesker møtes, blir det vanligvis mye babbel-støy. Ofte er det også bakgrunnsmusikk. Alle disse omgivelseslydene gjør det vanskelig for mange personer å høre hva folk sier i sosiale situasjoner selv om de takler det greit når de har dem på tomannhånd.

Og hva er vitsen med å omgås andre mennesker hvis du ikke hører hva som blir sagt?

I slike tilfeller tenker jeg på hvor vanvittig underkommunisert «skjult hørselsnedsettelse» er.

En «skjult hørselsnedsettelse» eller «skjult hørselstap» vises ikke på en tradisjonell pipetone-test. Derfor sier vi at den er skjult.

To relativt vanlige typer av skjult hørselsnedsettelse er «APD» (auditiv prosesseringsvanske) og «kokleær synaptopati» (skadede synapser i cochlea). Sistnevnte inngår i grunnen i begrepet «auditiv nevropati» (AN / ANSD) som du muligens han ha snublet borti.

Er du nysgjerrig, leser du kanskje disse tre artiklene:

Kokleær synaptopati – en skjult hørselsnedsettelse

Auditiv nevropati

Når hjernen ikke forstår lyder så godt (APD)

God helg!

2 kommentarer til “Skjult hørselstap

  1. Kommentar hentet fra TinnitusTips sin facebook-side (www.facebook.com/tinnitustips/posts/2736880846335752):

    Stemmer bra det. Er testet og de konkluderte med at alt var topp. Men klarer ikke å skille ut det jeg skal høre, med støy rundt.

Det er stengt for kommentarer.