Tinnitus forverres av antidepressiva?

Folk med tinnitus kan oppleve en forverring av tilstanden hvis de blir behandlet med SSRI, en vanlig type antidepressiva.
Dette er konklusjonen i en ny studie som nylig ble publisert i tidsskriftet Cell Reports

Tidligere studier har konkludert med at folk med tinnitus har høyere risiko for depresjon enn folk som ikke har depresjon. Noen av de tinnitusplagede kan bli behandlet med SSRI (selective serotonin reuptake inhibitors) som øker hjernens nivåer av humør-hormonet serotonin.

Men denne nye studien peker på at slik behandling kan være et tveegget sverd. For selv om SSRI påvirker symptomene ved depresjon, kan de faktisk gjøre tinnitus verre.

Serotonin hever nerveaktiviteten i dorsal cochlear nucleus (DCN).

Studiens seniorforfatter, Laurence Trussell, Ph.D., ved School of Medicine at Oregon Health & Science University (OHSU) i Portland, USA, og hans kollegaer kom fram til resultatene ved å analysere hjernevevet hos mus med tinnitus etter at de hadde fått serotonin.

Forskerne fokuserte spesielt på hvordan nerveceller i DCN reagerte hos mus. DCN er den delen av hjernen som er involvert i håndtering av sansesignaler, og som blir påvirket av tinnitus.

Forskergruppen fant at når musene ble utsatt for serotonin, ble fusiforme celler i musenes DCN overaktive og overfølsomme for lyder. «Vi så at aktiviteten til disse nervecellene gikk gjennom taket» sier Dr. Trussell.

Studiens hovedforfatter, Zheng-Quan Tang, Ph.D., ved School of Medicine at OHSU, sier at tidligere forskning viser at mange pasienter opplever forverring av tinnitus kort tid etter at de begynner med SSRI.

På grunnlag resultatene fra denne og tidligere studier lurer forskerne på om det er den SSRI-forårsakede økningen av serotonin som forverrer tinnitusen.

Dr. Trussell sier det slik: ”Hvis du er en lege som behandler en pasient for depresjon og pasienten også har hørselsnedsettelse eller tinnitus, ønsker du kanskje å være forsiktig med å foreskrive et medikament som forsterker pasientens angst. SSRI kan forsterke tilstanden du forsøker å behandle.»

I fremtidig forskning ønsker teamet å finne ut hvorvidt de kan hemme en bestemt ionekanal i DCN som aktiveres av serotonin. I så fall kan kanskje SSRI bli i stand til å lette depresjonen uten å forverre tinnitus.

Kilde:

https://www.medicalnewstoday.com/articles/319077.php (23 august 2017).

2 kommentarer til “Tinnitus forverres av antidepressiva?

  1. Mens Benzodiazepiner som Sobril eller klonazapam har vist seg å ha en svært god effekt på både Tinnitus og Hyperacusis ref. tinnituspasienter verden over. Hva langtidseffekten er eller hvorfor det fungerer for noen og ikke andre forblir vel et mysterie.

  2. Min forholdsvis nye erfaring med å bruke enten Stesolid eller Vival, altså en eller annen form for Benzodiazepiner ved sengetid er at det demper øresuset jeg nylig har fått ganske mye. Livet er blitt levelig igjen. Kanskje bare midlertidig?

Det er stengt for kommentarer.