Tinnitustelefonen gjenoppstått.

En gang for lenge siden fantes Tinnitustelefonen. Du kunne ringe et bestemt nummer og treffe erfarne tinnitusplagede som var kurset i å fungere som samtalepartner og kunnskapskilde.

Den var organisert av Hørselshemmedes Landsforbund (HLF), og ble finansiert over statsbudsjettet.

Så forsvant den plutselig. Var det i 2014, tro?

Staten omdisponerte midlene og øremerket dem til eldre med nedsatt hørsel, noe som førte til et oppsving i HLFs aktiviteter rettet mot nettopp den gruppen.

Men nå har altså Tinnitustelefonen gjenoppstått: www.hlf.no/tinnitustlf.

Denne gangen betjent av fagfolk og ikke erfarne tinnitusplagede. Nå er det audiopedagoger med fordypning i tinnitusplagsomhet og lydoverfølsomhet du treffer hvis du ringer.

Det er bra!