HØR har TRT-behandling.

Hos HØR i Oslo kan du få tinnitusbehandling etter TRT-metoden. HØR er blant de svært få stedene i Norge som tilbyr TRT-behandling slik opphavsmannen Pawel Jastreboff foreskriver. Blant annet gir de individuell behandling, ikke gruppebehandling.

Mange i helsevesenet (og mange plagede) har en fullstendig feilaktig idé om hva TRT er. Jeg uttalte meg litt om TRT-forvirring for 8 år siden. Den uttalelsen er ikke akkurat gått ut på dato, for å si det sånn. Det finnes tilfeller der tinnitusplagede har fått utdelt lydpute med beskjed om at det er TRT-behandling.

Men TRT er så voldsomt mye mer enn bare å ta i bruk en eller annen form for lydberikelse.

HØRs tinnitus-behandling.

Flere av HØRs spesialister har gått på kurs hos Jastreboff eller har annen formell opplæring i håndtering av tinnitusplagede og lydoverfølsomme. Og noen av dem (for eksempel Janne) har lang fartstid innen behandling av tinntitusplagede og lydoverfølsomme.

På sin nettside forteller HØR blant annet dette om deres tinnitusbehandling:

«Audiografene hos HØR tilbyr den anerkjente TRT-behandlingen, som har redusert plagegraden hos hele 80 prosent av de som har fulgt denne behandlingen. Behandlingen bygger på at den naturlige habitueringsprosessen stimuleres. Audiografen hjelper deg til å omprogrammere fortolkningen av tinnitusen i hjernen slik at bevisstheten og opplevelsen av tinnitusen gradvis reduseres.»

«Behandlingen starter med en grundig utredning der vi finner plagegrad og legger en plan med de tiltakene som er hensiktsmessige akkurat for deg. Vi følger de originale kartleggingsskjemaene utviklet for TRT. Vi utfører en høyfrekvent hørselstest og avdekker høretersklene dine i hele frekvensområdet, fra bass og helt opp til toner på 20 000 Hertz. Det utføres en tinnitusmatching for å finne akkurat hvor i frekvens og styrke din tinnitus ligger.»

«I tillegg utfører vi full utredning for nedsatt lydtoleranse. Dette er absolutt nødvendig for å ha best mulig utgangspunkt for å oppnå behandlingseffekt på tinnitustiltakene. Mange av de som har plagsom tinnitus har også utfordringer med nedsatt lydtoleranse.»

«Når utredningen er ferdig, vil vi legge opp en individuell behandlingsplan for deg. Dette består av grundig informasjon og opplæring i årsak og sammenhenger. Vi følger en behandlingspakke som går over 6 måneder som består av månedlige timer hos audiograf med veiledende rådgivning, og tilpasning og oppfølging i bruk av lydstimulering.»

Resultater.

Jeg vet ikke hvilke resultater HØRs pasienter oppnår. Jeg vet heller ikke hva slags resultater andre norske behandleres pasienter får.

Derfor skulle jeg ønske at det ble satt i gang en uavhengig undersøkelse av hvilke resultater de ulike behandlerne oppnår for sine pasienter.